in

สมาคมโฆษณาฯ ออก 3 มาตรการ ขอความร่วมมือคนโฆษณา รวมพลังหยุดยั้งโควิด-19

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ออก 3 มาตรการ “Work From Home – ชะลอการผลิตงาน – ร่วมมือกับภาครัฐ” ส่งสารขอความร่วมมือจากบริษัทตัวแทนโฆษณา ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาสื่อสารการตลาด สมาชิกและคณะกรรมการสมาคมฯ บุคลากรในอุตสาหกรรมโฆษณาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวมพลังกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบ 3 ทวีความรุนแรงและแพร่กระจายรวดเร็วกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนวัยทำงานในสังคมเมือง ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรมโฆษณาที่มีกว่าหมื่นคน คณะกรรมการสมาคมฯ รู้สึกเป็นห่วงผลกระทบที่มีต่อการทำงาน และธุรกิจโฆษณา จึงขอความร่วมมือจากผู้ที่อยู่ในธุรกิจโฆษณาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใจกันปฏิบัติงานตามมาตรการ ดังนี้

จัดให้มีการทำงานจากที่พักอาศัย (Work From Home) โดยจัดประชุมต่าง ๆ ทางออนไลน์ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการพะปะกัน และลดปริมาณการสัญจรไปมาของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบขนส่งสาธารณะ

ชะลอหรือเลื่อนกำหนดการทำงานผลิตชิ้นงานโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายทำภาพยนตร์ วิดีโอ คลิปโฆษณา งานภาพนิ่ง งานห้องตัดต่อ ห้องบันทึกเสียง หรือกิจกรรมการทำงานรูปแบบอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานของคนกลุ่มใหญ่ และการทำงานในสถานที่แออัด

ขอให้บุคลากรทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมโฆษณาให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐทุกรูปแบบ และมีวิจารณญาณในการใช้ชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกพื้นที่หรือออกไปในสถานที่สาธารณะ ลดละเว้นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ตลอดจนเคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด และมีสุขลักษณะที่ดีตลอดเวลา

“สมาคมฯ มีความห่วงใยต่อบุคลากรและครอบครัวของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมโฆษณา และอยากเห็นทุกคนรวมพลังความร่วมมือ เสียสละ ปฏิบัติตามแนวทางทั้ง 3 ข้อ เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อทำให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตในครั้งนี้ และกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุด” นายรติ กล่าวc882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - สมาคมโฆษณาฯ ออก 3 มาตรการ ขอความร่วมมือคนโฆษณา รวมพลังหยุดยั้งโควิด-19

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

WGE 1 150x150 - WGE คว้างานก่อสร้างอาคารสีเขียวของสผ.

WGE คว้างานก่อสร้างอาคารสีเขียวของสผ.

BIZ 1 150x150 - ผถห. BIZ อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.15 บ./หุ้น

ผถห. BIZ อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.15 บ./หุ้น