in

สธ. เผยโควิด กทม. น่าห่วง หวั่นเกิดวิกฤตขาดแคลนเตียง

138080 - สธ. เผยโควิด กทม. น่าห่วง หวั่นเกิดวิกฤตขาดแคลนเตียง

สธ. ชี้โควิดทำสถานการณ์เตียงใน กทม.น่าห่วง เผยกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง เหลือเตียงน้อย-เข้าถึงยาก เร่งระดมกำลังทุกภาคส่วนหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิดอย่างเร็วที่สุด

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดโควิดใน 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกว่า 1,000 ราย/วัน โดยเฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ส่งผลให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มสีแดง คือกลุ่มที่มีอาการหนักจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอาการปานกลางหรือมีปัจจัยเสี่ยงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม หนุนความต้องการเตียงในกลุ่มนี้สูงขึ้น 

อย่างไรก็ดี จากข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. ที่ผ่านมา พบว่าขณะนี้จำนวนเตียงในสถานพยาบาลภาครัฐ ผู้ป่วยโควิดสีแดงมีจำนวนครองเตียงอยู่ที่ 409 ราย เหลือเตียงสำหรับการรองรับผู้ป่วยโควิดสีแดงเพียงประมาณ 20 เตียงเท่านั้น ซึ่งต้องเก็บไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีภาวะฉุกเฉินหรือต้องรับการผ่าตัดหรือการช่วยเหลือเร่งด่วน 

ในขณะที่ผู้ป่วยโควิดสีเหลืองมีจำนวนครองเตียงอยู่ที่ 3,937 ราย และเหลือเตียงสำหรับการรองรับผู้ป่วยโควิดสีเหลืองอีกประมาณ 300 รายเท่านั้น 

จากสถานการณ์ที่จำนวนเตียงเหลือน้อยในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการประสานงานผ่านระบบจัดหาเตียง 1668 มีความล่าช้าบ้าง  

เนื่องจากต้องบริหารเตียงที่เหลืออยู่ก่อนจึงจะสามารถรับผู้ป่วยรายใหม่ได้ ทำให้สถานการณ์เตียงโรคโควิด 19 ในเขตกทม. ณ ขณะนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอย่างมาก แต่ขอยืนยันว่าทุกภาคส่วนได้ร่วมมือทำงานอย่างบูรณาการ  เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด 19 ได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุด


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - สธ. เผยโควิด กทม. น่าห่วง หวั่นเกิดวิกฤตขาดแคลนเตียง


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

q1 150x150 - กองทุนสื่อฯ จับมือ นิด้า เสนองานวิจัย “Quality Rating” หวังต่อยอดเป็นเกณฑ์วัด “สื่อคุณภาพ”

กองทุนสื่อฯ จับมือ นิด้า เสนองานวิจัย “Quality Rating” หวังต่อยอดเป็นเกณฑ์วัด “สื่อคุณภาพ”

COMP JD RIGHTMOVE 150x150 - โฆษณา RightMove สุดฮาสำหรับแฟลต 1 เตียงใกล้ Burnley แสดง LUNATIC NEIGHBOR เป็นคุณลักษณะหลัก

โฆษณา RightMove สุดฮาสำหรับแฟลต 1 เตียงใกล้ Burnley แสดง LUNATIC NEIGHBOR เป็นคุณลักษณะหลัก