in

ธปท. ชี้ รายได้ดอกเบี้ยแบงก์ไตรมาสแรกวูบ -17.1% ฉุดกำไรธนาคารดิ่ง

ธปท. แถลงผลดำเนินงานธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 1/64 พบกำไรสุทธิอยู่ที่ 4.4 หมื่นล้านบาท หดตัว -12% จากช่วงเดียวปีก่อน เหตุรายได้ดอกเบี้ยสินเชื่อปรับลดลง -17.1% หรืออยู่ที่ 1.58 แสนล้านบาท กดส่วนต่างดอกเบี้ยเหลือ 2.43% 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 1 ปี 2564 พบว่า ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/64 อยู่ที่ราว 4.4 หมื่นล้านบาท ลดลง -12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่ปรับลดลง โดยเป็นการปรับลดลงต่อเนื่องตลอดทั้งปี 63 และในไตรมาสที่ 1/64 รายได้ดอกเบี้ยปรับลดลงถึง 17.1% หรืออยู่ที่ 1.58 แสนล้านบาท ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ปรับลดลงจาก 2.52% มาอยู่ที่ 2.43% อย่างไรก็ดี เทียบกับประเทศอื่นจะพบว่า NIM ปรับลดลงทุกประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ และฮ่องกง เป็นต้น

ทั้งนี้ หากเทียบกำไรสุทธิไตรมาสที่ 1/64 กับไตรมาสก่อนหน้าจะปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.7 หมื่นล้านบาท มาอยู่ที่ 4.4 หมื่นล้านบาท เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายเงินสำรองที่ลดลงจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญในระดับสูงในปี 63 โดยอยู่ที่ 2.32 แสนล้านบาท จากไตรมาสที่ 1/64 ตั้งสำรองอยู่ที่ 4.2 หมื่นล้านบาท หรือลดลง -14.2%

“ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ตั้งสำรองค่อนข้างเยอะ ทำให้ไม่มีผลกระทบจากโควิด-19 มากนัก โดยสูงถึง 2.32 แสนล้านบาท แม้ว่าไตรมาสที่ 1/64 จะลดลงจากไตรมาส 4/63 จาก 5.2 หมื่นล้านบาท มาอยู่ที่ 4.2 หมื่นล้านบาท แต่ถือว่าอยู่ในระดับสูง”

ส่วนภาพรวมสินเชื่อธนาคารพาณิชย์มีอัตราการขยายตัวชะลอตัวลง โดยมาจากสินเชื่อธุรกิจที่ขยายตัวลดลงจาก 5.6% มาอยู่ที่ 3% โดยกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีปรับตัวดีขึ้นจากหดตัว 2.8% เหลือหดตัว 1% ส่วนอุปโภคบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 4.4% มาเป็น 5.3% โดยมาจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวจาก 5.9% มาอยู่ที่ 6.8% สินเชื่อบัตรเครดิตขยายตัว 6.6% จากที่ติดลบ 2.1% และสินเชื่อส่วนบุคคลจาก 4.8% มาอยู่ที่ 5.9% สอดคล้องกับความต้องการสินเชื่อและการขยายสินเชื่อผ่านแพลฟอร์มต่างๆ ขณะที่สินเชื่อรถยนต์ปรับลดลงจาก 2.4% มาอยู่ที่ 1.2% ตามยอดขายรถยนต์ที่ลดลง

ขณะที่แนวโน้มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) หรือ Stage3 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยภายใต้มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และการผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ช่วยชะลอการเสื่อมคุณภาพลง แต่จากสินเชื่อที่ขยายตัว ส่งผลให้ NPL Ratio ค่อนข้างทรงตัวจากระดับ 3.12% ในไตรมาสที่ 4/63 มาอยู่ที่ 3.10% ในไตรมาสที่ 1/64 โดยสินเชื่ออุปโภคบริโภคปรับจาก 2.85% มาอยู่ที่ 2.92% สินเชื่อธุรกิจจาก 3.23% ลดลงอยู่ที่ 3.17% โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มียอดสินเชื่อน้อยกว่า 500 ล้านบาท ปรับเพิ่มจาก 6.86% มาอยู่ที่ 7.11% ส่วนกลุ่มที่มียอดสินเชื่อมากกว่า 500 ล้านบาท ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 2.55%

โดยคุณภาพสินเชื่ออุปโภคบริโภคเปราะบางมากขึ้นเกือบทุกพอร์ตสินเชื่อ ยกเว้นสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ปรับลดลงจาก 3.78% มาอยู่ที่ 3.74% ส่วนบุคคลจาก 2.38% มาอยู่ที่ 2.46% ขณะที่สินเชื่อรถยนต์เพิ่มขึ้นจาก 1.44% มาอยู่ที่ 1.56% สินเชื่อบัตรเครดิตจาก 2.38% มาอยู่ที่ 2.46%

“แนวโน้มหนี้เสีย เป็นสิ่งที่ธปท.และธนาคารพาณิชย์กังวล โดยเฉพาะในเซกเตอร์ท่องเที่ยวที่น่าห่วง รวมถึงขนส่ง การบิน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับร้านอาหาร แต่ก็เชื่อว่าหลักจากภาครัฐคลายเกณฑ์คุมโควิด-19 กิจการเหล่านี้ก็อาจกลับมาดีขึ้นได้ และหากดูฐานะการเงินของระบบธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน เชื่อว่าโดยรวม ในการรองรับความไม่แน่นอน และวิกฤติจากโควิด-19 ได้สะท้อนจาก 4 ด้านสำคัญ ที่สะท้อนความเข้มแข็งของธนาคารพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี

ทั้งอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) ที่ปัจจุบันธนาคารทั้งระบบมีเงินกองทุนทรงตัวในระดับสูงที่ระดับ 20% และในช่วงที่ผ่านมายังมีธนาคารอีก 2 แห่งที่มีการออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 เพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เงินกองทุน และหากดูในด้านเงินสำรองต่อหนี้เอ็นพีแอลถือว่าเพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่องจาก 149.2% ในไตรมาสหน้าหน้า มาเป็นจาก 149.7% สะท้อนการเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบจากโควิด-19 ที่อาจกระทบต่อคุณภาพหนี้ในระยะข้างหน้าได้”


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ธปท. ชี้ รายได้ดอกเบี้ยแบงก์ไตรมาสแรกวูบ -17.1% ฉุดกำไรธนาคารดิ่ง


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

123 92 150x150 - อนุทิน ขอบคุณจีนมอบ ซิโนแวก ให้ไทย 5 แสนโดส

อนุทิน ขอบคุณจีนมอบ ซิโนแวก ให้ไทย 5 แสนโดส

210412152400 brazils covid crisis lockdowns intl latam super tease 150x150 - หนึ่งในสี่ของผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอเมริกา PAHO กล่าว

หนึ่งในสี่ของผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอเมริกา PAHO กล่าว