in

ธรรมศาสตร์ อนุญาต นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพได้

ภาพจากเฟซบุ๊ก องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุญาต นักศึกษาสามารถแต่งกายตามเพศกำเนิดหรือเพศสภาพได้

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า วันนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ.2564 (ก่อนหน้านี้มีสถานะเป็นแค่ระเบียบ)

โดยเพิ่มเนื้อหาในข้อ 9 เกี่ยวกับการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาว่า นักศึกษาสามารถแต่งกายตามเพศกำเนิดหรือเพศสภาพก็ได้

ขอขอบคุณ​ผู้เบื้องหลังทุกคนครับ​ ถือเป็นการเฉลิมฉลอง pride month พร้อมกับการทำหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ยินดีกับความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย และยินดีกับนักศึกษาทุกเพศครับ

ต่อมาเพจเฟซบุ๊ก องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความว่า การผลักดันจากระเบียบสู่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นการปรับตัวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้ก้าวทันสังคมโลกยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพราะสังคมยุคใหม่ คือ สังคมที่เปิดกว้างและเท่าเทียม โดยไม่ว่าจะเป็นใครต้องได้รับสิทธิ และเสรีภาพ อย่างเท่าเทียมกันทุกคน

อมธ. ขอขอบคุณ ผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านในการผลักดันข้อบังคับฯ นี้จนสำเร็จ สิ่งที่ได้เกิดขึ้นในวันนี้ จะเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับนักศึกษารุ่นต่อไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 21 ในเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ (Pride Month) ค.ศ.2021


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ธรรมศาสตร์ อนุญาต นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพได้


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210506094239 laurel hubbard super tease 150x150 - Laurel Hubbard: นักยกน้ำหนักชาวนิวซีแลนด์จะกลายเป็นนักกีฬาข้ามเพศคนแรกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก first

Laurel Hubbard: นักยกน้ำหนักชาวนิวซีแลนด์จะกลายเป็นนักกีฬาข้ามเพศคนแรกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก first

123 107 150x150 - ไทยฉีดวัคซีนแล้วกว่า 7.6 ล้านโดส ภูเก็ต ฉีดเข็มแรกมากที่สุด

ไทยฉีดวัคซีนแล้วกว่า 7.6 ล้านโดส ภูเก็ต ฉีดเข็มแรกมากที่สุด