in

มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานและทุนการศึกษา3จชต.

บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ SKYMED และ คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดกิจกรรมมอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานพุทธ คริสต์ และอิสลาม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 51 แห่ง และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ณ โรงเรียนศรีชีวันวิทยา ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมจัดกิจกรรมเวทีเสวนาสร้างความปรองดองของคนในชาติ

z3 - มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานและทุนการศึกษา3จชต.

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าชื่อ SKYMED) และประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า จุดประสงค์การจัดกิจกรรมเวทีเสวนาสร้างความปรองดองของคนในชาติ มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความปรองดองสามัคคีให้เกิดขึ้นกับพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวของประเทศไทย และเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หรือทำนุบำรุงศาสนสถาน รวมถึงช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่มีการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วย

z2 - มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานและทุนการศึกษา3จชต.

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่เพื่อสร้างความสุข สร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษในทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

z4 - มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานและทุนการศึกษา3จชต.

นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ ได้กล่าวถึงความปรองดองของคนในชาติว่า ทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนจีน ไทย อิสลาม หรือชนชาติใด มีความเกี่ยวดองเป็นญาติกันโดยสายเลือด อะไรที่ให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกัน มีความคิดไม่เหมือนกันได้เพราะเป็นเสน่ห์ในความแตกต่างอย่างเป็นเอกภาพ อย่างไรก็ตาม ความปรองดองของคนในชาติมีความเป็นไปได้ถ้าทุกคนคิดว่าเป็นญาติกัน ทั้งนี้ วันนี้ดีใจที่เห็นภาพพระภิกษุ พระเถรานุเถระ อิมาม และบาบอ ที่กรุณาเมตตามาช่วยเพราะเห็นความตั้งใจจริงของเรา

page3 - มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานและทุนการศึกษา3จชต.

สำหรับแผนต่อไปของตนจะมาสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ แห่งที่ 1 บ้านนายวาเด็ง ปูเต๊ะ พระสหายแห่งสายบุรีของในหลวงร.9 ต.ปะเสยาวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และแห่งที่ 2  โรงเรียนศรีชีวันวิทยา ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ และนอกจากนี้จะนำอุปกรณ์การศึกษามามอบให้กับลูกหลานของพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

z9 - มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานและทุนการศึกษา3จชต.

ท้ายสุดนี้นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ฝากถึงคนไทยเกี่ยวกับเรื่องของความปรองดองของคนในชาติว่า เป็นหน้าที่ของเราทุกคนต้องสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นให้ได้ สร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นให้ได้ สร้างความมั่นคงต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้ได้ เพราะเป็นการสร้างชาติ ซึ่งเชื่อว่าเป็นบุญมหาศาลที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพชนของพวกเรา รวมถึงพระศาสดาของทุกศาสนาด้วย

z10 - มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานและทุนการศึกษา3จชต.

ด้าน พระมนตรี ฐิตสาโร รองเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตัวแทนพระภิกษุที่มารับมอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานกล่าวว่า ศาสนสถานของที่วัดถือว่าไม่ทรุดโทรมมากสามารถบูรณปฏิสังขรณ์ได้ แต่ปัจจัยในการนำมาใช้บูรณะไม่เพียงพอ โดยจะได้ปีละ 1 ครั้งจากกฐินและบางส่วนได้มาจากญาติโยมมาถวายปัจจัยเพื่อช่วยสมทบทุนบูรณะวัด ทั้งนี้ เงินที่ได้ในครั้งนี้จะนำไปซื้ออิฐ หิน ปูน เพื่อนำมาก่อสร้างศาลาและเมรุของทางวัด

z11 - มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานและทุนการศึกษา3จชต.

 สำหรับการมอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีของทุกศาสนาทั้งศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ เพราะจะได้ช่วยทำนุบำรุงศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธที่มีจำนวนน้อย ซึ่งถือว่าผู้การคัมภีร์ได้ทำนุบำรุงศาสนารวมถึงให้พระพุทธศาสนายังคงอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปด้วย

z12 - มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานและทุนการศึกษา3จชต.

ทางด้าน อาแซ กะดะแซ อิมามมัสยิดของต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา ตัวแทนของมิสยิดที่มารับมอบทุนกล่าวว่า สำหรับเงินที่ได้รับในครั้งนี้จะนำไปให้นักเรียนของโรงเรียนศรีชีวันวิทยาที่เป็นลูกกำพร้าหรือยากจน โดยเด็กนักเรียนในโรงเรียนมีประมาณ 150 คน เป็นเด็กที่ขาดทุนทรัพย์ประมาณ 70 %  ทั้งนี้ ยังไม่เคยมีหน่วยงานอื่นเข้ามาให้การช่วยเหลือเลย ผู้การฯคัมภีร์ถือเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่เข้ามาช่วยเหลือมอบทุนให้กับศาสนสถานและนักเรียนของโรงเรียน

z13 - มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานและทุนการศึกษา3จชต.

ทั้งนี้ ตนในฐานะเป็นตัวแทนของอิมามต้องขอขอบคุณท่านที่มอบทุนให้กับมัสยิดและนักเรียน นักศึกษา ที่มีการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพราะที่โรงเรียนศรีชีวันวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนยากจนจำนวนมาก ดังนั้น การที่มาช่วยมอบทุนให้ในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนต่อหรือดำรงชีวิตต่อไป

z14 - มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานและทุนการศึกษา3จชต.

และท้ายสุด สาลีนา หามะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพัฒนาวิทยากร อ.รามัน จ.ยะลา ตัวแทนนักเรียนที่มารับทุน กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนพัฒนาวิทยากรยังไม่เคยได้รับทุนจากหน่วยงานใดเลยที่จะเข้ามามอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งตนรู้สึกดีใจมากที่ได้รับเลือกให้รับทุน เงินที่ได้ตนจะนำไปใช้เป็นทุนในการเรียนศึกษาต่อไป และตนอยากจะขอขอบคุณท่านนาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์มากๆ ที่ได้มอบทุนให้กับนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานและทุนการศึกษา3จชต.

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth
Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210113215424 tokyo 2020 olympic games super tease 150x150 - โตเกียวโอลิมปิก: IOC กล่าวว่านักกีฬาไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อเข้าร่วม

โตเกียวโอลิมปิก: IOC กล่าวว่านักกีฬาไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อเข้าร่วม

210125100941 chile tsunami evacuation sign super tease 150x150 - แผ่นดินไหวที่ชิลี: เจ้าหน้าที่กระตุ้นให้เกิดความตื่นตระหนกในระดับชาติด้วยการส่งคำเตือนสึนามิผิดพลาดหลังแผ่นดินไหวแอนตาร์กติกา

แผ่นดินไหวที่ชิลี: เจ้าหน้าที่กระตุ้นให้เกิดความตื่นตระหนกในระดับชาติด้วยการส่งคำเตือนสึนามิผิดพลาดหลังแผ่นดินไหวแอนตาร์กติกา