in

CPF ปลื้มนักลงทุนเชื่อมั่น ปิดการขายหุ้นกู้ 5 รุ่น ยอดจองล้นหลาม

นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” (CPF)  ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” เปิดเผยว่า ซีพีเอฟขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกรายทั้งผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่ให้ความเชื่อมั่นในหุ้นกู้ CPF และสนใจจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนที่บริษัทตั้งเป้าเสนอขาย ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจนำหุ้นกู้เพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมาใช้ รวมมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ลงทุนที่มีต่อการดำเนินงานธุรกิจของ “ซีพีเอฟ” ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น “ครัวของโลก” และยังเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมระดับโลก ทั้งนี้ขอขอบคุณธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ที่ช่วยให้การเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดี

ด้านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ฯ “ซีพีเอฟ” ในครั้งนี้ ระบุว่า ต้องยอมรับว่าสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน ผู้ลงทุนยังคงมีความต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และเป็นหุ้นกู้ของบริษัทที่มีความมั่นคงด้านฐานะการเงิน เป็นผู้นำของอุตสาหกรรม และมีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต ซึ่งหุ้นกู้ฯ “ซีพีเอฟ” สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการลงทุน ขณะเดียวกัน ผู้ลงทุนยังมีความสนใจลงทุนในธุรกิจที่เน้นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการที่ “ซีพีเอฟ” เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนชั้นนำของโลก เช่น Dow Jonses Sustainability Indices (DJSI) MSCI ESG Index และ FTSE4Good Index  เป็นการตอกย้ำว่าซีพีเอฟดำเนินงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริหารจัดการกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตด้วยความใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรฐานการพัฒนาด้านความยั่งยืนของซีพีเอฟ เทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้แล้ว ในช่วงวิกฤต Covid-19 ที่เกิดขึ้น ทางซีพีเอฟยังมีส่วนช่วยเหลือสังคม เช่น การช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับ SMEs การร่วมมือกับภาครัฐรับสมัครงานกว่า 8,000 ตำแหน่ง และการส่งอาหารเพื่อช่วยเติมกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้การเสนอขายหุ้นกู้ฯ “ซีพีเอฟ” ประสบความสำเร็จตามความคาดหมาย


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - CPF ปลื้มนักลงทุนเชื่อมั่น ปิดการขายหุ้นกู้ 5 รุ่น ยอดจองล้นหลาม

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth
Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210106115849 20210106 merkel page top illo super tease 150x150 - Angela Merkel อดทนขณะที่คนอื่น ๆ มาและจากไป  ตอนนี้ผู้จัดการวิกฤตของโลกก้าวลงจากตำแหน่ง

Angela Merkel อดทนขณะที่คนอื่น ๆ มาและจากไป ตอนนี้ผู้จัดการวิกฤตของโลกก้าวลงจากตำแหน่ง

d12 150x150 - ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล คว้ารางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล คว้ารางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”