in

TM ลุยธุรกิจสูงอายุครบวงจร ทุ่ม 450 ล้านเปิดโรงพยาบาล-เนิร์สซิ่งโฮม

เทคโนเมดิคัลกางโรดแมปแตกไลน์ธุรกิจ ทุ่มงบฯ 450 ล้านบาท ลุยเดย์แคร์ โฮมแคร์ เนิร์สซิ่งโฮม โรงพยาบาลเฉพาะทาง เจาะสูงวัยครบวงจร หวังรับกระแสปี’65 เข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ตั้งเป้าศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ให้บริการผู้สูงอายุแบบบูรณาการครบวงจร

นายแพทย์นพดล นพคุณ ผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด ในเครือ TM หรือเทคโนเมดิคัล ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์รายใหญ่ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ทีเอ็มได้แตกไลน์ธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ หรือเนิร์สซิ่งโฮม ควบคู่กับการสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางเกี่ยวกับผู้สูงวัย เพื่อขยายโอกาสในอุตสาหกรรมผู้สูงวัยที่จะเติบโตขนานไปกับจำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศ

ภายใต้โครงการ The Parents ในงบฯลงทุนราว 450 ล้านบาท ซึ่งทีเอ็มจะถือหุ้นที่ 80% และอีก 20% จะถือหุ้นโดยกลุ่มแพทย์ บนพื้นที่ 3 ไร่ บริเวณซอยราษฎร์พัฒนา 2 หรือซอยมิสทีน แบ่งออกเป็น 2 อาคารหลัก ๆ มีพื้นที่ 1,165 ตารางวา ได้แก่ 1.อาคารส่วนโรงพยาบาล จำนวน 28 เตียง ซึ่งจะมีแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดและธาราบำบัด แผนกบริการล้างไต รวมไปถึงการแพทย์ทางเลือก ทั้งแพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะเริ่มก่อสร้างในเดือน ต.ค. ปี 2564 และเปิดในบริการช่วง มี.ค. ปี 2566

และ 2.อาคารเนิร์สซิ่งโฮม สถานที่ดูแลผู้สูงอายุทั้งภาวะพึ่งพิงและภาวะไม่พึ่งพิง ในรูปแบบค้างคืน โดยมีผู้บริบาลคอยดูแลตลอด 24 ชม. บนอาคาร 5 ชั้น เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ค. ปี 2564 คาดพร้อมเปิดบริการ ก.ย. ปี 2565 ในอนาคตมีแผนขยายซื้อพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอีก 1.5 ไร่ รับรถไฟฟ้าเข้าถึง

“จุดสำคัญคือ เราพยายามพิถีพิถันตั้งแต่การออกแบบอาคาร ตลอดจนห้องพักส่วนต่าง ๆ สร้างความผ่อนคลาย ในบรรยากาศน่าอยู่ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุไม่รู้สึกเหมือนอยู่ที่โรงพยาบาล เพื่อเน้นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นหลัก”

นายแพทย์นพดลฉายภาพต่อไปว่า ปัจจุบันตลาดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หลัก ๆ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มติดสังคมมีประมาณ 8.5 ล้านคน หรือคิดเป็น 79.5% ซึ่งยังเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ และชอบทำกิจกรรม, กลุ่มติดบ้านประมาณ 2 ล้านคน หรือ 19% เป็นกลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ และกลุ่มติดเตียง มีจำนวน 1.6 แสนคน หรือ 1.5% สะท้อนว่าผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มมีวิถีชีวิตแตกต่างกัน และเพื่อให้สอดรับกับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค จึงแบ่งบริการออกเป็น 3 บริการ ดังนี้

