in

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ พื้นที่ควบคุมโควิด 77 จังหวัด มีผล 12 ก.ค.นี้

%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2 %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%AF - ราชกิจจาฯ ออกประกาศ พื้นที่ควบคุมโควิด 77 จังหวัด มีผล 12 ก.ค.นี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งของ ศบค. ประกาศพื้นที่ควบคุมสถานการณ์โควิด 77 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวัง มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา จะเผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ห้ามประชาชนในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ออกจากเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 -04.00 น. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน แล้ว

ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่คำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) ที่ 9/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง รวม 77 จังหวัด ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้กำกับการปฎิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ปฎิบัติการให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับเขตพื้นที่ดังกล่าวตามบัญชีแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการแนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)ที่ 9/2564 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กำหนดไว้ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด1. กรุงเทพมหานคร2. จังหวัดนครปฐม3. จังหวัดนราธิวาส4. จังหวัดนนทบุรี5. จังหวัดปทุมธานี6. จังหวัดปัตตานี7. จังหวัดยะลา8. จังหวัดสมุทรปราการ9. จังหวัดสมุทรสาคร10. จังหวัดสงขลา

พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) รวมทั้งสิ้น 24 จังหวัด1. จังหวัดกระบี่2. จังหวัดกาญจนบุรี3. จังหวัดฉะเชิงเทรา4. จังหวัดชลบุรี5. จังหวัดชัยนาท6. จังหวัดตาก7. จังหวัดนครนายก8. จังหวัดนครราชสีมา9. จังหวัดนครศรีธรรมราช10. จังหวัดนครสวรรค์11. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์12. จังหวัดปราจีนบุรี13. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา14. จังหวัดเพชรบุรี15. จังหวัดระนอง16. จังหวัดระยอง17. จังหวัดราชบุรี18. จังหวัดลพบุรี19. จังหวัดสมุทรสงคราม20. จังหวัดสระบุรี21. จังหวัดสิงห์บุรี22. จังหวัดสุพรรณบุรี23. จังหวัดอ่างทอง24. จังหวัดอุทัยธานี

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) รวมทั้งสิ้น 25 จังหวัด1. จังหวัดกาฬสินธุ์2. จังหวัดกำแพงเพชร3. จังหวัดขอนแก่น4. จังหวัดจันทบุรี5. จังหวัดชัยภูมิ6. จังหวัดชุมพร7. จังหวัดตรัง8. จังหวัดตราด9. จังหวัดบุรีรัมย์10. จังหวัดพัทลุง11. จังหวัดพิจิตร12. จังหวัดพิษณุโลก13. จังหวัดเพชรบูรณ์14. จังหวัดมหาสารคาม15. จังหวัดร้อยเอ็ด16. จังหวัดเลย17. จังหวัดศรีสะเกษ18. จังหวัดสตูล๑๙. จังหวัดสระแก้ว20. จังหวัดสุโขทัย21. จังหวัดสุราษฎร์ธานี22. จังหวัดสุรินทร์23. จังหวัดหนองบัวลำภู24. จังหวัดอุดรธานี25. จังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) รวมทั้งสิ้น 18 จังหวัด1. จังหวัดเชียงราย2. จังหวัดเชียงใหม่3. จังหวัดนครพนม4. จังหวัดน่าน5. จังหวัดบึงกาฬ6. จังหวัดพะเยา7. จังหวัดพังงา8. จังหวัดแพร่9. จังหวัดภูเก็ต10. จังหวัดมุกดาหาร11. จังหวัดแม่ฮ่องสอน12. จังหวัดยโสธร13. จังหวัดลำปาง14. จังหวัดลำพูน15. จังหวัดสกลนคร16. จังหวัดหนองคาย17. จังหวัดอำนาจเจริญ18. จังหวัดอุตรดิตถ์


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ราชกิจจาฯ ออกประกาศ พื้นที่ควบคุมโควิด 77 จังหวัด มีผล 12 ก.ค.นี้


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

1625957624 1 150x150 - ลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ” กู้ 1 แสนบาท ผ่านเว็บออมสิน เริ่มวันนี้

ลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ” กู้ 1 แสนบาท ผ่านเว็บออมสิน เริ่มวันนี้

210709094324 05 bangladesh factory fire super tease 150x150 - ไฟไหม้โรงงานน้ำผลไม้บังกลาเทศ เสียชีวิต 52 ราย

ไฟไหม้โรงงานน้ำผลไม้บังกลาเทศ เสียชีวิต 52 ราย