in

ประยุทธ์ ร่วมวงแก้รัฐธรรมนูญ ค้าน ไพบูลย์ แก้ ม.144-ม.185 

พล.อ.ประยุทธ์ ค้านปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 144 และ 185 ลั่น เป็นหัวใจปราบโกง-ปิดช่องว่างนักการเมืองแทรกแซงจัดทำงบประมาณ-การบริหารราชการแผ่นดิน

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 144 และ 185 เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวได้วางหลักการสำคัญ ห้ามมิให้ ส.ส. และ ส.ว. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการของงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่สามารถลดหรือตัดทอนรายจ่ายได้เท่านั้น

• ไพบูลย์ วอนโหวตแก้รัฐธรรมนูญฉบับพลังประชารัฐ แก้กติกาเลือกตั้ง บัตรสองใบ

ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐธรรมนูญ 2560  นายกรัฐมนตรียังเห็นว่า การจัดทำข้อเสนอโครงการในแต่ละจังหวัด  ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นผ่านกระบวนในส่วนต่างๆ ได้   ในส่วนของมาตรา 185 ที่ระบุว่า ส.ส.หรือ ส.ว.ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมนั้น นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องแล้ว 

“ท่านนายกรัฐมนตรียังติดตามการอภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 1ในวันนี้ และทราบว่า จะมีการเสนอขอแก้ไข.ม.144 และ ม. 185  ดังนั้น ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประชาชนคนหนึ่ง จึงไม่เห็นชอบกับการเสนอให้แก้ไขในครั้งนี้  เนื่องจากรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งทางตรงทางอ้อม” นายอนุชากล่าว


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ประยุทธ์ ร่วมวงแก้รัฐธรรมนูญ ค้าน ไพบูลย์ แก้ ม.144-ม.185 


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210622123102 thailand elephant kitchen super tease 150x150 - ช้างพุ่งชนบ้านผู้หญิงเพื่อหาอาหาร ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติหดตัวลง

ช้างพุ่งชนบ้านผู้หญิงเพื่อหาอาหาร ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติหดตัวลง

aod1 150x150 - จับตาแก้กม.คุมเหล้าเบียร์ แนะธุรกิจให้อยู่ในกติกา - โลกวันนี้

จับตาแก้กม.คุมเหล้าเบียร์ แนะธุรกิจให้อยู่ในกติกา – โลกวันนี้