in

วธ.จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เข้าชมในรูปแบบเสมือนจริง

วธ.จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เข้าชมในรูปแบบเสมือนจริง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จึงได้จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ     ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีและเนื่องในโอกาสครบรอบ 239 ปีแห่งการสถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์  โดยการจัดแสดง “นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 10 รัชกาล” ระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2564  ณ  ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   ดังนั้น  เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  จึงดำเนินการในรูปแบบเสมือนจริง(Virtual Event) ใช้เทคโนโลยีที่มีรูปแบบสำหรับการจัดกิจกรรมในลักษณะเสมือนผู้เข้าชมอยู่ในสถานที่จัดงานจริงผ่านระบบออนไลน์โดยเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสแกนผ่าน QR code หรือคลิ๊กผ่านลิงก์ www.ใต้ร่มพระบารมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์.com

v2 - วธ.จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เข้าชมในรูปแบบเสมือนจริง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า งานครั้งนี้ กิจกรรมแรกเป็น นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณ 10 รัชกาล ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ นับตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 1 มาถึงพระบาทสมเด็จ      พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินผ่านวิดีโอและแอนิเมชันทั้งหมด 10 ตอน ได้แก่ 1.ปฐมกาลแห่งแผ่นดิน 2.งานศิลป์งามวรรณกรรม 3.เลิศล้ำเศรษฐกิจ 4.เฟื่องฟูแนวคิดอารยะ 5.เรืองวัฒนะ    สู่สากล 6.มากล้นการศึกษา 7.คุณค่าประชาธิปไตย 8.หลอมรวมใจสามัคคี 9.พระบารมีสถิตใจและ10.เพื่อผองไทยเพื่อแผ่นดิน  กิจกรรมที่สอง เป็นนิทรรศการแสดงภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ รับชมภาพถ่าย       อันทรงคุณค่าที่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์และแสดงถึงวิวัฒนาการบ้านเมือง เช่น วิถีชีวิต ย่านชุมชน สาธารณูปโภค การศึกษา เศรษฐกิจ การค้า สถาปัตยกรรม  และกิจกรรมที่สาม เป็นการสาธิตอาหารไทยพื้นบ้านที่หาชิมและหาชมได้ยากและแสดงถึงวัตถุดิบส่วนผสมที่มีผักและสมุนไพรที่มีประโยชน์     ต่อสุขภาพ รวมถึงการสาธิตขั้นตอนการทำที่เกิดจากวิถีชีวิตและภูมิปัญญามาผสานกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการกินในแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วยอาหารคาว เช่น  แกงต้มเปรอะ ต้มยำปลาช่อนสูตรโบราณและอาหารหวาน เช่น ขนมพระพาย ขนมบุหงาบูดะ เป็นต้น

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า  กิจกรรมที่สี่เป็นการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย(CPOT) แต่ละร้านค้ามีสินค้าทั้งของกิน ของใช้และของที่ระลึกที่แสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของ  แต่ละภาคและแต่ละจังหวัด จำนวนทั้งหมด 80 ร้าน  อาทิ ร้านค้าภาคเหนือ เช่น ร้านมนตรีเครื่องเงินสุโขทัย จ.สุโขทัย ร้านเทียนอบขนมทองตะนาว จ.อุทัยธานี  ร้านค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ร้านผ้าฝ้ายทอมือผาสิงห์ จ.อุดรธานี ร้านผ้าคลุมไหล่ภูอัคนี จ.บุรีรัมย์ ร้านค้าภาคกลางและภาคตะวันออก  เช่น ร้านเครื่องปั้นดินเผา จ.นนทบุรี ร้านต้นพลอย จ.ตราด และร้านค้าภาคใต้ เช่น ร้านบาติกยางกล้วย จ.สงขลา ร้านกลุ่มสหกรณ์    กริชรามันห์ จ.ยะลาและ  กิจกรรมสุดท้านเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยศิลปินแห่งชาติ เช่น วินัย พันธุรักษ์ เรือตรีสันติ ลุนเผ่ บานเย็น รากแก่น รุ่งฤดี แพ่งผ่องใสและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้แก่ สมาคมลิเกประเทศไทย สมาคมอุปรากรจีน สมาคมศิลปินขับซอล้านนา สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ ศิลปินพื้นบ้านจังหวัดนครพนม สหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทยและสมาคม    หนังตะลุงปักษ์ใต้ รวมทั้งการเสวนาทางวิชาการเรื่อง“รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป”และ“ภูมิศาสตร์   คุ้งน้ำบางกอกกับการตั้งเมืองกรุงเทพฯ”

ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้ามาชมงานในรูปแบบออนไลน์เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงสนับสนุนสินค้า CPOT ของแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงc882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - วธ.จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เข้าชมในรูปแบบเสมือนจริง


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

ที่มาของข่าว
thaiadnet.com thailand advertisement network platform แพลตฟอร์ม เครือข่ายโฆษณาบนสื่อออนไลน์ และบนเว็บไซต์ ผู้ต้องการลงโฆษณา สามารถสร้างแบนเนอร์ ไว้ให้กับผู้ที่ต้องการนำไปเผยแพร่ โดยผู้เผยแพร่สามารถสร้างรายได้ และรับผลกำไร เป็นเงินตอบแทนค่าโฆษณาโปรโมตประชาสัมพันธ์ จากผู้ที่สร้างแบนเนอร์ไว้ เช่นเดียวกับสปอนเซอร์โฆษณา ที่ผู้เผยแพร่สามารถเลือกได้ เพียงก๊อบปี้โค้ด html ของแบนเนอร์โฆษณา ไปใส่ที่เว็บไซต์
comeonstore.com คัมมอนสโตร์ รับฝากสั่งสินค้าจีน รับนำเข้าสินค้าจีน สั่งสินค้าจีนมาขาย เราเข้าติดต่อกับโรงงานจีนโดยตรง ราคาดีที่สุด คัดคุณภาพทุกสินค้า ราคาขายส่ง และไม่มีขั้นต่ำ ใช้เวลาขนส่งไม่เกิน 15วัน และไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิก ไม่ต้องคำนวนค่าส่ง คำนวนภาษีให้ยุ่งยาก จ่ายยอดเดียวจบ จัดส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้าน

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

หุ้นไทยวันนี้ (23 ก.ย.) เปิดตลาด +10.07 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,630 จุด

b6b4231e5eff0ab868f0a1297e74ca8d 150x150 - บริษัทนม Fonterra Australia ยักษ์ใหญ่ด้านนมกำลังพิจารณาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บริษัทนม Fonterra Australia ยักษ์ใหญ่ด้านนมกำลังพิจารณาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์