in

TWZ พลิกโฉมธุรกิจใหม่สู้ภัยโควิด ระดมทุน 660.45 ล้านบาท ลุยรถยนต์ไฟฟ้า-รุกปล่อยสินเชื่อ

นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้มีมติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 990.66 ล้านบาท เป็น 1,651.11 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,604.45 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นมูลค่า 660.45 ล้านบาท จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมในสัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นใหม่ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 โดยจะขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่กำหนดประชุมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

บริษัทฯ ขอชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมว่า เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะนำไปใช้ในโครงการที่อยู่ในแผนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย โครงการพัฒนาธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า โครงการพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ซึ่งประกอบด้วย การให้สินเชื่อประเภทลีสซิ่ง สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และสินเชื่อเช่าซื้อ นอกจากนี้ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัทฯ ซึ่งหมายถึงธุรกิจอื่นๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูงในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น ขณะที่เงินจากการเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกนำไปชำระหนี้ธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจการเป็นผู้จัดจำหน่ายซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมถึงนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อลดภาระดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจเดิม เพื่อให้ธุรกิจสามารถฝ่าวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปได้ภายใต้ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

“TWZ มองหาโอกาสใหม่ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าอยู่ตลอดเวลา ที่ผ่านมาเราเปิดตัวโครงการรถยนต์ไฟฟ้าให้เช่าระยะยาว ผ่านการถือหุ้นในบริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีวี สมาร์ท เมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท สกายเวลล์ ลีสซิ่ง จำกัด โดยมีพันธมิตร ได้แก่ บริษัท ดีจริง ออโต้ ที่มีความเข้มแข็งทั้งฐานลูกค้ารถยนต์ให้เช่าและฐานการเงินที่แข็งแกร่งเข้ามาสนับสนุน ซึ่งในส่วนของสกายเวลล์ ลีสซิ่ง ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) นั้น นอกจากจะให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแล้ว เรายังมีแผนจะให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งโครงการเหล่านี้มีพัฒนาการตามแผนที่เราวางไว้ โดยคาดว่าจะดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้” นายพุทธชาติกล่าว

ประธานกรรมการ TWZ กล่าวด้วยว่า บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนอื่นๆ สำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยล่าสุดอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดและจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมทุนกับโรงงานผลิตถุงมือยางและคู่ค้า (เทรดเดอร์) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้คณะกรรมการบริหารเข้าศึกษาความไปได้ของโครงการ ตลอดจนศึกษาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หากได้ข้อสรุปจากการศึกษา บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้ประมาณ 300 ล้านบาทเพื่อวางมัดจำ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาเท่านั้น

“ต้องยอมรับว่า ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทำให้เราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในลักษณะพลิกโฉมหรือ Transformation ด้วยการสร้างโมเดลที่มีศักยภาพสูงมากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจได้ จากเดิมที่ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมากส่งผลให้อัตรากำไรค่อนข้างต่ำ เมื่อเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบกับกิจกรรมหลักของธุรกิจ ขณะที่ช่องทางขายแบบเดิมก็ได้รับผลกระทบ บริษัทฯ จึงได้ส่งทีมงานพัฒนาธุรกิจร่วมกันหาแนวทางในการขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจอื่นที่มีการเติบโตสูง ซึ่งการตัดสินใจลงทุนจะเป็นไปอย่างรอบคอบและอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม ทั้งอัตราผลตอบแทนและความคุ้มค่าของเงินลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ        ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน” ประธานกรรมการ TWZ กล่าวc882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - TWZ พลิกโฉมธุรกิจใหม่สู้ภัยโควิด ระดมทุน 660.45 ล้านบาท ลุยรถยนต์ไฟฟ้า-รุกปล่อยสินเชื่อ

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth
Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210128134829 madeira ponta do sol belltower super tease 150x150 - มาเดราสู่ดิจิทัลเร่ร่อน: มาร่วมงานกับเรา

มาเดราสู่ดิจิทัลเร่ร่อน: มาร่วมงานกับเรา

lq1 150x150 - 2 ก.พ. “วันนักประดิษฐ์” วันทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร “กังหันน้ำชัยพัฒนา”

2 ก.พ. “วันนักประดิษฐ์” วันทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร “กังหันน้ำชัยพัฒนา”