in

GDTT จับมือ BKP8 ให้ผู้ป่วยประกันสังคมปรึกษาแพทย์ทางไกล –

ครั้งแรกในประเทศไทย กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จับมือกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ให้ผู้ป่วยประกันสังคมสามารถเข้าถึงบริการปรึกษาแพทย์โดยการให้คำปรึกษาทางไกล

กรุงเทพฯ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT) บริษัทในเครือของกู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (GDT) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับภูมิภาคที่มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นให้บริการ ‘หนึ่งแพทย์ต่อหนึ่งครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)’ ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 (BKP8) กรุงเทพ เพื่อให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิประกันสังคม สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาออนไลน์จาก GDTT ได้สำหรับโรคเฉียบพลัน (ไม่รวมภาวะบาดเจ็บ ภาวะฉุกเฉิน และโรคเรื้อรัง)

บริการดังกล่าวจะให้บริการแก่ผู้ป่วยภายใต้โครงการของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ซึ่งครอบคลุมพนักงานเอกชนในระบบที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่เกี่ยวเนื่องหรือเกิดจากการทำงาน ตัวโครงการได้รับการสนับสนุนจากเงินสมทบที่เก็บจากรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง และจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ให้บริการสุขภาพโดยใช้การเหมาจ่ายรายหัวเพียงอัตราเดียวโดยครอบคลุมทั้งการดูแลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การจ่ายเงินรายหัวกำหนดให้ผู้ประกันตนต้องลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในระบบประกันสังคมเพื่อรับการรักษา แต่ด้วยจำนวนของโรงพยาบาลที่มีจำกัด โรงพยาบาลในระบบประกันสังคมจำเป็นต้องรับผู้ป่วยลงทะเบียนไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดความแออัด ในการรอคิวนาน ๆ รวมถึงแพทย์และพยาบาลต่างต้องทำงานหนักอย่างมาก

123 - GDTT จับมือ BKP8 ให้ผู้ป่วยประกันสังคมปรึกษาแพทย์ทางไกล - -

การนำบริการการแพทย์ทางไกลมาใช้สามารถลดความแออัดในสถานพยาบาล และทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายรวมไปถึงคุณภาพของการรักษาในระดับที่ดีที่สุด ประโยชน์เหล่านี้ยังสามารถขยายโอกาสต่อไปได้อีกมาก เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้คนจำนวนมากยังคงเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยอาการที่ไม่เร่งด่วนหรือไม่ร้ายแรง ซึ่งอันที่จริงแล้วสามารถจัดการหรือรักษาให้หายขาดได้ผ่านการให้คำปรึกษาทางไกล และโดยส่วนใหญ่ในการรักษามักต้องการเพียงการออกใบสั่งยาเท่านั้น ดังนั้นบริการออนไลน์ของ GDTT จะช่วยโรงพยาบาลบางปะกอก 8 แก้ปัญหานี้ได้โดยการทำให้ผู้ป่วยสามารถรับบริการทางการแพทย์เบื้องต้นได้โดยง่าย ความร่วมมือนี้จะช่วยลดความแออัดของสถานพยาบาล และยังช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประเทศได้อีกด้วย

นพ.สุทธิชัย โชคกิจชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) อธิบายว่า “ความร่วมมือของเรากับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 และความสำเร็จในการริเริ่มโครงการผ่านแอปพลิเคชันมือถือ Good Doctor Technology Thailand ช่วยให้เราสามารถสร้างต้นแบบให้กับโรงพยาบาลในประเทศไทยเพื่อการสนับสนุนผู้ป่วยประกันสังคมที่ดียิ่งขึ้นผ่านบริการสุขภาพดิจิทัลเฉกเช่นการแพทย์ทางไกล ด้วยการเพิ่มความร่วมมือกับโรงพยาบาล เราหวังว่าจะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพให้กับผู้คนจำนวนมากขึ้น โดยให้คำปรึกษาทางการแพทย์เบื้องต้นและช่วยรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่ร้ายแรงผ่านบริการการแพทย์ทางไกลของเรา และในท้ายที่สุด เราเชื่อว่าการเลือกวิธีการรักษาที่ถูกต้องและถูกเวลาให้กับผู้ป่วยในขั้นตอนการรักษาใด ๆ ก็ตาม จะช่วยลดความแออัดของสถานพยาบาลได้ ด้วยความเชี่ยวชาญของเราในการจัดการผู้ป่วยโรคโควิด-19 ภายใต้โปรแกรม Home Isolation ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เราพร้อมมอบบริการและการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยประกันสังคม”

นพ. พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก กล่าวว่า “การแพทย์ทางไกลจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นต้องลางานเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกเล็งเห็นถึงปัญหานี้ และได้นำเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพในระบบดิจิทัล เช่น การแพทย์ทางไกล มาใช้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับบริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT) ซึ่งสามารถมอบการรักษาทางไกลได้อย่างรวดเร็วผ่านทางแพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกล เราเชื่อว่าโครงการนำร่องนี้จะช่วยปรับปรุงบริการแก่ผู้ป่วยประกันสังคมให้ดีมากยิ่งขึ้น และเรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างแนวคิดใหม่ ๆ สำหรับการแพทย์ในอนาคตที่จะมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง นอกเหนือไปจากการใช้งานแอปพลิเคชัน BPK Connect ของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ป่วยประกันสังคมยังสามารถเข้ารับบริการการแพทย์ทางไกลของ GDTT ได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 8 อีกด้วย การแพทย์ทางไกลยังช่วยให้นายจ้างได้รับประโยชน์จากความสามารถในการผลิตที่มากขึ้นของลูกจ้าง เนื่องจากจะสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยได้โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล”

