in

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียง” มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ – โลกวันนี้

บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ SKYMED เร่งลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส นำสิ่งของที่จำเป็นมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมถึงนำอุปกรณ์กีฬามอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหวังแก้ไขปัญหาคนทิ้งบ้านออกไปทำงานนอกพื้นที่ และเชิญชวนคนไทยลงมาท่องเที่ยวภาคใต้เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจพี่น้องชาวใต้อีกด้วย

su11 - “เมืองเศรษฐกิจพอเพียง” มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - โลกวันนี้

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าชื่อ SKYMED) และประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า จุดประสงค์ในการลงมา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาสครั้งนี้ เนื่องจากทราบว่าพี่น้องภาคใต้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยทำให้ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วพื้นที่ ดังนั้นตนและทีมงานไม่นิ่งนอนใจจึงรีบลงมาพื้นที่พร้อมกับนำสิ่งของปัจจัยต่างๆ ที่พี่น้องชาวใต้ขาดแคลนมาช่วยเหลือในทันที ผนวกกับถือโอกาสนี้ได้มาเยี่ยมเยือนพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

su06 - “เมืองเศรษฐกิจพอเพียง” มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - โลกวันนี้

สำหรับสิ่งของที่นำมามอบให้พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้เบื้องต้นเน้นเรื่องของข้าวสารและอุปกรณ์กีฬามามอบให้กับชาวบ้านและโรงเรียนรวม 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบองอ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส, โรงเรียนศรีชีวัน อ.รามัน จ.ยะลา, อำเภอกะพ้อ จ.ปัตตานี, อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี, อำเภอทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี, ตำบลคลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี, ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้าน บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา และ อำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี

su07 - “เมืองเศรษฐกิจพอเพียง” มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - โลกวันนี้

นอกจากการลงมามอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ตนยังได้ถือโอกาสสอบถามความต้องการอื่นที่อยากให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งเบื้องต้นทางโรงเรียนโดยเฉพาะนักเรียนยังขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียน และมีการร้องขอเรื่องของการสร้างอาคารสำหรับละหมาด พร้อมกับไว้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ซึ่งตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะในส่วนของบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ต้องการเน้นกิจกรรมดีๆ ที่สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับครอบครัวคนไทย กิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างรู้รักสามัคคี กิจกรรมที่เกี่ยวของกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมที่เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทางบริษัทฯ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมนั้น

su08 - “เมืองเศรษฐกิจพอเพียง” มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - โลกวันนี้

และสำหรับกิจกรรมต่อไปที่จะช่วยเหลือพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ตนได้มอบนโยบายให้กับทีมงานว่าจะต้องมาช่วยเหลือแจกจ่ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่ขาดแคลนในเบื้องต้น มีการพบปะผู้นำชุมชนเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือกับพี่น้องชาวบ้านในการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อที่จะไม่ให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องอพยพไปทำงานต่างจังหวัด โดยเบื้องต้นวางแนวทางแก้ไขปัญหาไว้ 2 ข้อ คือ 1.ภาคธุรกิจจะต้องดึงเงินลงมาช่วยเหลือชาวบ้าน 2.ใช้เรื่องการเกษตรในการแก้ปัญหาเรื่องของงาน สิ่งสำคัญคือต้องตามรอยพระยุคลบาทในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

su17 - “เมืองเศรษฐกิจพอเพียง” มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - โลกวันนี้

ท้ายสุดนี้นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่เป็นข่าวเลย แต่ในทางตรงกันข้ามเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ทะเลสวย ธรรมชาติสวยงาม ซึ่งถ้าท่านอยากไปเที่ยวภูเขาต้องไปภาคเหนือ แต่ถ้าอยากไปเที่ยวทะเลต้องมาภาคใต้ รับรองมาเที่ยวแล้วทุกท่านต้องประทับใจอย่างแน่นอน ทั้งนี้ อย่าไปกลัวอะไรเพราะแผ่นดินนี้คือประเทศไทยของเราทุกคน

su04 - “เมืองเศรษฐกิจพอเพียง” มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - โลกวันนี้

