in

ประยุทธ์ คลายล็อกก่อสร้าง 4 ประเภท เข้มซ่อมแซมบ้าน สั่งปิดได้ทันที

w644 1 - ประยุทธ์ คลายล็อกก่อสร้าง 4 ประเภท เข้มซ่อมแซมบ้าน สั่งปิดได้ทันที

พล.อ.ประยุทธ์ คลายล็อกก่อสร้าง 4 ประเภท กทม.-ปริมณฑล โครงการใต้ดินที่มีความลึก นั่งร้าน-แบบรอเทปูน ไฟสัญญาณจราจร-แบร์ริเออร์กั้นช่องจราจร-แผ่นเหล็กปิดงานผิวจราจร โรงพยาบาลสนาม-สถานพยาบาล เข้มก่อสร้างขนาดเล็ก ให้อำนาจผู้ว่ากทม.-ผวจ.สั่งปิด-หยุดได้ทันที

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ศบค.) อนุมัติเรื่องการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อนสร้าง ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ศบค. ที่มีพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการ ศปก.ศบค.เป็นผู้เสนอ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

เพื่อผ่อนคลายข้อกำหนดฉบับที่ 25 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ข้อ 2 ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาครมีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ประเภทต่าง ๆ และสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงานก่อนสร้าง รวมทั้งห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 30 วัน

สำหรับมาตรการผ่อนคลายคำสั่งการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างบางประเภทตามที่กทม.เสนอ ได้แก่

1.โครงการก่อสร้าง เช่น โครงการก่อสร้างใต้ดินที่มีความลึก การก่อสร้างชั้นใต้ดินที่ยังไม่ได้เทปูนปิดล้อม หรือ การก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งหากหยุดก่อสร้างทันที หรือ ล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างวิศวกรรมจนยากต่อการแก้ไข หรือ เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา หรือ ชุมชนโดนรอบโครงการก่อสร้าง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างที่แรงงานก่อสร้างได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว และให้สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้างเพื่อประโยชน์ในการควบคุมจากสถานที่พักชั่วคราวทั้งกรณีข้ามเขตจังหวัดหรือภายในจังหวัดเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคโควิด 19 เช่น การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การตรวจสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและการฉีดวัคซีน

2.โครงการก่อสร้างชั่วคราว เช่น นั่งร้าน และแบบรอการเทปูนโดยเฉพาะแผ่นพื้น 3.การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร แบร์ริเออร์กั้นช่องจราจร แผ่นเหล็กปิดงานก่อสร้างบนผิวจราจร และ 4.การก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้างที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือ สถานที่ก่อสร้างอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค

โดยให้ผู้ว่ากทม. โดยสำนักการโยธา หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกทม. หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตโครงการก่อสร้างเฉพาะที่เข้าหลักเกณฑ์เป็นรายกรณี และขอให้กทม.และจังหวัดปริมณฑล กำกับและติดตามการดำเนินการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างที่มีเหตุจำเป็นที่ได้รับการผ่อนคลายต้องดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

กรณีการก่อสร้างขนาดเล็กซึ่งไม่ถูกห้ามตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 หากผู้ว่ากทม.หรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า หากปล่อยให้การก่อสร้างดังกล่าวดำเนินต่อไปอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นวงกว้างอันจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อกำหนดฉบับที่ 25 ให้ผู้ว่ากทม.หรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจารณามีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างหรือหยุดการก่อสร้างนั้น

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยและกทม. (ประสานไปยังสำนักงานเขต) และออกข้อกำหนดในรายละเอียดต่อไป อย่างไรก็ตามให้อนุโลมดำเนินการได้ทันที

 


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ประยุทธ์ คลายล็อกก่อสร้าง 4 ประเภท เข้มซ่อมแซมบ้าน สั่งปิดได้ทันที


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

สมรักษ์ ติดโควิด ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ไม่ค่อยออกไปนอกบ้าน

1626097438 210703100103 restricted tokyo olympic rings odaiba 06 10 2021 super tease 150x150 - โตเกียว 2020: ผู้เข้าชิงเหรียญโอลิมปิกนามิเบียสองคนตัดสินว่าไม่มีสิทธิ์สำหรับ 400 ม. ของผู้หญิงเนื่องจากระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงตามธรรมชาติ

โตเกียว 2020: ผู้เข้าชิงเหรียญโอลิมปิกนามิเบียสองคนตัดสินว่าไม่มีสิทธิ์สำหรับ 400 ม. ของผู้หญิงเนื่องจากระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงตามธรรมชาติ