in

มูบาดาลา ปิโตรเลียม มอบทุนการศึกษา 300 ทุนให้นักเรียนขาดแคลนและลูกหลานชาวประมง

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน” (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ปีที่ 8 จำนวน 300 ทุน ของบริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด แก่นักเรียนที่ขาดแคลนและลูกหลานชาวประมงในจังหวัดสงขลา และทุนพัฒนาโรงเรียนและชุมชนอีก 10 โครงการ โดยมีมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรประสานงาน

นางอภิชนันต์ ลิมธงชัย เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการ “ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน” ในจังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิ EDF ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง สทิงพระ สิงหนคร และระโนด มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนรวมทั้งพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนและส่งเสริมศักยภาพชุมชน โดยมีการแบ่งโครงการออกเป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนและลูกหลานชาวประมง การสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนด้านเกษตร ส่งเสริมอาชีพ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งโครงการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพเด็กและคนในชุมชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน”

Mubadala2 - มูบาดาลา ปิโตรเลียม มอบทุนการศึกษา 300 ทุนให้นักเรียนขาดแคลนและลูกหลานชาวประมง -

“ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในพื้นที่ 8 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียน คุณครู และคนในชุมชน ได้รับผลประโยชน์ผ่านโครงการนี้ราว 30,000 คน และทางบริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนไปแล้ว 3,100 ทุน รวมทั้งสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนอีกราว 160 โครงการ ใน 81 โรงเรียน การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นปีที่ 8 โดยได้มอบทุนอีกจำนวน 300 ทุน และทุนพัฒนาโรงเรียนและชุมชนอีก 10 โครงการ ซึ่งทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป”

Mubadala3 - มูบาดาลา ปิโตรเลียม มอบทุนการศึกษา 300 ทุนให้นักเรียนขาดแคลนและลูกหลานชาวประมง -

ทางด้านนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการมูลนิธิEDF กล่าวว่า “มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ในประเทศไทยที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ มากว่า 30 ปี เราได้ทำงานร่วมกับ บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการ “ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน” เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนทั้งในจังหวัดสงขลา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็นเวลาหลายปี เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต รวมทั้งชุมชนสามารถพัฒนายืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน สำหรับองค์กรที่สนใจร่วมทำกิจกรรม CSR โครงการเพื่อสังคม หรือมอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 เว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมล [email protected] และ [email protected] ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Mubadala 4 - มูบาดาลา ปิโตรเลียม มอบทุนการศึกษา 300 ทุนให้นักเรียนขาดแคลนและลูกหลานชาวประมง -f6c92dc6d0d2b1f41a4b5cfc57034aba - มูบาดาลา ปิโตรเลียม มอบทุนการศึกษา 300 ทุนให้นักเรียนขาดแคลนและลูกหลานชาวประมง -

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth
Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

What do you think?

screen shot 2020 10 30 at 5.43.23 PM 150x150 - ทหารผ่านศึก North Tulsa Army หยุดพักในสวนชุมชนแห่งใหม่ -

ทหารผ่านศึก North Tulsa Army หยุดพักในสวนชุมชนแห่งใหม่

cp1 150x150 - ซีพีเอฟได้รับมาตรฐานองค์กรจัดการนวัตกรรม ISO56002 เป็นรายแรกของประเทศไทย -

ซีพีเอฟได้รับมาตรฐานองค์กรจัดการนวัตกรรม ISO56002 เป็นรายแรกของประเทศไทย