in

เปิดไอเดียรุ่นใหม่นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ จากค่ายออนไลน์ Blue-Net Camp รุ่น 1

เปิดไอเดียรุ่นใหม่นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ จากค่ายออนไลน์ Blue-Net Camp รุ่น 1

เปิดไอเดียคนรุ่นใหม่สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านน้ำในไทยจาก ค่ายกิจกรรมออนไลน์ Blue-Net Camp รุ่น 1 ที่ สทนช. จัดขึ้น เพื่อผลักดันเยาวชน รู้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ

เยาวชนบันดาลใจ พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง อีกหนึ่งในไฮไลท์ของกิจกรรมค่ายเยาวชน Blue-Net Camp#1 ภายใต้โครงการกิจกรรมวันน้ำโลก ประจำปี 2564 จัดโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะดีแค่ไหน ถ้าเด็กเยาวชนไทยได้มีเวทีปล่อยของ ต่อยอดความคิด กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในชาติ เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ คิดได้ คิดเป็น และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

สถานการณ์ในปัจจุบันที่ทั่วโลกประสบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีในการใช้น้ำในปริมาณมากขึ้นเพื่อการรักษาสุขอนามัย  ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยถึงแนวทางการสร้างการตระหนักรู้และพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่าน ค่ายเยาวชนพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ เพื่อให้เยาวชนร่วมกัน

ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและพัฒนาเครื่องมือเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมค่ายออนไลน์ Blue-Net Camp รุ่นที่ 1

s3 - เปิดไอเดียรุ่นใหม่นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ จากค่ายออนไลน์ Blue-Net Camp รุ่น 1

นางสาวอัญชนิกานต์ นันตะสุข  (น้องไวโอลิน) อายุ 19 ปี เรียนอยู่คณะวิศวกรรมไฟฟ้า หนึ่งในเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ร่วมกิจกรรมค่ายออนไลน์ในครั้งนี้ กล่าวว่า  มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย เยาวชน Blue-Net Camp#1 โดยมีความตั้งใจที่จะศึกษาข้อมูลและรับประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้กับงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่เรียนมา 

“ในอนาคตเราจะเอาข้อมูลที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้มาใช้ร่วมกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่เรียนมา โดยเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำก็ยิ่งทำให้รู้สึกถึงความน่าสนใจ ตั้งใจว่าจะศึกษาต่อในด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน เพื่ออนาคตจะได้ต่อยอดความรู้ สร้างนวัตกรรมพัฒนาระบบไฟฟ้าให้กับประเทศชาติต่อไป”

แม้น้องไวโอลินจะร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ครบทุกครั้ง แต่ก็ติดตามคลิปย้อนหลังทุกคลิป ทาง Youtube ช่อง Youthmove2021 ส่วนตัวชื่นชอบ หัวข้อ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในต่างประเทศ (GIZ) เพราะทำให้เห็นแนวความคิดและตัวอย่างที่ดีของการบริหารจัดการน้ำในประเทศเยอรมัน ที่มีการจัดการที่ดี ทำให้มนุษย์ สิ่งมีชีวิตในน้ำ และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่ทำลายกันและกัน

s2 - เปิดไอเดียรุ่นใหม่นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ จากค่ายออนไลน์ Blue-Net Camp รุ่น 1

สำหรับกิจกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564  เป็นครั้งแรกที่ น้องไวโอลิน ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวความคิด นับว่าเป็นบรรยากาศการร่วมระดมความคิดเกี่ยวกับโครงการด้านน้ำที่ประทับใจมาก เพราะได้เห็นความคิดของแต่ละกลุ่ม ว่ามีโครงการอะไรที่เกี่ยวกับน้ำบ้าง และเรื่องของทุกกลุ่มมีความเชื่อมโยงกันโดยได้แยกประเด็นหลักออกมาถึง 4 เรื่อง ซึ่งทางทีมก็ทำการโหวตเลือกกัน จนได้หัวข้อในการนำเสนอในรอบที่สอง

