in

ผุดฐานข้อมูลสินค้าเกษตร นำร่อง มันสำปะหลัง ดันส่งออก

ภาพ : pixabay

สนค. เดินหน้าร่วมมือ สศก. เชื่อมข้อมูล เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ตามนโยบาย “จุรินทร์” นำร่องสินค้า “มันสำปะหลัง” ดูข้อมูลได้ตั้งแต่การส่งออก การผลิต คู่แข่ง สถานการณ์ราคา เตรียมเพิ่มข้อมูล “ทุเรียน ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา” คิวต่อไป

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้ร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เร่งขับเคลื่อนการสร้างข้อมูลที่มาจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) โดยใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน ระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่งออก นำมาใช้ในการวางแผนการผลิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามที่ตลาดต้องการ และช่วยวางแผนการทำตลาดให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยยกระดับให้สินค้าเกษตรกรไทยแข่งขันได้ในตลาดโลก และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมทั้งทำรายได้เข้าประเทศได้มากขึ้น

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

ทั้งนี้ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้แล้ว คือ สินค้ามันสำปะหลัง โดยได้มีการเผยแพร่แดชบอร์ดฐานข้อมูลร่วม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ซึ่งเป็นสินค้านำร่อง บนเว็บไซต์ www.คิดค้า.com และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการข้อมูล สามารถเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านลิงค์ที่แสดงบนเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ www.moc.go.th และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ www.nabc.go.th ได้ด้วย

“เกษตรกรและผู้ประกอบการ สามารถเข้ามาดูข้อมูลในแดชบอร์ดได้ว่าปัจจุบันนี้ สถานการณ์การส่งออกสินค้ามันสำปะหลังเป็นอย่างไร แต่ละชนิดส่งออกได้มากน้อยแค่ไหน ส่งออกไปประเทศไหนบ้าง ตลาดไหนมีความสำคัญ และยังสามารถดูได้ถึงสถานการณ์การผลิต เป็นอย่างไร คู่แข่งมีใครบ้าง รวมถึงสถานการณ์ด้านราคาในแต่ละช่วง เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาด” นายภูสิตกล่าว

สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไป สนค.และ สศก. กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแดชบอร์ดสินค้าเกษตรสำคัญอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ทุเรียน ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา โดยคาดว่า แดชบอร์ดสินค้าทุเรียน น่าจะเสร็จเป็นตัวต่อไป และจากนั้น จะทยอยทำข้อมูลในส่วนของสินค้าเกษตรเป้าหมายที่เหลือ และในเฟส 2 มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนสินค้าให้มากขึ้น

การจัดทำแดชบอร์ดสินค้าเกษตร กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล จะร่วมกันตรวจสอบที่มาของข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของระบบการแสดงผลบน Dashboard เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มาจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) รวมทั้งจัดหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามรายชนิดสินค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและเอกชน

โดยเปิดทดลองการเข้าใช้งานเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาแดชบอร์ด ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นมิตรต่อผู้ใช้ (User Friendly) และมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน รวมทั้งได้มีการพิจารณาเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้แดชบอร์ดมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นด้วย

สนค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ฐานข้อมูลร่วม : เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” จะเป็นกลไกในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของผู้ใช้งานทุกระดับให้สามารถนำมาใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศ การบริหารและแก้ปัญหาสินค้าเกษตรทั้งเรื่องปริมาณการผลิตและราคา รวมถึงช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ผุดฐานข้อมูลสินค้าเกษตร นำร่อง มันสำปะหลัง ดันส่งออก


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210621133238 01 pedro sanchez 0621 super tease 150x150 - สเปนให้อภัยโทษผู้นำแบ่งแยกดินแดนคาตาลันวันอังคารนี้

สเปนให้อภัยโทษผู้นำแบ่งแยกดินแดนคาตาลันวันอังคารนี้

1624344512 11 150x150 - THG เปิดประสบการณ์ใหม่ Customer Experience แบบ New Normal โครงการ ‘จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้’ ดีเดย์ 25-26 มิ.ย.นี้

THG เปิดประสบการณ์ใหม่ Customer Experience แบบ New Normal โครงการ ‘จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้’ ดีเดย์ 25-26 มิ.ย.นี้