in

“รมช.มนัญญา” ให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม-โคเนื้อภาคอีสาน – โลกวันนี้

“รมช.มนัญญา” ให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม-โคเนื้อภาคอีสาน – โลกวันนี้

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564  นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ดื่มนมทานเนื้อปลอดภัย  ส่งกำลังใจให้เกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปีสกินในโค – กระบือ” ณ สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยพร้อมผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ    

nana2 - “รมช.มนัญญา” ให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม-โคเนื้อภาคอีสาน - โลกวันนี้

โดย รมช.มนัญญา  ไทยเศรษฐ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้พบการระบาดครั้งแรกของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคและกระบือ เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุเกิดจากการนำโคเข้ามาเลี้ยงจากต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีต้นกำเนิดจากทวีปแอฟริกา มีการแพร่กระจายโดยการเคลื่อนย้ายสัตว์และมีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะที่สาคัญ เช่น แมลงวันคอก เห็บ และยุง ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคไปสู่โคและ กระบือ ใน 51 จังหวัด ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยมีโค กระบือป่วยแล้วกว่า 85,000 ตัว 

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค และกระบือ รวมทั้งเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนว่าโรคลัมปี สกิน เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค และกระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่บริโภคผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค นมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง และการบริโภคเนื้อโคที่สะอาด ปลอดภัย จึงมอบหมายให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยการจัดทำกิจกรรม “ดื่มนมทานเนื้อปลอดภัย ส่งกำลังใจให้เกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปี สกิน ในโค–กระบือ” ขึ้น 

nana3 - “รมช.มนัญญา” ให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม-โคเนื้อภาคอีสาน - โลกวันนี้

ในโอกาสนี้  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในฟาร์มเลี้ยงโคนมและฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ขอมอบเวชภัณฑ์/ยากำจัดฆ่าแมลงพาหะแก่สหกรณ์โคนมและสหกรณ์โคเนื้อจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย  สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด(สาขาน้ำพอง)  สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด(สาขาพังทุย)  สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด (สาขาอุบลรัตน์-เขาสวนกวาง)  สหกรณ์โคนมกระนวนสามัคคี จำกัด  สหกรณ์โคนมศรีธาตุ จำกัด  สหกรณ์โคนมทุ่งฝน จำกัด สหกรณ์โคนมหนองวัวซอ จำกัดและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ขัวเรียงชุมแพ จำกัด 

รมช.มนัญญา  ไทยเศรษฐ์     กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน ที่ยังวิกฤติหนักในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม-โคเนื้อทั่วประเทศ จึงกังวลว่าจะรุกลามมายังผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนมที่ส่งน้ำนมดิบให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาจึงได้สั่งการให้อ.ส.ค.เฝ้าระวังโรคในพื้นที่พร้อมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และให้รายงานสถานการณ์ให้ทราบอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม”  

nana4 - “รมช.มนัญญา” ให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม-โคเนื้อภาคอีสาน - โลกวันนี้

ด้านนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า  “การดูแล ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนถือเป็นภารกิจสำคัญของ อ.ส.ค.  โดยที่ผ่านมา 

ได้มอบหมายให้สำนักงาน อ.ส.ค. แต่ละสำนักงานภาคเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดพร้อมลงพื้นที่คอยให้คำแนะนำและวิธีการป้องกันพร้อมเฝ้าระวังให้กับเกษตรกรและสหกรณ์โคนมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในฟาร์มโคนมของเกษตรกรซึ่งเป็นสาเหตุที่จะส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรและอาชีพการเลี้ยงโคนม ”  

nana5 - “รมช.มนัญญา” ให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม-โคเนื้อภาคอีสาน - โลกวันนี้c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - “รมช.มนัญญา” ให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม-โคเนื้อภาคอีสาน - โลกวันนี้


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

ที่มาของข่าว
thaiadnet.com thailand advertisement network platform แพลตฟอร์ม เครือข่ายโฆษณาบนสื่อออนไลน์ และบนเว็บไซต์ ผู้ต้องการลงโฆษณา สามารถสร้างแบนเนอร์ ไว้ให้กับผู้ที่ต้องการนำไปเผยแพร่ โดยผู้เผยแพร่สามารถสร้างรายได้ และรับผลกำไร เป็นเงินตอบแทนค่าโฆษณาโปรโมตประชาสัมพันธ์ จากผู้ที่สร้างแบนเนอร์ไว้ เช่นเดียวกับสปอนเซอร์โฆษณา ที่ผู้เผยแพร่สามารถเลือกได้ เพียงก๊อบปี้โค้ด html ของแบนเนอร์โฆษณา ไปใส่ที่เว็บไซต์
comeonstore.com คัมมอนสโตร์ รับฝากสั่งสินค้าจีน รับนำเข้าสินค้าจีน สั่งสินค้าจีนมาขาย เราเข้าติดต่อกับโรงงานจีนโดยตรง ราคาดีที่สุด คัดคุณภาพทุกสินค้า ราคาขายส่ง และไม่มีขั้นต่ำ ใช้เวลาขนส่งไม่เกิน 15วัน และไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิก ไม่ต้องคำนวนค่าส่ง คำนวนภาษีให้ยุ่งยาก จ่ายยอดเดียวจบ จัดส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้าน

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

1af4b656 7acf 41aa b3b8 174db7b3cd31 image 150x150 - หมาตัวยุ่งมากในแคนซัสซิตี้ กลายเป็นกระแสไวรัล หลังถูกตัดผม

หมาตัวยุ่งมากในแคนซัสซิตี้ กลายเป็นกระแสไวรัล หลังถูกตัดผม

210617071634 01a amber lizard not small dinosaur restricted super tease 150x150 - ไดโนเสาร์ตัวเล็กที่ติดอยู่ในอำพันกลับกลายเป็น 'สัตว์ประหลาดจริงๆ' แทน

ไดโนเสาร์ตัวเล็กที่ติดอยู่ในอำพันกลับกลายเป็น ‘สัตว์ประหลาดจริงๆ’ แทน