in

“ชวน”ย้ำสร้างวินัยจราจรแก้ปัญหาอุบัติเหตุเชื่อคนไทยทำได้

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 402-403 อาคารรัฐสภาเกียกกาย รัฐสภา ร่วมกับแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุม เรื่อง “รัฐสภาไทย มุ่งมั่น ลดเจ็บ ลดตาย บนท้องถนน” เนื่องในโอกาสวันรำลึกถึงผู้สูญเสียบนท้องถนน หรือ Road Safety : World Day of Remembrance 2020 ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนทุกปี

cw8 - “ชวน”ย้ำสร้างวินัยจราจรแก้ปัญหาอุบัติเหตุเชื่อคนไทยทำได้ -

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ยอดผู้บาดเจ็บสะสมจากอุบัติเหตุทางถนนจนถึงวันที่ 10 พ.ย. 63 มีกว่า 840,000 ราย เป็นตัวเลขที่ฟ้องเราอยู่ทุกวัน แต่สาเหตุทั้งหมดมาจาก “วินัย” แม้การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจะติดอันดับต้น ๆ ของโลก ถือเป็นจุดอ่อนที่ทำให้หลายคนเอาเรื่องนี้มาวัดคุณภาพของคนไทย ซึ่งส่วนตัวมองว่าไม่จริง เพราะไทยยังมีวาระแห่งชาติที่ดีอีกหลายเรื่อง อย่างเช่นการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ห้องแอร์ ห้องอาหาร การลดอัตราการสูบบุหรี่ลง ประเทศไทยทำได้อย่างประสบความสำเร็จ แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วคนไทยทำได้ ดังนั้นเรื่องของวินัย ไม่ใช่ว่าแย่กว่าที่อื่น แต่อยู่ที่เอาจริงหรือไม่ ถ้าเอาจริงก็สามารถทำได้ “วินัย” คือหัวใจการแก้ปัญหา ดังนั้นไทยสามารถแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้ หากได้รับการฝึกวินัยมาตั้งแต่ต้น

cw2 - “ชวน”ย้ำสร้างวินัยจราจรแก้ปัญหาอุบัติเหตุเชื่อคนไทยทำได้ -

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนน ความก้าวหน้าและข้อท้าทายในการดำเนินงานของสมาชิกรัฐสภาในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวาระโลกด้านความปลอดภัยทางถนน และมาตรการที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ มีผลรับรองได้ว่าสามารถลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือและความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ในการดำเนินงานเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

cw3 - “ชวน”ย้ำสร้างวินัยจราจรแก้ปัญหาอุบัติเหตุเชื่อคนไทยทำได้ -

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถือเป็นเรื่องอันดับต้น ๆ ที่ สสส. ให้ความสำคัญและเข้าดำเนินการเพื่อกระตุ้นการลดอุบัติเหตุมาตั้งแต่ปี 2546 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนทั้งงานด้านวิชาการ การผลักดันนโยบาย กฎระเบียบใหม่ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังสังคม โดยจะเห็นว่าโครงสร้างการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพหลัก จึงเกิดการผลักดันให้มีศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล รวมถึงการแก้กฎหมายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ขณะเดียวกันได้เพิ่มการทำงานในแนวราบ โดย 2 ปีที่ผ่านมาเราได้เน้นปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน และการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงให้กลไกระดับอำเภอและตำบลทำงานได้ดีขึ้น รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ผ่านโครงการต่างๆ ของภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

cw4 - “ชวน”ย้ำสร้างวินัยจราจรแก้ปัญหาอุบัติเหตุเชื่อคนไทยทำได้ -

ดร.แดเนียล เคอร์เทซ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหานี้ให้ยั่งยืน เมื่อย้อนกลับไปถึงการประชุมรัฐมนตรีระดับโลกว่าด้วยความปลอดภัยบนท้องถนนที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ได้พูดถึงทศวรรษความปลอดภัยทางถนน 2554-2563 กระทั่งเกิดเป็นปฏิญญาสตอกโฮล์ม ซึ่งแต่ละประเทศต้องออกข้อปฏิบัติลดอุบัติเหตุให้ได้อีก 50% ในปี 2021-2030 พร้อมกับการกระตุ้นเตือนให้เกิดการทำงานอย่างจริงจัง ขณะที่เมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลไทย ได้ตั้งกฎเกณฑ์เกี่ยวกับจัดการระบบความปลอดภัย (Safe System) และการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีองค์การอนามัยโลกสนับสนุนด้านนโยบายและเทคนิค

cw6 - “ชวน”ย้ำสร้างวินัยจราจรแก้ปัญหาอุบัติเหตุเชื่อคนไทยทำได้ -

cw7 - “ชวน”ย้ำสร้างวินัยจราจรแก้ปัญหาอุบัติเหตุเชื่อคนไทยทำได้ -


f6c92dc6d0d2b1f41a4b5cfc57034aba - “ชวน”ย้ำสร้างวินัยจราจรแก้ปัญหาอุบัติเหตุเชื่อคนไทยทำได้ -

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth
Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

What do you think?

Perez1 150x150 150x150 - เดซติเนชั่น อีทส์ ปักธงร้านพิซซ่าเชนดัง Scoozi เตรียมขยายสาขาทั่วกรุงเทพ -

เดซติเนชั่น อีทส์ ปักธงร้านพิซซ่าเชนดัง Scoozi เตรียมขยายสาขาทั่วกรุงเทพ

uma 150x150 - ยูเมะพลัส ฉลองเปิดสาขาใหม่ ณ ศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส ยโสธร -

ยูเมะพลัส ฉลองเปิดสาขาใหม่ ณ ศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส ยโสธร