in

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ร่วมกับ บี.กริม จัดเดิน-วิ่ง Run for Nurses 2020 Virtual Run

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเดิน-วิ่ง การกุศล Run for Nurses 2020 Virtual Run เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” มอบให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ และวิทยาลัยพยาบาลของ 3 เหล่าทัพ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานมูลนิธิฯ ร่วมงาน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ

สำหรับ โครงการ Run for Nurses จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ และองค์กรเอกชน ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของ และอาหาร อาทิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด, มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง, บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด, บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคแคนซี่ จำกัด, พราว กรุ๊ป ฯลฯ ซึ่งจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทำให้มูลนิธิฯ มีรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาจากการจัดการแข่งขันในปีแรกเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถมอบทุนการศึกษาได้เพิ่มขึ้นจากการจัดการแข่งขันในปีนี้

r3 - มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ร่วมกับ บี.กริม จัดเดิน-วิ่ง Run for Nurses 2020 Virtual Run

นางพวงเพชร บุญสาย เลขานุการมูลนิธิฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้ปรับการแข่งขันจากการเดินวิ่งในสวนสาธารณะที่มีผู้คนเข้าร่วมจำนวนมาก เป็นรูปแบบ Virtual Run ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม วิ่งแบบสะสมคะแนน ด้วยอุปกรณ์ที่มี เช่น ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือแอพพลิเคชั่น สะสมระยะ ไม่จำกัดด้วยสถานที่ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถวิ่งที่ไหน หรือเมื่อไรก็ได้ ขอให้อยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

r2 - มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ร่วมกับ บี.กริม จัดเดิน-วิ่ง Run for Nurses 2020 Virtual Run

การแข่งขันแบ่งประเภทการวิ่งเป็น 3 ระยะ คือ 21 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และ Charity Run ซึ่งมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 1,000 คน โดยผู้ร่วมการแข่งขันส่งผลการวิ่งตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31ตุลาคม 2563

r4 - มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ร่วมกับ บี.กริม จัดเดิน-วิ่ง Run for Nurses 2020 Virtual Run

โครงการ Run for Nurses เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ที่ต้องการให้คนไทยตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวงการพยาบาลไทย จึงได้จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบทุน “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” มอบให้แก่นักศึกษาวิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ และวิทยาลัยพยาบาลของ 3 เหล่าทัพ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

r5 - มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ร่วมกับ บี.กริม จัดเดิน-วิ่ง Run for Nurses 2020 Virtual Run

ทั้งนี้ ในนามคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน ที่เห็นความสำคัญของการพยาบาล เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด อีกทั้งได้สนับสนุนให้มูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

r6 - มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ร่วมกับ บี.กริม จัดเดิน-วิ่ง Run for Nurses 2020 Virtual Run

 c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ร่วมกับ บี.กริม จัดเดิน-วิ่ง Run for Nurses 2020 Virtual Run

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

201030092559 01 trump biden split 1029 florida super tease 150x150 - สิ่งที่ทรัมป์หรือชนะ Biden จะมีความหมายสำหรับตะวันออกกลาง

สิ่งที่ทรัมป์หรือชนะ Biden จะมีความหมายสำหรับตะวันออกกลาง

200130165125 corona virus cdc image super tease 150x150 - สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ coronavirus ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ coronavirus ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน