in

รองอธิบดีกรมการปกครอง ตรวจประเมินผลนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

img - รองอธิบดีกรมการปกครอง ตรวจประเมินผลนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

นายสมหวัง  พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ลงตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ในพื้นที่ ณ หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งนายกองโทพยุงศักย์  สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นผู้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน โดยมีปลัดจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมการรับฟังการนำเสนอผลงานนายอำเภอแหวนเพชร

413 - รองอธิบดีกรมการปกครอง ตรวจประเมินผลนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

นายอำเภอศรีสัชนาลัย นำเสนอวิสัยทัศน์ “ยึดหลักธรรมาภิบาล บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” โดยคิดริเริ่ม “ธนาคารกายอุปกรณ์ จากใจนายอำเภอ สู่ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้” โดยดำเนินการระดมทุนเพื่อมอบอุปกรณ์หรือเตียง แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย การพัฒนางานบริการประชาชนสำนักทะเบียนอัจฉริยะ (Drive Thru For Register) ศูนย์ราชการสะดวก Gecc ได้พัฒนาและปรับปรุงสำนักทะเบียน จนได้รับรางวัลสำนักทะเบียนดีเด่นระดับประเทศ ในปี 2561 รวมถึงขับเคลื่อน 10 flagships for dopa excellence 2020 นโยบายสำคัญกรมการปกครอง

216 - รองอธิบดีกรมการปกครอง ตรวจประเมินผลนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ นายอำเภอพื้นที่คือผู้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อนำการช่วยเหลือสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยถือ “ปัญหาของประชาชน เราจะไม่ผลักให้เป็นภาระของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่จะร่วมบูรณาการ แก้ไขให้หมดไปให้ประชาชนมีสุขมากขึ้นและทุกข์น้อยลง โดย คณะกรรมการฯ จะได้ดำเนินการตรวจติดตามการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ในพื้นที่ของนายอำเภอทั้ง 8 รายจนครบถ้วน เพื่อได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 และเข้ารับรางวัลพร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณในวันดำรงราชานุภาพ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ต่อไป

314 - รองอธิบดีกรมการปกครอง ตรวจประเมินผลนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

54 - รองอธิบดีกรมการปกครอง ตรวจประเมินผลนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

65 - รองอธิบดีกรมการปกครอง ตรวจประเมินผลนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


f6c92dc6d0d2b1f41a4b5cfc57034aba - รองอธิบดีกรมการปกครอง ตรวจประเมินผลนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


ที่มาของข่าว

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

200905151151 leclerc ferrari super tease 150x150 - GP ของอิตาลี: เฟอร์รารีบันทึกผลงานในบ้านที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1984

GP ของอิตาลี: เฟอร์รารีบันทึกผลงานในบ้านที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1984

150x150 150x150 - ดอท พร๊อพเพอร์ตี้ ไทยแลนด์ อวอร์ดส 2020 พร้อมต้อนรับและมอบรางวัลให้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในเดือนนี้

ดอท พร๊อพเพอร์ตี้ ไทยแลนด์ อวอร์ดส 2020 พร้อมต้อนรับและมอบรางวัลให้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในเดือนนี้