in

พลังประชารัฐ ประชุมใหญ่ พล.อ.ประวิตร คือ ผู้กำหนดเกม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พรรคพลังประชารัฐ จงใจ-เจตนา “เขยิบวัน” ให้ตรงกับ “เวลาราชการ” จากวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เป็น วันศุกร์ที่18 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น

“พล.อ.ประวิตร” เหยียบเมฆไร้ร่องรอย เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น แต่ไม่เข้าประชุมพรรค ปล่อยลูกพรรค หยั่งเสียงเลือก “เลขาธิการพรรคคนใหม่” เนื่องจากข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ เปิดทางหนี-ทางถอยให้ “พล.อ.ประวิตร” เวียนว่ายรอบวงโคจร

“ขั้วขัดแย้ง” ระหว่าง “ก๊วนสามมิตร” กับ “กลุ่ม 3 ช.” ที่มี “เก้าอี้เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ” เป็น “เดิมพัน”

ข้อบังคับข้อที่ 39 ระบุไว้ว่า ให้หัวหน้าพรรคการเมืองเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้าหัวหน้าพรรคการเมืองไม่มาประชุมให้รองหัวหน้าพรรคการเมืองลำดับต้นทำหน้าที่แทน

1 ใน 10 “รองหัวหน้าพรรคการเมืองลำดับต้น” คนใดคนหนึ่ง จะเป็นผู้กำหนดทิศทางการประชุมใหญ่ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

คนที่ 1 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการพรรคคนที่ 2 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองหัวหน้าพรรคคนที่ 3 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 4 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค (ลาออก)คนที่ 5 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองหัวหน้าพรรคคนที่ 6 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 7 นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 8 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองหัวหน้าพรรคคนที่ 9 นายนิพนธ์ ศิริธร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 10 นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค

ข้อบังคับข้อที่ 39 เว้นช่องว่าง-ช่องไฟ ไว้ผ่านทางตันไว้อีกว่า แต่ถ้ารองหัวหน้าพรรคการเมืองไม่มาประชุมให้ที่ประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งเป็นประธานและให้เลขาธิการพรรคการเมืองเป็นเลขานุการในที่ประชุม

“แต่ถ้าเลขาธิการพรรคการเมืองไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน”

แม้วาระการประชุมใหญ่ประจำปีอย่างน้อย “ปีละหนึ่งครั้ง” จะเป็น “วาระพิจารณา” งบการเงิน แต่ข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อที่ 40 ระบุว่า การดำเนินกิจการดังต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง

อะไรทำได้-อะไรทำไม่ได้ 7 ประการ

1.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองหรือนโยบายของพรรคการเมือง

2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง

3.การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรค

4.การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง

5.ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน และการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา

6.กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง

7.กิจการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมาย หรือข้อบังคับพรรคการเมือง

การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้กระทำโดยเปิดเผย แต่การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ 3 และ ข้อ 4 ให้ “ลงคะแนนลับ”

สำหรับกำหนดการประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม Hall 2,3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เวลา 08.00 น. – 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 น. – 12.00 น. การประชุมใหญ่สามัญพรรคการเมือง (ตามระเบียบวาระที่แนบ)เวลา 13.00 น. – 15.00 น. การประชุมใหญ่สามัญพรรคการเมือง (ต่อ)เวลา 15.00 น. ปิดการประชุม

ความระทึกใจของกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค-สมาชิกพรรคผู้ร่วมได้รับเชิญ 350 คน ของ “ไพ่ไฟ” บางใบที่ระบุให้ กก.บห.พรรคเขียน “ใบลาออก” ไว้ล่วงหน้า

และความพยายามของ “กลุ่มสามมิตร” ที่จะเป็น “แบ็กอัพ” ให้กับ “อนุชา” เป็นเลขาธิการพรรคต่อไป คือ การตัดสินใจเพียง 1 นาที ควักเงิน 310 ล้านบาทของ “นายทุนใหญ่” ในการคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2020 เพื่อคืนความสุขให้คนไทย จะค้ำเก้าอี้เลขาธิการพรรค เพื่อ “สนองงาน” ของพล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ “ชนะใจ” พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรคได้หรือไม่


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - พลังประชารัฐ ประชุมใหญ่ พล.อ.ประวิตร คือ ผู้กำหนดเกม


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210530150343 01 benjamin netanyahu 0530 super tease 150x150 - นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู อาจถูกขับออกจากตำแหน่ง หลังคู่แข่งอย่าง นาฟตาลี เบนเน็ตต์ และยาเออร์ ลาปิด ตกลงที่จะทำงานในรัฐบาลสามัคคี

นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู อาจถูกขับออกจากตำแหน่ง หลังคู่แข่งอย่าง นาฟตาลี เบนเน็ตต์ และยาเออร์ ลาปิด ตกลงที่จะทำงานในรัฐบาลสามัคคี

alonzo polk instagram 1623270586 150x150 - ชุมชนให้เกียรติวัยรุ่น Dedham ที่เสียชีวิตไม่กี่วันหลังจากสำเร็จการศึกษา HS

ชุมชนให้เกียรติวัยรุ่น Dedham ที่เสียชีวิตไม่กี่วันหลังจากสำเร็จการศึกษา HS