in

พณ.ต่อยอดแบรนด์ไทย สร้างความได้เปรียบด้านภาพลักษณ์สู่ตลาดสากลด้วย DEmark – โลกวันนี้

img - พณ.ต่อยอดแบรนด์ไทย สร้างความได้เปรียบด้านภาพลักษณ์สู่ตลาดสากลด้วย DEmark - โลกวันนี้

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบรางวัล สินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี  2563 หรือ Design Excellence Award 2020 (DEmark) เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้   เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก ณ โรงแรม Hilton สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า รางวัล Design  Excellence  Award  (DEmark) มีที่มาจากรางวัล Prime Minister’s Export Award ( PM Export Award) ในสาขา Best Design มีการพัฒนา   มาสู่การพิจารณาให้รางวัลสินค้าที่มีการออกแบบดี  จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13  และได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ จากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม เกิดการยอมรับและแข่งขันได้ ในปีนี้ทางกรม ได้พิจารณาแจกรางวัลในโครงการนี้ จำนวน 72 รายการ จากผู้ประกอบการในสาขา  ต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัล นับว่าประสบความสำเร็จในการผลักดันผลงานออกแบบไทยออกสู่สายตาของตลาดสากลมาได้อย่างต่อเนื่อง

q2 - พณ.ต่อยอดแบรนด์ไทย สร้างความได้เปรียบด้านภาพลักษณ์สู่ตลาดสากลด้วย DEmark - โลกวันนี้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการผลักดันการค้าระหว่างประเทศในเชิงรุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก จากวิกฤติการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการเตรียมการทั้ง “ตั้งรับ ปรับตัว และหาโอกาส” หาแนวทางดูแลผู้ประกอบการซึ่งประกอบด้วยนโยบายเชิงรุก ทั้งด้านการผลักดัน และการฟิ้นฟูความเชื่อมั่น มาอย่างต่อเนื่อง การจัดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ รางวัล DEmark ถือเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการไทย ยกระดับการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการและผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award (DEmark) จะช่วยส่งเสริมการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมถึงยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก เพื่อประโยชน์ทางการค้า และเกิดความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศต่อไป อีกทั้งกรมได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award  (G-mark) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาร่วมพิจารณาตัดสิน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนการส่งสินค้าเข้าร่วมการตัดสินรางวัล G-MARK ประเทศ ญี่ปุ่นด้วย โดยในปีนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในสาขา ต่าง ๆ รวม 72 รายการ  ดังนี้

q3 - พณ.ต่อยอดแบรนด์ไทย สร้างความได้เปรียบด้านภาพลักษณ์สู่ตลาดสากลด้วย DEmark - โลกวันนี้

1. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process/Industrial Craft) จำนวน 11 รายการ

2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift& Decorative Items /Household Items) จำนวน 16 รายการ

3. กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย Creative & Innovative Fashion /  Apparel/Jewelry/Textile/Etc.) จำนวน 7 รายการ

4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances / Equipment and Facilities for Office/ Digital Appliances/Equipment/IoT/Etc. ) จำนวน 10 รายการ

5. กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Design Packaging) จำนวน 9 รายการ

6. กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface /Design Media/Identity Digital) จำนวน 14 รายการ

7. กลุ่มผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทำงาน ร่วมกัน อาคารชุด  (Hotel / Restaurant  /  Cafe/  Retail Shop / Co – Working  Space/ Condominium  Project) จำนวน 5 รายการ

q4 - พณ.ต่อยอดแบรนด์ไทย สร้างความได้เปรียบด้านภาพลักษณ์สู่ตลาดสากลด้วย DEmark - โลกวันนี้

โดยผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark Award 2020 แบ่งออกเป็นผลงานจาก กรุงเทพมหานคร 60 ชิ้นงาน และต่างจังหวัด 12 ชิ้นงาน ได้แก่ เชียงใหม่, สมุทรสาคร, ขอนแก่น, ลำปาง, กระบี่, และนครปฐม

สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น สามารถใช้โลโก้ในการส่งเสริมการขายสินค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบโครงการร้อยละ 50 ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรม เข้าร่วม (ไม่เกิน 3 ครั้ง ในเวลา 1 ปี) ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ รวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และ Milan Design Week นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับการพิจารณาผ่านเข้ารอบ 2  ของรางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่นทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

q5 - พณ.ต่อยอดแบรนด์ไทย สร้างความได้เปรียบด้านภาพลักษณ์สู่ตลาดสากลด้วย DEmark - โลกวันนี้

ปัจจุบันสินค้าไทยที่ได้รับรางวัล DEmark รวมทั้งหมด จำนวน 893 รายการได้รับรางวัล G-Mark แล้ว จำนวน 499 รายการ โดยนักออกแบบ/ผู้ประกอบการสามารถใช้โลโก้ความความร่วมมือ DEmark และ G-mark เพื่อช่วยส่งเสริมเป็นช่องทางทางการค้าต่อไป

q6 - พณ.ต่อยอดแบรนด์ไทย สร้างความได้เปรียบด้านภาพลักษณ์สู่ตลาดสากลด้วย DEmark - โลกวันนี้

c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - พณ.ต่อยอดแบรนด์ไทย สร้างความได้เปรียบด้านภาพลักษณ์สู่ตลาดสากลด้วย DEmark - โลกวันนี้


ที่มาของข่าว

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

prayut 150x150 150x150 - นายกฯยัน พ.ร.ก.ฉุกเฉินใช้เท่าที่จำเป็น - โลกวันนี้

นายกฯยัน พ.ร.ก.ฉุกเฉินใช้เท่าที่จำเป็น – โลกวันนี้

200902030520 charlie hebdo trial super tease 150x150 - การพิจารณาคดีความหวาดกลัว Charlie Hebdo เริ่มขึ้นในปารีสห้าปีหลังจากการโจมตีครั้งร้ายแรง

การพิจารณาคดีความหวาดกลัว Charlie Hebdo เริ่มขึ้นในปารีสห้าปีหลังจากการโจมตีครั้งร้ายแรง