in

สสส.ย้ำตำบลสายพันธุ์ใหม่ นำ”ข้อมูลชุมชน” วางแผนรับมือสงกรานต์ กลับบ้านปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 – โลกวันนี้

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมไปถึงวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวที่มีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก สสส. ได้เน้นย้ำไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ซึ่งมีทั้งหมดกว่า 3,000 ตำบล นำข้อมูลจากระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) และการวิจัยชุมชน (RECAP) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ หรือการระบาดของโควิด-19  โดยนำข้อมูลของตำบลวิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อวางแผนหาแนวทางมาตรการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น โดยชุมชนต้องทราบจุดเสี่ยงในถนนรอง หรือถนนหมู่บ้าน ตั้งด่านชุมชน เฝ้าระวังตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ เช่น มีประวัติดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ ผู้ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หรือไม่สวมหมวกนิรภัย ที่ผ่านมาตำบลสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ ทำงานผสานความร่วมมือ 4 องค์กรหลัก ท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรรัฐและภาคประชาชน ทำให้สถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่ของตำบลเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ค่อนข้างเบาบาง บางพื้นที่ก็ไม่เกิดอุบัติเหตุเลย 

“สิ่งหนึ่งที่ท้องถิ่นต้องทำให้ได้ คือต้องรู้ใครเสี่ยง หรือต้องหากลุ่มเสี่ยงให้ได้ เช่น กลุ่มที่กินเหล้าเป็นประจำ กลุ่มวัยรุ่นที่จับกลุ่มขับรถเร็ว เมื่อหาพบก็ต้องรีบสกัดหรือให้เขาระมัดระวังตัว หรือใช้กลไกครอบครัวให้เขาอยู่แต่ในบ้าน ไม่ต้องออกไปเสี่ยงตามท้องถนน” นางสาวดวงพร กล่าว 

lk2 - สสส.ย้ำตำบลสายพันธุ์ใหม่ นำ”ข้อมูลชุมชน” วางแผนรับมือสงกรานต์ กลับบ้านปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 - โลกวันนี้

นายประเสริฐ ไชยสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.มะเกลือใหม่ กล่าวว่า หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ คือต้องลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ จึงจัดทำ “โครงการถนนสีขาว” เพื่อลดอุบัติเหตุ โดย อบต.ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณจุดเสี่ยง จุดอับ หรือทางโค้ง จัดทำป้ายสัญญาณ หรือสัญลักษณ์จราจรขึ้นมาใหม่ให้เด่นชัด จัดตั้งด่านชุมชน ตรวจตราดูแลผู้ขับขี่ โดยร่วมกับสถานีตำรวจอำเภอสูงเนินจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรให้แก่อาสาสมัครที่เข้ามาดูแลโครงการถนนสีขาว นอกจากนี้ มีการให้ความรู้แก่นักบิดวัยรุ่น-ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่น 13-16 ปี ที่มีความคึกคะนอง ทางอบต.เข้าไปรณรงค์ร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่เพื่อลดการสูญเสีย พร้อมกับนำบุคคลเลิกเหล้าต้นแบบร่วมรณรงค์ด้วย 

lk3 - สสส.ย้ำตำบลสายพันธุ์ใหม่ นำ”ข้อมูลชุมชน” วางแผนรับมือสงกรานต์ กลับบ้านปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 - โลกวันนี้

ด้าน นายศรีสมรักษ์ ผ่องแผ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร กล่าวว่า มาตรการสำคัญที่ได้ผลอย่างมาก คือการจัดตั้งด่านครอบครัว โดยให้แต่ละครอบครัวช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานภายในบ้าน ถ้าพบว่าบุตรหลานมีการดื่มแอลกอฮอล์ให้ดูแลไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะออกนอกบ้าน ซึ่งด่านครอบครัวนี้จัดว่าเป็นด่านที่สำคัญที่สุดด่านแรกที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ยานพาหนะออกไปบนท้องถนนจนเกิดอุบัติเหตุ

lk4 - สสส.ย้ำตำบลสายพันธุ์ใหม่ นำ”ข้อมูลชุมชน” วางแผนรับมือสงกรานต์ กลับบ้านปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 - โลกวันนี้c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - สสส.ย้ำตำบลสายพันธุ์ใหม่ นำ”ข้อมูลชุมชน” วางแผนรับมือสงกรานต์ กลับบ้านปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 - โลกวันนี้

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

hh1 150x150 - เตือน! นักท่องเที่ยว ห้ามนำเหล้าเข้าอุทยาน

เตือน! นักท่องเที่ยว ห้ามนำเหล้าเข้าอุทยาน

210408171130 20210409 ghost surgeon illustration super tease 150x150 - South Korea's dangerous ghost doctors are putting plastic surgery patients' lives at risk

South Korea’s dangerous ghost doctors are putting plastic surgery patients’ lives at risk