in

ถอดบทเรียน-วิธีคิด AI ไต้หวันสู่เยาวชน Creative AI Camp by CP ALL จากศาสตร์เทคโนโลยี สู่ศาสตร์การยกระดับสังคม

หลายปีที่ผ่านมาไต้หวัน ถือเป็นพื้นที่ที่มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI อย่างโดดเด่นที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ไต้หวันมีแผนพัฒนาบุคลากรด้าน AI หรือ AI Talent ปีละนับหมื่นคน มีนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการนำมาใช้เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในปีที่ผ่านมา ล่าสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จึงได้จับมือ Professor Che-Wei LIN ผู้นำการขับเคลื่อน AI Talent Incubation ของรัฐบาลไต้หวันและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง มาร่วมเป็นอีกหนึ่งวิทยากรและพันธมิตรจัดค่าย Creative AI Camp by CP ALL ปีที่ 3 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวคิดของประเทศชั้นนำด้าน AI ให้แก่เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาและ ปวช.

cp6 - ถอดบทเรียน-วิธีคิด AI ไต้หวันสู่เยาวชน Creative AI Camp by CP ALL จากศาสตร์เทคโนโลยี สู่ศาสตร์การยกระดับสังคม

Prof Che-Wei LIN อาจารย์ประจำสาขา Biomedial Engineering มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง ประเทศไต้หวัน เล่าว่า การบูรณาการ AI เข้ากับศาสตร์และอุตสาหกรรมต่างๆ จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก อุตสาหกรรมการผลิต ไปจนถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์ โดยแนวโน้มจะเป็นลักษณะของการเป็นผู้ช่วยที่ทำงานร่วมกับคน หรือ Human-Computer Cooperation เพื่อช่วยให้งานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

cp2 - ถอดบทเรียน-วิธีคิด AI ไต้หวันสู่เยาวชน Creative AI Camp by CP ALL จากศาสตร์เทคโนโลยี สู่ศาสตร์การยกระดับสังคม

สำหรับไต้หวันเอง ได้เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เพื่อใช้วิจัยเรื่องปัญหาของ AI ต่อ Supercomputer ภาคเอกชนได้นำเทคโนโลยี AI เชิงสร้างสรรค์หรือ Creative AI เข้ามาทำงานร่วมกับคน ภาคการศึกษาก็มีการนำเรื่อง AI มาให้นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยได้เรียนรู้

ขณะเดียวกัน ไต้หวันก็เริ่มนำ AI มาใช้ยกระดับสังคมหรือแก้ปัญหาสำคัญต่างๆ เช่น การดูแลและติดตามการกักตัวของกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อ COVID-19 การวิเคราะห์ COVID-19 ตามระบบขนส่งสาธารณะ ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา แพลทฟอร์ม AI ของไต้หวันก็สามารถตรวจพบผู้ที่ฝ่าฝืนการกักตัวออกไปท่องเที่ยวข้างนอก ทำให้สามารถดำเนินการจัดการและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้อย่างทันท่วงที

cp3 - ถอดบทเรียน-วิธีคิด AI ไต้หวันสู่เยาวชน Creative AI Camp by CP ALL จากศาสตร์เทคโนโลยี สู่ศาสตร์การยกระดับสังคม

“ผมพยายามเล่าให้เยาวชนที่เข้าร่วมค่าย Creative AI Camp by CP ALL เห็นภาพว่า เทรนด์ AI ในอนาคตจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไร จะสร้างผลกระทบต่อสังคม หรือ Social Impact อะไรบ้างให้กับโลกใบนี้ ทั้งด้านผลลัพธ์ที่ดีและด้านความเสี่ยง พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์วิธีการคิดค้นหัวข้องานวิจัยใหม่ๆ เกี่ยวกับด้าน Biomedical Engineering และการศึกษาทดลองการใช้ AI ตรวจโรคหัวใจและหลอดเลือดให้แก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจ ความพร้อมในทุกสถานการณ์ และสามารถประยุกต์ใช้ AI ในฐานะศาสตร์ที่ช่วยยกระดับและสร้างสรรค์สังคม” Prof. Che-Wei LIN กล่าว

อย่างไรก็ดี เด็กๆ อาจเริ่มต้นคิดจากปัญหาเล็กๆ หรือปัญหาใกล้ตัวก่อนได้ แล้วจึงต่อยอดสู่การใช้ AI เพื่อแก้ปัญหาสำคัญของสังคมเพิ่มเติม

cp7 - ถอดบทเรียน-วิธีคิด AI ไต้หวันสู่เยาวชน Creative AI Camp by CP ALL จากศาสตร์เทคโนโลยี สู่ศาสตร์การยกระดับสังคม

