in

ททท. จัดโครงการ The Best of SHA Awards 2021 ต่อยอดมาตรฐาน SHA 

ททท. จัดโครงการ The Best of SHA Awards ค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ เป็นต้นแบบที่ดีใน 10 หมวดประเภทกิจการ พร้อมรางวัล The Best of SHA ประเภท 1 ดาว  2 ดาว และ 3 ดาว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) 

ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมกันยกระดับสินค้าและบริการตามมาตรฐาน SHA และป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด -19  โดยปัจจุบันมาตรฐาน SHA ได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการให้บริการของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และได้รับการรับรองจาก World Travel & Tourism Council (WTTC) หรือ สภาการท่องเที่ยวโลกว่าสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จะได้มาตรฐานตามข้อกำหนด Safe Travels Stamp ด้วย ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA และเพื่อรักษาคุณภาพของการบริการในด้านสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง ททท. จึงได้จัดทำโครงการ The Best of SHA Awards 2021 ค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ เป็นต้นแบบที่ดีใน 10 หมวดประเภทกิจการ

ประกอบด้วย 1. หมวดภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2. หมวดโรงแรม ที่พัก และโฮมเสตย์ 3. หมวดนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4. หมวดยานพาหนะ 5. หมวดบริษัทนำเที่ยว 6. หมวดสุขภาพและความงาม 7. หมวดห้่างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8. หมวดกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9. หมวดการจัดกิจกรรม/จัดประชุม/โรงละคร/โรงมหรสพ และ 10. หมวดร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

ทั้งนี้ การประเมินผลมาจากการสุ่มตรวจประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ Voice of Customer (VOC) โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการสามารถประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป และคณะกรรมการฯ จะนำผลมาพิจารณาคัดเลือกและตรวจประเมินอีกครั้ง เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่รักษามาตรฐาน SHA ได้อย่างดีเยี่ยมใน 10 หมวดประเภทกิจการ ประเภทละ 1 ราย

นอกจากนี้ ยังมี The Best of SHA จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1 ดาว  ได้ดำเนินการตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ประเภท 2 ดาว ได้ดำเนินการตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ประเภท 3 ดาว ได้ดำเนินการตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดและมีมาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว (สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม) อีกด้วย

โครงการ The Best of SHA Awards 2021 เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการ ได้มีส่วนร่วมในการประเมินสถานประกอบการมาตรฐาน SHA โดยสแกน QR Code หรือเว็บไซต์ www.thailandsha.com ตั้งแต่วันนี้ – 20 ตุลาคม 2564 นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิลุ้นรับของรางวัลมากมาย มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท อาทิ iMac, MacBook Air, iPhone 12, iPad Pro, Mac Mini, Apple Watch, Apple TV และแพ็กเกจที่พักทั่วประเทศไทย ดูรายละเอียด ได้ที่ www.thailandsha.com/thebestofsha


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ททท. จัดโครงการ The Best of SHA Awards 2021 ต่อยอดมาตรฐาน SHA 


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210714003325 taliban file super tease 150x150 - อีกไม่นาน จีนอาจมีผู้สนับสนุนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในเอเชียกลาง -- กลุ่มตอลิบาน

อีกไม่นาน จีนอาจมีผู้สนับสนุนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในเอเชียกลาง — กลุ่มตอลิบาน

210718040603 vienna skyline 2016 file super tease 150x150 - ฮาวานาซินโดรมรายงานในหมู่นักการทูตสหรัฐในกรุงเวียนนา

ฮาวานาซินโดรมรายงานในหมู่นักการทูตสหรัฐในกรุงเวียนนา