in

CIBA DPU ผนึก มอ.ร่วมผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นานาชาติ 2 ปริญญา ดีเดย์เปิดสอนปี 2564

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU  เปิดเผยว่า CIBA DPU ร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ผลิตพยาบาลศาสตร์ที่มี DNA ผู้ประกอบการ  สำหรับ

aod2 - CIBA DPU ผนึก มอ.ร่วมผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นานาชาติ 2 ปริญญา ดีเดย์เปิดสอนปี 2564 -

การลงนามMOU ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสองมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยมอ.จะมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย์ศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น ส่วน CIBA DPU มีความโดดเด่นด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา เมื่อผนึกทั้งสองศาสตร์รวมกันจะได้สมรรถนะใหม่ที่ตรงความต้องการของนักศึกษามากขึ้น ในส่วนของขั้นตอนการเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องมาเรียนที่ วิทยาลัย CIBA DPU ใน 3 กลุ่มวิชา กลุ่มละ 15 หน่วยกิต ได้แก่ กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ อาทิ วิชาการตลาดสำหรับการประกอบการสมัยใหม่ วิชาการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ เป็นต้น กลุ่มวิชาดิจิทัล อาทิ วิชาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา วิชาการเขียนโปรแกรมธุรกิจ เป็นต้น และกลุ่มวิชานวัตกรรม อาทิ วิชาการเข้าถึงความรู้สึกของลูกค้าและการคิดเชิงออกแบบ วิชาการบริหารสมองสำหรับการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ที่ CIBA DPU จะเน้นการปลูกฝัง DNA ด้านธุรกิจ และฝึกทักษะความเป็นผู้ประกอบการ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนงเข้ามาปลุกไอเดียธุรกิจให้นักศึกษาฝึกและจำลองการสร้างธุรกิจด้วยตนเองด้วย
aod1 - CIBA DPU ผนึก มอ.ร่วมผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นานาชาติ 2 ปริญญา ดีเดย์เปิดสอนปี 2564 -

ผศ.ดร.ศิริเดช  กล่าวว่า ในชั้นปีที่ 2-4 นักศึกษาจะได้เรียนในสาขาวิชาชีพพยาบาลที่ มอ.จ.สงขลา เพื่อฝึกวิชาชีพและฝึกปฏิบัติการ(ฝึกงาน) ตามหลักสูตร หลังสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้รับปริญญาในสาขาพยาบาลศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรบริหารธุรกิจ ทั้งจาก มธบ.และมอ. ซึ่งคาดว่าหลักสูตรนี้จะเปิดให้นักศึกษาเข้ามาสมัครเรียนได้ในปีการศึกษา 2564 โดยรุ่นแรกเปิดรับสมัครจำนวน 30 คน อย่างไรก็ตามสายวิชาชีพพยาบาลศาสตร์เป็นที่ต้องการสูงของตลาดแรงงานไทยและต่างประเทศ เมื่อผนวกศาสตร์ความเป็นผู้ประกอบการเข้าไป ทำให้หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีความพิเศษมากขึ้น สำหรับข้อดีของการเรียนในสาขานี้ หลังเรียนจบสามารถเลือกประกอบอาชีพพยาบาลหรืออาชีพอื่นได้อย่างหลากหลาย หรือสร้างธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล อาทิ เปิด Healthcare หรือเปิดสถานความงาม เป็นต้น

สำหรับผู้สนใจ ติดตามข่าวสารการรับสมัครเรียนได้ที่ https://ciba.dpu.ac.th/ หรือที่ Facebook เพจ CIBA วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์f6c92dc6d0d2b1f41a4b5cfc57034aba - CIBA DPU ผนึก มอ.ร่วมผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นานาชาติ 2 ปริญญา ดีเดย์เปิดสอนปี 2564 -

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth
Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

What do you think?

201114080022 01 abu mohammed al masri super tease 150x150 - Abu Mohammed al-Masri: อัลกออิดะห์สูญเสียหนึ่งในผู้นำที่มีประสบการณ์มากที่สุดในคดีฆาตกรรมลึกลับในกรุงเตหะราน -

Abu Mohammed al-Masri: อัลกออิดะห์สูญเสียหนึ่งในผู้นำที่มีประสบการณ์มากที่สุดในคดีฆาตกรรมลึกลับในกรุงเตหะราน

200321143707 olympics tease super tease 150x150 - โอลิมปิกที่โตเกียว: ผู้ชม Thomas Bach 'มีความหวัง' จะเข้าร่วมการแข่งขัน -

โอลิมปิกที่โตเกียว: ผู้ชม Thomas Bach ‘มีความหวัง’ จะเข้าร่วมการแข่งขัน