in

อ.ส.ค. จัดทำโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์คช่วยเด็กอ่อนในชุมชน ทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลกรมสมเด็จพระเทพฯ” – โลกวันนี้

อ.ส.ค. จัดทำโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์คช่วยเด็กอ่อนในชุมชน ทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลกรมสมเด็จพระเทพฯ” – โลกวันนี้

อ.ส.ค.จัดทำโครงการ “สายบุญนมไทย-เดนมาร์คส่งกำลังใจสู้ภัยCOVID-19” เพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนในชุมชนแออัด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 ทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลกรมสมเด็จพระเทพฯ 

พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 64  พร้อมส่งมอบนมพระราชทานชุดแรกให้บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 มิ.ย. 2564 

na2 1 - อ.ส.ค. จัดทำโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์คช่วยเด็กอ่อนในชุมชน ทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลกรมสมเด็จพระเทพฯ” - โลกวันนี้

นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์   รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เปิดเผยว่าเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงมีความห่วงใยเด็กอ่อนที่ประสบผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 โดยพระองค์ได้ทรงพระราชทานนมกล่องเพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนในชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19   

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เด็กๆมีโอกาสได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ มีสุขภาพที่ดี และเจริญเติบโตตามวัยให้กับเด็กที่อาศัยในชุมชนต่างๆ อาทิ   บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) บ้านแห่งความหวัง (ชุมชนอ่อนนุช ๘๘ แยก ๑๐) และบ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) ซึ่งทั้ง 4 แห่งขณะนี้ได้ปิดการรับเลี้ยงเด็กตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้เด็กขาดแคลนนมและมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก

na3 1 - อ.ส.ค. จัดทำโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์คช่วยเด็กอ่อนในชุมชน ทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลกรมสมเด็จพระเทพฯ” - โลกวันนี้

ดังนั้น อ.ส.ค.จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาติ จัดทำโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์คส่งกำลังใจสู้ภัย COVID-19”ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ฯ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค UHT รสจืดร่วมสมทบในโครงการ ได้ด้วยเพื่อจะได้ร่วมทำกิจกรรมดีๆด้วยกัน 

ทั้งนี้   สำหรับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมสมทบตามโครงการฯดังกล่าว ทางอ.ส.ค.จะดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพฯ’ สำหรับพระราชทานช่วยเหลือเด็กอ่อนในชุมชนแออัดหรือกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลอื่นๆตามพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยลำดับต่อไปและอ.ส.ค.ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาติจัดทำรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบโครงการฯ ทูลเกล้าฯถวาย เพื่อทรงทราบในงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 หรือในโอกาสอื่นที่เหมาะสมต่อไป  

na4 1 - อ.ส.ค. จัดทำโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์คช่วยเด็กอ่อนในชุมชน ทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลกรมสมเด็จพระเทพฯ” - โลกวันนี้

โดยนายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า   วันที่15 มิถุนายนที่ผ่านมาอ.ส.ค.ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คที่ผู้จิตศรัทธา อาทิ  พนักงานอ.ส.ค. เกษตรกร  สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการสั่งซื้อที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสมทบ โครงการสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ทูลเกล้าถวายเป็นล็อตแรก  แบ่งเป็นนมยูเอชทีรสจืด  ขนาด200 มล.จำนวน 200หีบและนมยูเอชทีรสจืดขนาด 250 มล.จำนวน 200 โหลคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 82,000 บาทและสำนักพระราชวังได้ทำหนังสือมอบหมายให้อ.ส.ค.เป็นตัวแทนนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านเสือใหญ่ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยมีรศ.คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯเป็นผู้รับพระราชทานผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในครั้งนี้ ซึ่ง อ.ส.ค.ได้วางแผนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์เดือนละ 2 ครั้ง  

สำหรับ ผู้จิตศรัทธาที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์คส่งกำลังใจสู้ภัยCOVID-19”อ.ส.ค.ได้กำหนดระยะเวลาสั่งซื้อและทูลเกล้าถวายฯ ตั้งวันนี้ไปจนถึงวันที่31 สิงหาคม 2564 โดยผู้ที่สนใจสามารถเลือกสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค รสจืดจำนวน 5 รายการดังต่อไปนี้   

-รายการที่ 1 นม 200 มล. ( 1×36 ก.) จำนวน 1 หีบ และ นม 250 มล. (1×12 ก.) 1 โหล รวมเป็นเงิน 410 บาท    

-รายการที่ 2 นม 200 มล. ( 1×36 ก.) จำนวน 5 หีบ และ นม 250 มล. ( 1×12 ก.) 5 โหล รวมเป็นเงิน 2,050 บาท  

-รายการที่ 3 นม 200 มล. ( 1×36 ก.) จำนวน 25 หีบ และ นม 250 มล. ( 1×12 ก.) 25 โหล รวมเป็นเงิน 10,250 บาท  

-รายการที่ 4 นม 200 มล. ( 1×36 ก.) จำนวน 50 หีบ และ นม 250 มล. ( 1×12 ก.) 50 โหล รวมเป็นเงิน20,500บาท  

 – รายการที่ 5 นม 200 มล. ( 1×36 ก.) จำนวน 100 หีบ และ นม 250 มล. ( 1×12 ก.) 100 โหล รวมเป็นเงิน 41,000 บาท   

na6 - อ.ส.ค. จัดทำโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์คช่วยเด็กอ่อนในชุมชน ทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลกรมสมเด็จพระเทพฯ” - โลกวันนี้

โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งใบสั่งซื้อชำระเงินได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำนักงานใหญ่อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทั้งในรูปแบบเงินสดและผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามวกเหล็ก ประเภทออมทรัพย์ “เงินฝากโครงการสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค” เลขบัญชี 660-6-38093-6  หรือกดผ่าน Link ต่อไปนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVnPovelk6DdSKE1mVfq4qfboGcOTRE6v1X1jqvjFBajj9IA/viewform  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่​ 0-3690-9683  


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - อ.ส.ค. จัดทำโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์คช่วยเด็กอ่อนในชุมชน ทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลกรมสมเด็จพระเทพฯ” - โลกวันนี้


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

ที่มาของข่าว
thaiadnet.com thailand advertisement network platform แพลตฟอร์ม เครือข่ายโฆษณาบนสื่อออนไลน์ และบนเว็บไซต์ ผู้ต้องการลงโฆษณา สามารถสร้างแบนเนอร์ ไว้ให้กับผู้ที่ต้องการนำไปเผยแพร่ โดยผู้เผยแพร่สามารถสร้างรายได้ และรับผลกำไร เป็นเงินตอบแทนค่าโฆษณาโปรโมตประชาสัมพันธ์ จากผู้ที่สร้างแบนเนอร์ไว้ เช่นเดียวกับสปอนเซอร์โฆษณา ที่ผู้เผยแพร่สามารถเลือกได้ เพียงก๊อบปี้โค้ด html ของแบนเนอร์โฆษณา ไปใส่ที่เว็บไซต์
comeonstore.com คัมมอนสโตร์ รับฝากสั่งสินค้าจีน รับนำเข้าสินค้าจีน สั่งสินค้าจีนมาขาย เราเข้าติดต่อกับโรงงานจีนโดยตรง ราคาดีที่สุด คัดคุณภาพทุกสินค้า ราคาขายส่ง และไม่มีขั้นต่ำ ใช้เวลาขนส่งไม่เกิน 15วัน และไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิก ไม่ต้องคำนวนค่าส่ง คำนวนภาษีให้ยุ่งยาก จ่ายยอดเดียวจบ จัดส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้าน

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

140811075201 nuri al maliki 0623 story top 150x150 - ข้อมูลด่วน Nuri al-Maliki - ข่าวต่างประเทศ สำนักข่าว CNN News ซีเอ็นเอ็น

ข้อมูลด่วน Nuri al-Maliki – ข่าวต่างประเทศ สำนักข่าว CNN News ซีเอ็นเอ็น

sp1 150x150 - ‘เอส แอนด์ พี’ แนะนำโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อสั่งอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์

‘เอส แอนด์ พี’ แนะนำโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อสั่งอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์