ขณะที่ ดร.พงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล ผู้อำนวยการ สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารโครงการ Creative AI Camp by CP ALL กล่าวว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทีมจัดค่ายพยายามเดินหน้าจับมือกับพันธมิตรใหม่ๆ ในหลากหลายประเทศชั้นนำด้าน AI อย่างต่อเนื่อง เพราะแต่ละประเทศจะมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การใช้ AI ในด้านที่แตกต่างกัน เริ่มจากปีแรกจับมือกับ Advanced Robotics Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน AI & Robotics ปีที่สองจับมือกับ Department of Information Management) มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (PKU) ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน AI & Digital Transformation และปีนี้จับมือกับ Department of Biomedical Engineering มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน AI และนวัตกรรมทางการแพทย์

cp4 - ถอดบทเรียน-วิธีคิด AI ไต้หวันสู่เยาวชน Creative AI Camp by CP ALL จากศาสตร์เทคโนโลยี สู่ศาสตร์การยกระดับสังคม

“ยิ่งมีเรื่องราวหลากหลาย เด็กๆ ยิ่งได้เปิดโลกกว้างยิ่งขึ้น วันนี้ทั้งสิงคโปร์ จีน และไต้หวัน ต่างมีเรื่องราวและเรื่องเล่าของการนำ AI ไปใช้ในการพัฒนาและสร้าง Social Impact ให้กับสังคม เรื่องราวเหล่านี้จะกลายเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญให้เด็กๆ อยากลุกขึ้นมาเรียนรู้เรื่อง AI อย่างจริงจัง และพัฒนา AI เชิงสร้างสรรค์ที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม” ดร.พงส์ศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ ทั้ง 3 พันธมิตรสถาบันการศึกษาจากสิงคโปร์ จีน และไต้หวัน ตลอดจนสถาบันการศึกษาของไทยอย่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมถึง สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและชมรมเด็กหมากล้อมจิตอาสา ถือเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพสูงที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมอบองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ อย่างต่อเนื่องในค่ายครั้งต่อๆ ไปด้วย

- ถอดบทเรียน-วิธีคิด AI ไต้หวันสู่เยาวชน Creative AI Camp by CP ALL จากศาสตร์เทคโนโลยี สู่ศาสตร์การยกระดับสังคม

สำหรับค่าย Creative AI Camp by CP ALL จัดขึ้นภายใต้ปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” มุ่งเน้นให้เหล่าเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ได้พัฒนาทักษะความสามารถจนกลายเป็น “คนพันธุ์ AI  หัวใจโกะ” (Creative AI Ness) วิถีความเป็นมนุษย์ AI สร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์ AI  ผสมผสานปรัชญาหมากล้อม เพื่อประโยชน์ของสังคม และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนโลกในอนาคตได้ ผ่านชุมนุมนักปฏิบัติคนพันธุ์ AI  หัวใจโกะ ที่เรียกว่า Creative AI Club by CP ALL ซึ่งมุ่งสร้างสรรค์ 3 สิ่งใหม่ ได้แก่ 1.New Learning Space พื้นที่การเรียนรู้ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับต่อยอดด้าน AI 2.New Creative Community ชุมชนใหม่ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้าน AI และ 3.New Innovations & Solutions นวัตกรรมใหม่ๆ และวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ ด้วย AI ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโดยคนในคลับ ขณะที่สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 และ คลับ ตั้งอยู่ที่ชั้น 14A อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ สีลม  ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/caicamp/c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ถอดบทเรียน-วิธีคิด AI ไต้หวันสู่เยาวชน Creative AI Camp by CP ALL จากศาสตร์เทคโนโลยี สู่ศาสตร์การยกระดับสังคม

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

pri2 150x150 - บี.กริม รุกหนักธุรกิจเฮลท์แคร์ ลุยเปิด “พรีโมแคร์” - โลกวันนี้

บี.กริม รุกหนักธุรกิจเฮลท์แคร์ ลุยเปิด “พรีโมแคร์” – โลกวันนี้

twz 150x150 - “TWZ” ผนึก “เถ้าแก่น้อย” ลุยธุรกิจกัญชงกัญชา

“TWZ” ผนึก “เถ้าแก่น้อย” ลุยธุรกิจกัญชงกัญชา