ความร่วมมือนี้ยังช่วยมอบประโยชน์ต่าง ๆ ให้บริษัทที่มีพนักงานอยู่ในระบบประกันสังคม เพราะบริษัทเหล่านี้ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาเพิ่มเติม สิ่งที่พวกเขาต้องทำมีเพียงแค่ให้ความยินยอมเพื่อปลดล็อกการเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ของ GDTT เท่านั้น บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งในบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนี้เช่นกัน พวกเขาเล็งเห็นว่าบริการของ GDTT จะสามารถช่วยจัดการกับปัญหาทางธุรกิจได้ “เราเสียเวลาไปมากกับการที่พนักงานต้องไปรอคิวพบแพทย์ที่โรงพยาบาล รอการส่งต่อ หรือรอรับคำปรึกษาจากแพทย์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของพวกเขาในเวลางาน ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และผลิตภาพที่ลดลงของพนักงานจากอัตราการลางานสูงและประสิทธิภาพการทำงานต่ำ อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวมได้ด้วย อีกทั้งนำไปสู่การสูญเสียรายได้ขององค์กร” นายจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว “ในขณะนี้ พนักงานของเราที่ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 สามารถปรึกษาแพทย์ได้จากที่โต๊ะทำงานของพวกเขา และหากมีความจำเป็น พวกเขายังสามารถรับยาที่จะถูกจัดส่งไปยังที่ทำงานได้อีกด้วย”

GDT ได้สังเกตเห็นว่าผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจในภาคส่วนสำคัญในตลาดของประเทศไทยและตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมองว่า “การแพทย์ทางไกลจะกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิต” นอกจากนี้ การแพทย์ทางไกลยังมีทั้งประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความสามารถในการรองรับการขยายตัว ซึ่งความสำคัญของบริการนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วในภูมิภาคและในส่วนอื่น ๆ ของโลก กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี เชื่อว่าจะบริการสุขภาพดิจิทัลจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ เราได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของบริการในการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยประกันสังคม และในขณะเดียวกันเรายังสามารถสร้างประโยชน์อีกมากมายให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญา และบริษัทอื่น ๆ ที่พนักงานในระบบประกันสังคมของพวกเขาจะได้รับบริการการให้คำปรึกษาแพทย์ทางไกลและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่จะช่วยจัดการแผนการดูแลผู้ป่วยและความต้องการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของพวกเขาด้วย

เกี่ยวกับบริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT)
บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT) คือบริษัทในเครือของกู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (GDT) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นนำในระดับภูมิภาค GDT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างแพลตฟอร์มบริการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรชั้นนำของจีน Ping An Healthcare and Technology Company Limited กับ Grab Holdings Inc (“Grab”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม O2O แนวหน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพออนไลน์ที่จะมาพลิกโฉมการให้บริการ ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ “หนึ่งแพทย์ต่อหนึ่งครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEA” และพันธกิจที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลได้ในราคาประหยัด GDT เปิดตัวครั้งแรกในปี 2561 มีสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ และเข้าไปให้บริการในประเทศอินโดนีเซียในปีต่อมา บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT) เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสด้านการดูแลสุขภาพบนช่องทางดิจิทัลให้กับประเทศ และในไม่ช้าก็ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโปรแกรมการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation – HI) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะผู้ให้บริการดูแลสุขภาพผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 นอกจากโครงการ HI ของสปสช. แล้ว ยังมีบริการ กู๊ด ด็อกเตอร์ให้กับประชาชนในประเทศไทยผ่านข้อตกลงกับบริษัทที่เป็นคู่สัญญาด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.gooddoctor.health/

เกี่ยวกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 (BPK8)
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เป็นโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ตั้งอยู่ในเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และอยู่ในโครงการประกันสังคม เปิดตัวครั้งแรกในปี 2548 โรงพยาบาลมีขนาด 120 เตียง และสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละ 1,000 ราย โรงพยาบาลบางปะกอก 8 มีความชำนาญในการให้การรักษาผู้ป่วยใน ในด้าน อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม และ กุมารเวชกรรม เรายังให้บริการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ซึ่งให้บริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินและการเจ็บป่วยจากภัยพิบัติตลอด 24 ชั่วโมงในเขตบางบอนและชุมชนใกล้เคียง สถานพยาบาลของเราได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือ HA Standard https://www.bangpakok8.com/


f6c92dc6d0d2b1f41a4b5cfc57034aba - GDTT จับมือ BKP8 ให้ผู้ป่วยประกันสังคมปรึกษาแพทย์ทางไกล - -

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth
Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

What do you think?

220526082242 08 china taiwan invasion super tease 150x150 - China has the power to take Taiwan, but it would cost an extremely bloody price -

China has the power to take Taiwan, but it would cost an extremely bloody price

220606031800 01 boris johnson 060622 file super tease 150x150 - 6 มิถุนายน 2565 การลงคะแนนความเชื่อมั่นของ Boris Johnson -

6 มิถุนายน 2565 การลงคะแนนความเชื่อมั่นของ Boris Johnson