in

เปิดโครงการ AOM YOUNG เริ่มออมตังค์ ผ่านกองทุนรวม

คอลัมน์ look around

 

การเริ่มลงทุนตั้งแต่ยังอายุน้อย ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับนักศึกษา หรือผู้กู้ กยศ.ที่มีความสนใจอยากศึกษาหรือหาประสบการณ์ในการวางแผนการลงทุน โอกาสมาถึงแล้ว

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมมือกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “AOM YOUNG” เพื่อสร้างสังคมแห่งการออมและส่งเสริมวินัยการออมให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.ทั่วประเทศ สามารถเริ่มต้นออม/ลงทุนสม่ำเสมอ (DCA) ผ่านกองทุนรวม

ทั้งนี้ DCA หรือ Dollar Cost Average เป็นการทยอยลงทุนเป็นงวด ๆ ด้วยจำนวนเงินที่เท่า ๆ กัน โดยจะทำให้ได้ราคาต้นทุนแบบตัวเฉลี่ย จึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ซึ่งการลงทุนแบบ DCA จะช่วยสร้างวินัยในการออมเงินโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก และจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดโดยไม่จำเป็นต้องคอยเฝ้าติดตามราคา

และยังสามารถให้นักศึกษาเริ่มต้นชีวิตที่ดีหลังจบการศึกษาได้ เพียงเริ่มสร้างความมั่นคงตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยการ “เริ่มต้น ลงมือ” นอกจากนี้ยังสามารถนำเงินที่ออมไว้มาใช้ในการชำระหนี้ กยศ.คืนได้ เมื่อถึงกำหนดอีกด้วย

โดยทาง KTAM ได้คัดเลือกกองทุนที่มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 2 กองทุน เพื่อเป็นการเริ่มต้นการออมให้กับนักศึกษา ได้แก่

1) กองทุนตลาดเงิน : KTSS ที่จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ประเภทที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี เช่น พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และตั๋วแลกเงิน เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับ 1 (ความเสี่ยงต่ำ)

2) กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น : KT-STPLUS-A โดยนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐผสมกับตราสารหนี้เอกชน (อายุมากกว่า 1 ปี) เช่น พันธบัตร ธปท., เงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับ 4 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่เดือนละ 100 บาท ผ่านทาง บลจ.กรุงไทย หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

โดยนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สามารถเริ่มต้นออมสม่ำเสมอผ่านโครงการ “AOM YOUNG” ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.setinvestnow.com, www.studentloan.or.th และ www.ktam.co.th

เป็นโปรเจ็กต์ดี ๆ ที่จะมาช่วยกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้ให้ความสำคัญกับการออมตั้งแต่วัยเรียน


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - เปิดโครงการ AOM YOUNG เริ่มออมตังค์ ผ่านกองทุนรวม


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

นี่คือผู้เล่นหลักบางส่วนในการสอบสวนของ Trump Org

210629091246 mexico marijuana demonstration 04 20 2021 super tease 150x150 - เม็กซิโกเลิกใช้กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

เม็กซิโกเลิกใช้กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