ด้านตัวแทนผู้รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นายอับดุลเราะห์มาน เจ๊ะอูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบองอ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โรงเรียนบ้านบองอมีนักเรียนทั้งหมด 217 คน บุคลากรและครูรวม 19 คน แบ่งการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ตนมาประจำที่โรงเรียนแห่งนี้ประมาณ 7 ปีแล้ว ยังไม่มีหน่วยงานภาคเอกชนใดเคยเข้ามาบริจาคสิ่งของหรืออาหารให้กับทางโรงเรียนเลย ซึ่งผู้การฯ คัมภีร์ถือเป็นท่านแรกที่เข้ามาบริจาคมอบอุปกรณ์กีฬาและข้าวสารให้กับทางโรงเรียนและชุมชนทำให้ตน คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงชาวบ้านชุมชนบ้านบองอรู้สึกดีใจมากที่ท่านมาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจกับพวกเราในครั้งนี้ ทั้งนี้ ตนในนามของตัวแทนครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านชุมชนบ้านบองอขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามาเยี่ยมและบริจาคสิ่งของให้กับทางโรงเรียนบ้านบองอแห่งนี้

su09 - “เมืองเศรษฐกิจพอเพียง” มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - โลกวันนี้

เช่นเดียวกับ น.ส.ซูบายด๊ะ ตุหยง ชาวบ้านตำบลวังพญา อ.รามัน จ.ยะลา กล่าวว่า ในเขตอำเภอรามัญได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับอุทกภัยทำให้การเดินทางลำบากส่งผลให้การออกไปหาซื้ออาหารรวมถึงความเป็นอยู่ค่อนช้างลำบากด้วย ซึ่งในการที่ผู้การฯคัมภีร์นำข้าวสารมามอบให้กับพี่น้องชาวบ้านในครั้งนี้ทำให้ช่วยมีอาหารประทังชีวิตกัน ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและขอขอบคุณท่านที่มาบริจาคช่วยชาวบ้านอำเภอรามัน

su13 - “เมืองเศรษฐกิจพอเพียง” มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - โลกวันนี้

และทางด้าน นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอกะพ้อ จ.ปัตตานี กล่าวว่า อำเภอกะพ้อปัญหาของพี่น้องประชาชนหลักๆ คือเรื่องของอาชีพ หลังทำนาและหลังกีดยางชาวบ้านจะไม่มีงานทำกัน ซึ่งตนได้แนะนำให้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว และสำหรับเรื่องของปัญหาอุทกภัยที่อำเภอกะพ้อก็เจอเหมือนกันทำให้บางครอบครัวที่มีอาชีพกีดยางไม่มีรายได้ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน ทางอบต.กับอำเภอให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการให้ถุงยังชีพแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะบางครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวจำนวนมาก ซึ่งในการที่ทางผู้การฯ คัมภีร์ มาบริจาคข้าวสารในครั้งทำให้ชาวบ้านสามารถช่วยประทังชีวิตต่อไปได้ในช่วยภาวะวิกฤตินี้ ทั้งนี้ ตนในนามตัวแทนของชาวบ้านอำเภอกะพ้อต้องขอขอบคุณผู้การฯ คัมภีร์เป็นอย่างยิ่งที่นำของมามอบให้ในครั้งนี้

su03 - “เมืองเศรษฐกิจพอเพียง” มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - โลกวันนี้
su12 - “เมืองเศรษฐกิจพอเพียง” มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - โลกวันนี้
su14 - “เมืองเศรษฐกิจพอเพียง” มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - โลกวันนี้
su01 - “เมืองเศรษฐกิจพอเพียง” มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - โลกวันนี้


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - “เมืองเศรษฐกิจพอเพียง” มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - โลกวันนี้

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth
Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

150119174335 04 havana street scenes super 169 150x150 - Cuba Fast Facts - CNN News ข่าวซีเอ็นเอ็น

Cuba Fast Facts – CNN News ข่าวซีเอ็นเอ็น

ประธานาธิบดีวางแผนแก้แค้นการฟ้องร้องของพรรครีพับลิกันและวางแผน ‘เที่ยวฟลอริดา’ แทนการเข้ารับตำแหน่ง