1.เดย์แคร์ รูปแบบไป-กลับ สำหรับกลุ่มชอบทำกิจกรรม อาทิ วาดรูป ท่องเที่ยว โดยจะสร้างเป็นคอมมิวนิตี้เล็ก ๆ สำหรับผู้สูงวัยที่ชอบทำกิจกรรมกับเพื่อน 2.เนิร์สซิ่งโฮม รูปแบบอยู่อาศัยค้างคืนที่สถานบริการ มีผู้บริบาล พร้อมแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด และ 3.โฮมแคร์ สำหรับกลุ่มผู้สูงวัยที่ยังไม่พร้อมอยู่เนิร์สซิ่งโฮม โดยรูปแบบดังกล่าวจะมีแพทย์ช่วยประเมินสถานที่ พร้อมกับมีการแนะนำวิธีการดูแลผู้สูงวัย ตลอดจนเรื่องอาหาร และจัดส่งผู้บริบาลไปดูแลถึงที่ โดยผู้บริบาลต้องทำรายงานส่งให้แพทย์ ขณะที่ต้องมีตัวเคพีไอชี้วัดคุณภาพ ซึ่งทีมผู้บริบาลจะเป็นผู้ที่ผ่านการเทรนนิ่งจากทีเอ็มโดยตรงในโรงเรียนผลิตนักเรียนการบริบาล เป็นศูนย์อบรมบุคลากรเน้นการพัฒนาทักษะให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (home care) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่มีความต้องการบุคลากรสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

“ปกติศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในแต่ละแห่ง จะเจาะกลุ่มเพียง 1-2 กลุ่ม อาทิ กลุ่มติดเตียง-กลุ่มติดบ้าน แต่จุดเด่นของทีเอ็มเนิร์สซิ่งแคร์ คือ บริการที่หลากหลายและครอบคลุม สามารถจับกลุ่มผู้บริโภคได้ตั้งแต่กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน ไปจนถึงกลุ่มติดเตียง ทำให้ตลาดค่อนข้างใหญ่มาก”

นอกจากนี้ยังมีบริการสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการเพื่อนหรือผู้ดูแลให้พาไปยังสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัด ช็อปปิ้ง เป็นต้น หรือกรณีที่ครอบครัวเดินทางไปพักผ่อนต้องการนำผู้สูงวัยไปด้วย แต่ขาดคนดูแลก็จะมีบริการนี้ช่วยตอบโจทย์ โดยจะมีแพทย์และพยาบาลช่วยประเมินเบื้องต้น ซึ่งจุดนี้ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้สูงอายุยังสามารถออกไปข้างนอกและใช้เวลาร่วมกับครอบครัวได้

ด้านนางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ็ม กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมาบริษัทเดินหน้าปรับกลยุทธ์โครงสร้างธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในส่วนของรายได้ประจำ (recurring income) ให้มีความเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ หากแผนขยายธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลเฉพาะทางสามารถเปิดให้บริการไปตามเป้าหมาย จะทำให้บริษัททยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจนี้เข้ามาเฉลี่ย 100-150 ล้านต่อปี

โดยรายได้ดังกล่าวเข้ามาชัดเจนตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป ซึ่งเชื่อว่ากลยุทธ์การแตกไลน์ครั้งนี้ จะช่วยยกระดับและพัฒนาทีเอ็มสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ให้บริการผู้สูงอายุแบบบูรณาการครบวงจร

อ่านข่าวต้นฉบับ: TM ลุยธุรกิจสูงอายุครบวงจร ทุ่ม 450 ล้านเปิดโรงพยาบาล-เนิร์สซิ่งโฮม


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - TM ลุยธุรกิจสูงอายุครบวงจร ทุ่ม 450 ล้านเปิดโรงพยาบาล-เนิร์สซิ่งโฮม


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210703070730 gulf of mexico fire pemex 07 02 2021 super tease 150x150 - ไฟไหม้อ่าวเม็กซิโก: ก๊าซรั่วทำให้เกิด 'ตาไฟ' ในน่านน้ำเม็กซิโก บริษัท น้ำมันกล่าว

ไฟไหม้อ่าวเม็กซิโก: ก๊าซรั่วทำให้เกิด ‘ตาไฟ’ ในน่านน้ำเม็กซิโก บริษัท น้ำมันกล่าว

210518111440 belgium ambassador wife south korea 0409 super tease 150x150 - เบลเยียมเรียกคืนเอกอัครราชทูตประจำกรุงโซล หลังภรรยาทะเลาะวิวาทครั้งที่สอง

เบลเยียมเรียกคืนเอกอัครราชทูตประจำกรุงโซล หลังภรรยาทะเลาะวิวาทครั้งที่สอง