“ความน่าสนใจของกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ เป็นวันที่กลุ่มเราเริ่มเจาะลึกถึงวิธีการดำเนินการ เพื่อทำให้โครงการเกิดขึ้นด้วยวิธีคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น การที่ได้เห็นแต่ละกลุ่มนำเสนอความคิดที่แปลกใหม่ โดยทั้งสองรอบตัวเองจะมีหน้าที่นำเสนอโครงการของกลุ่มสีเหลืองร่วมกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม”

จากประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Blue-Net Camp รุ่น 1  น้องไวโอลิน กล่าวว่า  กิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่แค่ค่ายธรรมดา แต่เป็นค่ายค้นหาเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ เพื่อมาปฏิบัติ การจริง ๆ เรามีการคิดโครงการและหาวิธีการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่แค่อยู่ในจินตนาการเท่านั้น โดยตัวเองและเพื่อนในกลุ่มก็ได้เตรียมพร้อมสำหรับแผนงานที่จะนำเสนอ  ในวันที่ 6 – 7 – 8 สิงหาคม 2564 ซึ่งเลื่อนวันจากเดิม ตามมาตรการโควิด-19

หากได้เพิ่มพูนความเข้าใจ พัฒนาจากแนวคิดและแรงบันดาลใจ เยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกคนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำได้ เหมือนกับกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรา ที่มีความสนใจด้านน้ำเหมือนกัน พร้อมที่จะพัฒนาและผลักดันทรัพยากรน้ำในทุก ๆ เรื่อง และหากคุณมีความสนใจเรื่องเดียวกันกับพวกเรา ก็ขอให้คุณเตรียมใจเตรียม ความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้พร้อม แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำไปด้วยกัน

ติดตามกิจกรรมผ่าน YouTube Channel : ONWR Youth Move


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - เปิดไอเดียรุ่นใหม่นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ จากค่ายออนไลน์ Blue-Net Camp รุ่น 1


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

ที่มาของข่าว
thaiadnet.com thailand advertisement network platform แพลตฟอร์ม เครือข่ายโฆษณาบนสื่อออนไลน์ และบนเว็บไซต์ ผู้ต้องการลงโฆษณา สามารถสร้างแบนเนอร์ ไว้ให้กับผู้ที่ต้องการนำไปเผยแพร่ โดยผู้เผยแพร่สามารถสร้างรายได้ และรับผลกำไร เป็นเงินตอบแทนค่าโฆษณาโปรโมตประชาสัมพันธ์ จากผู้ที่สร้างแบนเนอร์ไว้ เช่นเดียวกับสปอนเซอร์โฆษณา ที่ผู้เผยแพร่สามารถเลือกได้ เพียงก๊อบปี้โค้ด html ของแบนเนอร์โฆษณา ไปใส่ที่เว็บไซต์
comeonstore.com คัมมอนสโตร์ รับฝากสั่งสินค้าจีน รับนำเข้าสินค้าจีน สั่งสินค้าจีนมาขาย เราเข้าติดต่อกับโรงงานจีนโดยตรง ราคาดีที่สุด คัดคุณภาพทุกสินค้า ราคาขายส่ง และไม่มีขั้นต่ำ ใช้เวลาขนส่งไม่เกิน 15วัน และไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิก ไม่ต้องคำนวนค่าส่ง คำนวนภาษีให้ยุ่งยาก จ่ายยอดเดียวจบ จัดส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้าน

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

ช่วยเหลือไฟไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว 150x150 - ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

ta1 150x150 - ชป. สู้ไม่ถอย บริหารจัดการน้ำภายใต้ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดเต็มศักยภาพ - โลกวันนี้

ชป. สู้ไม่ถอย บริหารจัดการน้ำภายใต้ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดเต็มศักยภาพ – โลกวันนี้