in

ซัสโก้ทุ่มงบกว่า 500 ล้านบาทขยายปั๊มน้ำมันพร้อมปรับปรุงสถานีเดิมให้ทันสมัยมากขึ้น

นายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เผยกลยุทธ์ธุรกิจในปี 64 ยังมีการขยายปั๊มน้ำมันแต่เน้นในทำเลที่เหมาะสม และขยายธุรกิจ Non-Oil ให้มากขึ้น โดยเตรียมงบไว้กว่า 500 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงสถานีเดิมให้มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทจะมีการใช้สโลแกนใหม่ “Fuel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ”

ส่วนปัญหาพิษเศรษฐกิจ และ COVID-19 ที่ทุกคนเผชิญอยู่นั้น ก็ได้กำชับทุกๆ ส่วนในองค์กรให้ปรับตัว ถึงแม้บริษัทยังไม่มีนโยบายลดคน แต่พนักงานต้องร่วมมือกันช่วยกัน ทั้งในแง่มาตรการการป้องกันด้านสาธารณสุข และด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้

ทางด้านนายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของซัสโก้ในช่วง 3 ไตรมาสของปี 2563 บริษัทฯ มีปริมาณการขายน้ำมันรวมประมาณ 800 ล้านลิตร ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เป็นจำนวน 238 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 23  มีรายได้รวม 12,845 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เป็นจำนวน 8,249 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39 โดยสาเหตุที่สำคัญคือ ปริมาณการขายที่ลดลงจากผลกระทบ COVID-19 และราคาขายที่ลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง ส่วนผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 118.5 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 334 ล้านบาท เป็นจำนวน  216 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 65

ด้านธุรกิจน้ำมันส่งออกในปี 2563 ที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นคู่ค้า ต่างก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ยอดการใช้น้ำมันและยอดขายลดลงตามไปด้วย โดยภาพรวมแล้ว แม้ว่ายอดขายทั้งปี ลดลงประมาณ 10% แต่กำไร ยังใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจนี้ โดยจะเน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ในส่วนของธุรกิจน้ำมันเครื่องบิน เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ Lockdown ทั้งในและนอกประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการใช้น้ำมันอากาศยาน โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน ปี2563 ยอดขายน้ำมันหายไปเกือบ 100% นอกจากนั้น ราคาน้ำมันอากาศยาน ยังดิ่งลงไปสู่จุดต่ำสุด ทำให้เกิด Stock Loss เป็นมูลค่าที่สูง ทำให้ยอดขายทั้งปี 2563 เทียบกับปี 2562 มียอดขายลดลงประมาณ 60% และนับจนถึงปัจจุบันปริมาณการขายน้ำมันเครื่องบินยังกลับมาเพียง 20% เมื่อเทียบกับยอดขายเดิมก่อนช่วง COVID-19  เท่านั้น แต่โดยภาพรวม ธุรกิจน้ำมันเครื่องบินก็ยังทำกำไรได้ในปีที่ผ่านมา

นายชัยฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเทรนด์ใหม่อย่างรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนั้น ปัจจุบัน SUSCO มีสถานี EV Charging ให้บริการ 22 สาขา โดยมีแนวโน้มขยายเพิ่มสาขาในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลอีก 10 สาขา สำหรับรถยนต์กลุ่ม BEV และ PHEV คาดว่าใน 2564 นี้จะมียอดขายประมาณ 4 – 5 หมื่นคัน หรือขยายตัวประมาณ 20% ซึ่งปัจจัยสนับสนุนหลักของตลาด BEV ในอนาคต คือ การที่ภาครัฐและเอกชนจะสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตลาด

suc1 - ซัสโก้ทุ่มงบกว่า 500 ล้านบาทขยายปั๊มน้ำมันพร้อมปรับปรุงสถานีเดิมให้ทันสมัยมากขึ้น

ในเรื่องของการวางเครือข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ทั่วถึง และแก้ไขข้อจำกัดในเรื่องระยะทางวิ่ง รวมไปถึงการให้การสนับสนุนทางด้านภาษี เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกประมาณ 5 – 10 ปีข้างหน้า

สำหรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ ซัสโก้ ในปี 2564  ในส่วนของธุรกิจปั๊มน้ำมัน มีแผนจะขยายสถานีเพิ่มเติมอีก 20 สถานี รวมเป็น 260 สถานี โดยจะเน้นพื้นที่ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก และหัวเมืองใหญ่ๆ ตามแหล่งชุมชน นอกจากนั้นแล้วยังจะมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีเดิมอีก 50 แห่ง ยิ่งไปกว่านั้น ซัสโก้ จะเพิ่มความสำคัญต่อธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจน้ำมัน (Non-Oil) มากขึ้น เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานีบริการให้ครบวงจร โดยได้มีแผนการเพิ่มร้านสะดวกซื้อลอว์สัน 108 เพิ่มร้านกาแฟ Starbucks และ ดิโอโร่ รวมไปถึงเพิ่มพันธมิตรร้านอาหาร และร้านฟาสต์ฟูดเพิ่มขึ้นด้วย เช่น KFC, Subway และร้านอาหารประเภทข้าวแกงอีกหลายแห่ง

ด้านการส่งเสริมการตลาด ซัสโก้ ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสมาชิก SUSCO Smart Member ที่ปัจจุบันมีสมาชิก 1.4 ล้านราย ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านราย ภายในปี 2564 โดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซัสโก้ ได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ช่องทาง Line OA @SUSCO เพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าสมาชิก ด้วยการเพิ่มมูลค่า (Privilege) ต่างๆ ทั้งจากคู่ค้าในสถานีบริการ อาทิ Lawson108 รวมไปถึงคู่ค้าอื่นๆ  ส่วนแคมเปญการตลาด ช่วงไตรมาส 2 และ 3  มีแผนจัดกิจกรรมชิงโชค (Lucky Draw) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานีบริการโฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “SUSCO Fuel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ “ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ในเมืองให้มากยิ่งขึ้น

suc2 - ซัสโก้ทุ่มงบกว่า 500 ล้านบาทขยายปั๊มน้ำมันพร้อมปรับปรุงสถานีเดิมให้ทันสมัยมากขึ้น

ปัจจุบัน ซัสโก้ เปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ Lawson108  ในสถานีบริการน้ำมัน จำนวน 38 สาขา ปีนี้ คาดว่าจะเพิ่มอีก จำนวน 10  สาขา ส่วนร้านกาแฟ Starbucks มีจำนวน 1 สาขา ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ สาขาราชพฤกษ์  โดยปีนี้ มีแผนจะเปิดเพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาหลานหลวง และสาขาศรีนครินทร์3  ในส่วนของ ร้านอาหารฟาสต์ฟูด KFC  DRIVE- THRU มีจำนวน 1 สาขา ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ สาขาประชาอุทิศ1 เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ และมีแผนจะเปิดเพิ่มอีก จำนวน 4- 5 สาขาภายในปีนี้

การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ COVID-19 รอบใหม่ เชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจต้องจัดเตรียมความพร้อมในการดูแลพนักงาน ให้ความสำคัญกับการป้องกัน และปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เหมาะกับยุค New Normal เตรียมความพร้อมในด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ ให้มีอย่างเพียงพอที่จะผ่านช่วงวิกฤตินี้ไปได้ เพื่อตอบสนองมาตรการป้องกัน COVID-19 ของภาครัฐ ซัสโก้ ให้ความสำคัญสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาสุขอนามัย การรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ และสถานที่ รวมไปถึงบุคลากร ทั้งนี้ ซัสโก้ ได้เปิดบริการให้ลูกค้า สามารถชำระค่าน้ำมันแบบไร้การสัมผัส ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว ผ่านช่องทาง E-payment ทั้ง Air Pay และ True Money Wallet (TMN) โดยจะมีแคมเปญร่วมกับทาง Shopee /Air Pay และ True Money Wallet (TMN) จะทยอยออกมาในช่วงต้นปีนี้”  นายชัยฤทธิ์ กล่าวในที่สุด


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ซัสโก้ทุ่มงบกว่า 500 ล้านบาทขยายปั๊มน้ำมันพร้อมปรับปรุงสถานีเดิมให้ทันสมัยมากขึ้น

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210110090347 01 cricket australia india third test 0110 super tease 150x150 - การทดสอบของออสเตรเลียกับอินเดีย: แฟน ๆ ออกจากการทดสอบซิดนีย์เมื่อคริกเก็ตเปิดตัวการสอบสวนเกี่ยวกับการเหยียดผิวที่ถูกกล่าวหา

การทดสอบของออสเตรเลียกับอินเดีย: แฟน ๆ ออกจากการทดสอบซิดนีย์เมื่อคริกเก็ตเปิดตัวการสอบสวนเกี่ยวกับการเหยียดผิวที่ถูกกล่าวหา

210109233442 24 indonesia plane 0110 search super tease 150x150 - ซากศพที่ถูกดึงออกจากจุดเกิดเหตุเครื่องบินศรีวิจายาของชาวอินโดนีเซีย

ซากศพที่ถูกดึงออกจากจุดเกิดเหตุเครื่องบินศรีวิจายาของชาวอินโดนีเซีย