in

ผู้การฯคัมภีร์และครอบครัวร่วมสืบชะตาแบบล้านนาพร้อมถวายปัจจัย 500,000 บาท บูรณปฏิสังขรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดสวนดอก

วันที่ 13 เมษายน 2564 ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยพลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศคนแรกของกองทัพอากาศไทย อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตผู้อำนวยการโครงการฝนหลวง ฯลฯ ผู้ก่อตั้ง บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, เจ้าชยุต ณ เชียงใหม่ ผู้แทนประธานสมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานภาคเหนือ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, เจ้าภูวเนศวร์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และคณะ 15 คน เข้าร่วมพิธีสืบชะตาแบบล้านนาเนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง เป็นกรณีพิเศษ และน้อมถวายปัจจัยจำนวน 500,000 บาท แด่พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุเจดีย์ที่ชำรุดเกิดจากประสบวาตภัย และได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมในพิธีนี้ด้วย

A 6 - ผู้การฯคัมภีร์และครอบครัวร่วมสืบชะตาแบบล้านนาพร้อมถวายปัจจัย 500,000 บาท บูรณปฏิสังขรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดสวนดอก
A 5 - ผู้การฯคัมภีร์และครอบครัวร่วมสืบชะตาแบบล้านนาพร้อมถวายปัจจัย 500,000 บาท บูรณปฏิสังขรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดสวนดอก

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์จึงถือโอกาสนี้พาครอบครัวมีคุณพ่อและน้อง 2 คนพร้อมด้วยวงศ์ญาติฝ่ายเหนือ และคณะมาร่วมทำบุญกันในวันนี้ด้วย ซึ่งเป็นการทำบุญสืบชะตาแบบล้านนา และถือโอกาสนี้น้อมถวายปัจจัยเพื่อเร่งบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุเจดีย์ที่ชำรุดบางส่วนอันเกิดจากประสบวาตภัยโดยเร็ว

A 11 - ผู้การฯคัมภีร์และครอบครัวร่วมสืบชะตาแบบล้านนาพร้อมถวายปัจจัย 500,000 บาท บูรณปฏิสังขรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดสวนดอก

สำหรับสาเหตุที่เลือกมาทำบุญสืบชะตาที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงเพราะวัดนี้มีอายุเก่าแก่ยาวนาน ซึ่งองค์เจดีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวียงสวนดอก เป็นเขตพระราชอุทยานในสมัยพระเจ้ามังรายโดยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช กษัตริย์ลำดับที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย (อาณาจักรล้านนา)  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นพระอารามหลวง เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของ “พระสุมนเถระ”

A 12 - ผู้การฯคัมภีร์และครอบครัวร่วมสืบชะตาแบบล้านนาพร้อมถวายปัจจัย 500,000 บาท บูรณปฏิสังขรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดสวนดอก
A 13 - ผู้การฯคัมภีร์และครอบครัวร่วมสืบชะตาแบบล้านนาพร้อมถวายปัจจัย 500,000 บาท บูรณปฏิสังขรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดสวนดอก

ทั้งนี้ ภายในองค์พระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกศาธาตุ (ตามตำนานพระเจ้าเลียบโลก) และพระบรมธาตุส่วนกลางกระหม่อมใหญ่เท่าเม็ดถั่วเขียว ที่พระสุมนเถระอัญเชิญมาจากสุโขทัย ในปี พ.ศ. 1912  ซึ่งได้เกิดอัศจรรย์ปาฎิหาริย์แยกออกจากกันเป็น 2 องค์ โดยองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ วัดสวนดอก พระอารามหลวง และอีกองค์หนึ่งอัญเชิญประดิษฐาน ในองค์พระเจดีย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และนอกจากนี้ภายในพระวิหารหลวงยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอายุ 650 ปี พร้อมกับมีธรรมะต่างๆ แฝงอยู่ภายในมากมาย

A 19 - ผู้การฯคัมภีร์และครอบครัวร่วมสืบชะตาแบบล้านนาพร้อมถวายปัจจัย 500,000 บาท บูรณปฏิสังขรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดสวนดอก

“ท้ายสุดนี้ ตนไม่อยากให้ทุกคนกลัวในสถานการณ์โควิด-19 และเลิกทำบุญกัน อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่เช่นนั้นจะเกิดอาการจิตตกและเศร้าหมองทั้งประเทศ ซึ่งไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น ทุกคนต้องปรับตัวให้ได้ในสภาวะแบบนี้ ทั้งนี้ อยากจะฝากชักชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสเอาธรรมมะเป็นยาที่เรียกว่า ธรรมโอสถ อีกทั้ง อยากให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินของพระพุทธศาสนา ใช้โอกาสนี้มาทำบุญให้เต็มที่ และในประเทศไทยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิมากมายโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน” ผู้การฯคัมภีร์กล่าวทิ้งท้าย

A 16 - ผู้การฯคัมภีร์และครอบครัวร่วมสืบชะตาแบบล้านนาพร้อมถวายปัจจัย 500,000 บาท บูรณปฏิสังขรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดสวนดอก
A 15 - ผู้การฯคัมภีร์และครอบครัวร่วมสืบชะตาแบบล้านนาพร้อมถวายปัจจัย 500,000 บาท บูรณปฏิสังขรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดสวนดอก
A 17 - ผู้การฯคัมภีร์และครอบครัวร่วมสืบชะตาแบบล้านนาพร้อมถวายปัจจัย 500,000 บาท บูรณปฏิสังขรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดสวนดอก
A 18 - ผู้การฯคัมภีร์และครอบครัวร่วมสืบชะตาแบบล้านนาพร้อมถวายปัจจัย 500,000 บาท บูรณปฏิสังขรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดสวนดอก


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ผู้การฯคัมภีร์และครอบครัวร่วมสืบชะตาแบบล้านนาพร้อมถวายปัจจัย 500,000 บาท บูรณปฏิสังขรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดสวนดอก

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210411214421 02 myanmar unrest 0409 super tease 150x150 - ทหารเมียนมาเรียกเก็บเงินครอบครัว 85 ดอลลาร์เพื่อเรียกศพญาติที่เสียชีวิตจากการปราบปราม

ทหารเมียนมาเรียกเก็บเงินครอบครัว 85 ดอลลาร์เพื่อเรียกศพญาติที่เสียชีวิตจากการปราบปราม

1618377250 210406095814 russia putin 0321 01 super tease 150x150 - การปรากฏตัวของกองทัพรัสเซียในอาร์กติก 'จำเป็นอย่างยิ่ง' เครมลินกล่าว

การปรากฏตัวของกองทัพรัสเซียในอาร์กติก ‘จำเป็นอย่างยิ่ง’ เครมลินกล่าว