in

ประยุทธ์ แต่งตั้ง “กุลเดช พัวพัฒนกุล” ประธานบอร์ดการยางคนใหม่

คณะรัฐมนตรี ไฟเขียวโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 3 เทงบ 10,065.69 ล้านบาท ให้เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศกว่า 1.8 ล้านราย เตรียมจ่ายเงินชดเชยรายได้ 2 งวดแรกให้ชาวสวนยางภายในเดือน ธ.ค.นี้ พร้อมแต่งตั้ง นายกุลเดช พัวพัฒนกุล เป็นประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนคนเก่าที่หมดวาระ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมคณะรัฐมนตรีเข้าร่วม โดยที่ประชุมเห็นชอบผ่านโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ประกันรายได้ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1,880,458 ราย แบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน ร้อยละ 60 และคนกรีด ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยกำหนดราคาประกันรายได้ ดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัมน้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/กิโลกรัม ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,065,687,645.28 บาท

โดยจะเริ่มจ่ายงวดแรกและงวดที่ 2 ของเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2564 ภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้ หลังจากนั้นจะจ่ายเดือนละครั้งจนถึงเดือนเมษายน 2565 จนครบทั้ง 6 งวด ซึ่งจากนี้คณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงจะออกประกาศราคากลางในการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป

“สถานการณ์ราคายางในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นไปในทิศทางที่ดีและสูงกว่าราคาประกันรายได้ที่ตั้งไว้ บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการให้ราคายางมีเสถียรภาพ เพื่อให้เกษตรชาวสวนยางมีรายได้ที่มั่นคง ช่วยสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมกันนี้ กยท. ยังได้ดำเนินโครงการและมาตรการคู่ขนานเพื่อแก้ปัญหาราคายาง เช่น โครงการชะลอการขายยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร”

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายกุลเดช พัวพัฒนกุล เป็นประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนท่านเก่าที่ครบวาระ (นายประพันธ์ บุณยเกียรติ) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือการบริหาร ด้านประวัติ เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2501 ปัจจุบันอายุ 63 ปี ประวัติการศึกษา จบปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ่านข่าวต้นฉบับ: ประยุทธ์ แต่งตั้ง “กุลเดช พัวพัฒนกุล” ประธานบอร์ดการยางคนใหม่


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ประยุทธ์ แต่งตั้ง “กุลเดช พัวพัฒนกุล” ประธานบอร์ดการยางคนใหม่


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

Jo42 150x150 - เปิดตัว 2 โรงแรมใหม่ล่าสุดในกรุงเทพฯ ภายใต้แบรนด์วินแดม ในเดือนธันวาคม 2564 นี้

เปิดตัว 2 โรงแรมใหม่ล่าสุดในกรุงเทพฯ ภายใต้แบรนด์วินแดม ในเดือนธันวาคม 2564 นี้

211124111137 01 putin sochi meeting 1124 super tease 150x150 - ปูตินของรัสเซียทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในช่องปาก

ปูตินของรัสเซียทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในช่องปาก