in

รัฐบาลขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน “Work from Home” หลังสงกรานต์

รัฐบาลขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดรูปแบบการทำงาน Work from  Home หลังประกาศให้หน่วยงานรัฐทุกแห่งดำเนินการเต็มรูปแบบหลังสงกรานต์ ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ พร้อมสำรวจยาเวชภัณฑ์ ยืนยันมีเพียงพออย่างน้อย 5 เดือน สำหรับรับมือสถานการณ์โควิด 19

วันนี้(13 เมษายน 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า วันนี้ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 965 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 654 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 302 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 9 ราย สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ฉีดแล้ว 578,532 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 505,215 ราย  และครบ 2 เข็ม 73,317 ราย  โดยขณะนี้ วัคซีนโควิด 19 ที่ประเทศไทยได้รับมาแล้วจำนวน 1,117,000 ตั้งเป้าว่าภายในสิ้นเดือนเมษายน 2564 จะต้องฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายให้ได้ 400,000 คน ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน ได้ฉีดไปแล้ว 346,718 คน ซึ่งเร็วกว่าที่คาดหมายไว้

u2 - รัฐบาลขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน “Work from Home” หลังสงกรานต์

นายแพทย์โอภาสกล่าวต่อว่า แนวโน้มผู้ติดเชื้อของประเทศไทยในรอบใหม่นี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายตัวไปทั่วประเทศและพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนขึ้นบ้างบางจังหวัด ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิง มีจำนวน 2,626 ราย พบมากที่สุดคือในกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว ร้อยละ 39 พนักงานสถานบันเทิงร้อยละ 31 ส่วนที่จังหวัด ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ และ สระแก้ว มีผู้ติดเชื้อที่เป็นนักท่องเที่ยวสูงกว่าร้อยละ 50 ส่งผลให้เกิดการแพร่เชื้อในผู้สัมผัสตามมา กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในวงกว้าง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยการให้แต่ละจังหวัดตรวจ คัดกรอง ค้นหา ผู้ติดเชื้อ เพื่อจำกัดวงและลดการแพร่ระบาด เฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมการระบาด โดยการ แยก/กัก/สังเกต ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ โดยผู้ติดเชื้อ1 คน มีโอกาสทำให้เกิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ประมาณ 5 คน มีอัตราการติดเชื้อที่ประมาณร้อยละ 5-7  โดยมาตรการสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ทำการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วันอย่างเคร่งครัด ตรวจหาเชื้อจำนวน 2 ครั้ง (ครั้งแรกเมื่อทราบว่าเป็นผู้สัมผัส เมื่อผลเป็นลบให้ตรวจครั้งที่ 2 ใน 7 วันต่อมา) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และสังเกตอาการของตนเอง หากป่วยให้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้รับรักษาตามระบบ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้สังเกตอาการตนเอง หลีกเลี่ยงคนหมู่มาก สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากป่วยให้พบแพทย์ ห้ามไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัด

u3 - รัฐบาลขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน “Work from Home” หลังสงกรานต์

นายแพทย์โอภาสกล่วงต่อว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกคำสั่งให้หน่วยงานราชการทุกแห่งจัดรูปแบบการทำงานที่บ้าน “Work from Home” อย่างเต็มรูปแบบช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ และกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนร่วมมือกับภาครัฐ จัดรูปแบบการทำงานดังกล่าว อย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยในเฉพาะในจังหวัดเสี่ยง เพื่อช่วยลดและควบคุมการแพร่เชื้อโควิด 19  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้คาดการณ์ไว้ว่า หากดำเนินการมาตรการปิดสถานเสี่ยง ร่วมกับลดกิจกรรมรวมตัว มีมาตรการองค์กร ล็อคดาวน์เฉพาะจุด และประชาชนทุกคนร่วมมือกันเข้มพฤติกรรมส่วนบุคคล จะทำให้มีผู้ติดเชื้อต่อวันต่ำกว่า 100 คน ในระยะ 1 เดือนข้างหน้า

u4 - รัฐบาลขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน “Work from Home” หลังสงกรานต์

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการสำรวจ ยาและเวชภัณฑ์คงคลังทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรับมือหากเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ได้แก่ หน้ากาก N95 มีจำนวน 3,188,721 ชิ้น เพียงพอสำหรับ 1 ปี หน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน 121,360,699 ชิ้น เพียงพอสำหรับ 9 เดือน  และชุดป้องกัน Cover All เพียงพอสำหรับ 5 เดือน  ส่วนยาฟาวิพิราเวียร์ คงเหลือ 575,783 เม็ด เพียงพอสำหรับ 5-6 เดือน นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมได้สั่งซื้อเพิ่มอีก 500,000 เม็ด เพื่อให้พียงพอต่อสถานการณ์

“ขอความร่วมมือ ให้ผู้ติดเชื้อทุกคนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อสู่ชุมชน หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วปฏิเสธการรักษาจะผิดทางกฎหมาย พรบ. โรคติดต่อตามมาตรา 34 นอกจากนี้ยังห้ามเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปรักษายังจังหวัดอื่นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างทางและในจังหวัดปลายทาง” นายแพทย์โอภาสกล่าวc882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - รัฐบาลขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน “Work from Home” หลังสงกรานต์

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

v1 150x150 - วิริยะประกันภัย พร้อมจ่ายสินไหม กรณีรถทัวร์สายอุดรธานี-กรุงเทพฯ เกิดเหตุไฟไหม้ - โลกวันนี้

วิริยะประกันภัย พร้อมจ่ายสินไหม กรณีรถทัวร์สายอุดรธานี-กรุงเทพฯ เกิดเหตุไฟไหม้ – โลกวันนี้

p07 150x150 - “พั้นช์” อิ่มบุญอิ่มใจ!! มอบเงินทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้นักเรียน จ.สกลนคร - โลกวันนี้

“พั้นช์” อิ่มบุญอิ่มใจ!! มอบเงินทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้นักเรียน จ.สกลนคร – โลกวันนี้