in

บางกอกแอร์เวย์ส อำนวยความสะดวกการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และประกาศจาก ศบค.และหน่วยราชการ เรื่องมาตรการเข้าพื้นที่ในแต่ละจังหวัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารที่ได้รับในการเดินทาง จึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ถือบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส ซึ่งได้ออกบัตรโดยสารก่อนหรือในวันที่ 6 เมษายน 2564 และมีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง หรือสามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokair.com/travel-voucher ทั้งนี้เงื่อนไขจักเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินฯ สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือ โทร 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น. และผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

บริษัทฯ แนะนำผู้โดยสารตรวจสอบ ประกาศ คำสั่งและข้อกำหนดต่างๆ ของจังหวัดหรือเมืองปลายทางที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกก่อนเดินทาง จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ

– ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
  (ศบค.มท.) http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/

– ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) www.airportthai.co.th/th/

– กรมท่าอากาศยาน www.facebook.com/DepartmentOfAirports/

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด 


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - บางกอกแอร์เวย์ส อำนวยความสะดวกการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210401161905 coronavirus hospital brazil 0311 super tease 150x150 - คลื่นโควิด -19 ของบราซิลกำลังผลักดันให้บุคลากรทางการแพทย์ถึงขีด จำกัด

คลื่นโควิด -19 ของบราซิลกำลังผลักดันให้บุคลากรทางการแพทย์ถึงขีด จำกัด

Major1 150x150 - เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป สาดความสุขวันหยุดสงกรานต์กับ “Major Songkran Movie Fresh” ชวนดูหนังราคาพิเศษ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป สาดความสุขวันหยุดสงกรานต์กับ “Major Songkran Movie Fresh” ชวนดูหนังราคาพิเศษ