in

อนุทิน หนุน นครชัยบุรินทร์ นำร่องเขตสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จภายใต้คอนเซ็ปต์ “WOW”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ว่า ได้รับฟังข้อสรุปการระดมความคิดในการพัฒนาเขตสุขภาพที่ 9 เป็นพื้นที่นำร่องยกระดับคุณภาพบริการประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  เพิ่มการเข้าถึงบริการ ทุกที่ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ลดการส่งต่อนอกเขต ภายใต้คอนเซ็ปต์ “WOW” คือ W : Wellness ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี O : Outstanding แนวคิดและวิธีการดำเนินงานที่โดดเด่น W : Work Force กำลังคนเพียงพอและมีคุณภาพ โดยมี 6 แผนงานรองรับ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนให้เกิดขึ้น ถือเป็นก้าวหนึ่งของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ลดแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ โดยเรื่องแรกที่เร่งรัดดำเนินการคือนโยบาย 30 รักษาทุกที่ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชน ไม่ต้องออกไปรักษานอกเขตสุขภาพ

สำหรับแผนงานรองรับการพัฒนาตามคอนเซ็ปต์ “WOW” ประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ 1.ระบบบริการระดับปฐมภูมิ : เน้น 3 หมอต่อครอบครัว พัฒนาการศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 2.ระบบบริการระดับทุติยภูมิ : เพิ่มเตียงรับผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤติ พัฒนาห้องผ่าตัด ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปรับโฉมโรงพยาบาลชุมชนเป็น Smart Hospital และยกระดับการบริการในโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย 3.ระบบบริการระดับตติยภูมิ : ลดความแออัดโรงพยาบาลทั่วไป,  ยกระดับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 4.ระบบเทคโนโลยี ใช้ Tele Medicine และเชื่อมฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.),รพ.สต.,โรงพยาบาลชุมชน (รพช.), โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) และโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) รองรับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ มีระบบ Telehealth ดูแลสุขภาพประชาชนทางไกลในชุมชน และใช้แอปพลิเคชัน R9 Health Buddy สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน 5.บุคลากร : ผลิตบุคลากรด้านกัญชาทางการแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 4 จังหวัด สามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ 6 . การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพ : เพิ่มผลิตผลทางการเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัย แหล่งผลิตกัญชาทางการแพทย์ การผลิตไพล/ขมิ้นชัน ต่อยอดนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และสร้าง Wellness Center ระดับจังหวัด

 


f6c92dc6d0d2b1f41a4b5cfc57034aba - อนุทิน หนุน นครชัยบุรินทร์ นำร่องเขตสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จภายใต้คอนเซ็ปต์ “WOW” -

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth
Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

What do you think?

major5 150x150 150x150 - เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โชว์ผลงาน 9 เดือนแรกปี 2563 คว้ารายได้ 5,349 ล้านบาท -

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โชว์ผลงาน 9 เดือนแรกปี 2563 คว้ารายได้ 5,349 ล้านบาท

201111111812 01 erekat funeral 1111 super tease 150x150 - แซ่บเอเรกัต: พิธีศพให้เกียรตินักเจรจาชาวปาเลสไตน์ที่มีประสบการณ์ -

แซ่บเอเรกัต: พิธีศพให้เกียรตินักเจรจาชาวปาเลสไตน์ที่มีประสบการณ์