in

ลพบุรีสั่งล็อกดาวน์คุมเข้มเข้า-ออกจังหวัด สกัดโควิดโรงงานบีฟู้ดส์

ลพบุรี สั่งล็อกดาวน์คุมเข้มเข้า-ออกจังหวัด สกัดโควิดโรงงานบีฟู้ดส์ ยอดสะสมพุ่ง 869 ราย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แจ้งว่า จังหวัดลพบุรีได้ออกคำสั่ง ที่ 3443/2564  เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงระยะเวลานี้ โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ร่วมรวม กรณีที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่ อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองการเดินทางในเส้นทางคมนาคมเข้า-ออกจังหวัดลพบุรี เพื่อควบคุมการเดินทาง การเคลื่อนย้ายแรงงาน และคัดกรองการเดินทางของประชาชนทั่วไป โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 10 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต้องแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทาง หรือหลักฐานอื่นๆ เช่น การเดินทางเพื่อพบแพทย์ การขนส่งสินค้าและอาหาร การซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค การประกอบอาชีพ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด หากมีการพักค้างคืนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ในพื้นที่ และกักตนเองภายในที่พักอาศัยของตน (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน หรือจนกว่าจะเดินทางกลับ

สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีไปกำกับดูแลการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทางจากกรุงเทพฯ จังหวัดปริมณฑล และพื้นที่สี่จังหวัดชายแดน ให้ปฏิบัติ ตามมาตรการนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อลดหรือจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคลในห้วงเวลานี้

ทางด้าน ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้รายงานสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลพบุรี (ระลอกการระบาดเดือนเมษายน) ประจำวันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) จังหวัดลพบุรีพบผู้ป่วยเพิ่ม 101 ราย  เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท บีฟู้ดส์ฯ จำนวน 36 ราย (สะสม 869 ราย) เกี่ยวข้องกับบริษัทมินิแบ (โรงงานลพบุรี) จำนวน 1 ราย (สะสม 79 ราย) และเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยและเดินทางไป/มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง จำนวน 64 ราย (สะสม 901 ราย) โดยมีจำนวนผู้ป่วยสะสม 1,849 ราย รักษาหายแล้ว 517 ราย วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เพศชาย อายุ 56 ปี อยู่ที่ อ.เมืองลพบุรี เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 11 ของจังหวัดลพบรี

อ่านข่าวต้นฉบับ: ลพบุรีสั่งล็อกดาวน์คุมเข้มเข้า-ออกจังหวัด สกัดโควิดโรงงานบีฟู้ดส์


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ลพบุรีสั่งล็อกดาวน์คุมเข้มเข้า-ออกจังหวัด สกัดโควิดโรงงานบีฟู้ดส์


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

1626125156 unnamed file 150x150 - ชลบุรี สั่งเคอร์ฟิวด่วน 3 ทุ่มถึงตี 4 ล็อกดาวน์คุมเข้า-ออกจังหวัด พรุ่งนี้

ชลบุรี สั่งเคอร์ฟิวด่วน 3 ทุ่มถึงตี 4 ล็อกดาวน์คุมเข้า-ออกจังหวัด พรุ่งนี้

สัตว์เลี้ยงสิงโตคืนเจ้าของ หลังนายกฯกัมพูชาเข้าแทรกแซง