in

จ.สงขลาเผย มท.1 ประชุม zoom ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ สั่งตั้ง รพ.สนามเพิ่ม

S  39075869 - จ.สงขลาเผย มท.1 ประชุม zoom ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ สั่งตั้ง รพ.สนามเพิ่ม

ผู้ว่าฯ จ.สงขลาเผย มหาดไทย สั่ง ผวจ.ทั่วประเทศ ดำเนินการจัดตั้ง รพ.สนามเพิ่ม รองรับผู้ป่วยโควิดเดินทางกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

สำหรับประเด็นข้อสั่งการ เช่น การบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ การจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การแยกกักในชุมชน (community lsolation) กรณีมีผู้ติดเชื้อในชุมชนจำนวนมาก เช่น หมู่บ้าน หรือ แคมป์คนงาน และการบริหารจัดการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation

ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำหรับผู้ป่วยที่วินิจฉัยใหม่ตามเกณฑ์ระหว่างรอแอดมิทโรงพยาบาลและแพทย์เห็นว่าสามารถรักษาที่บ้านเพื่อรอเตียงได้ หรือผู้ป่วยที่ Step down หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 10 วัน และจำหน่ายกลับบ้านเพื่อรักษาต่อ

โดยอาจปรับได้ตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและด้านการควบคุมโรคประกอบกัน ทั้งนี้การบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้ป่วยทุกรูปแบบ ต้องเกิดจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนและให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ทั้งผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งชุมชนด้วย

ในส่วนของมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ประเด็นการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้เน้นย้ำการคัดกรองผู้เดินทางเพื่อเข้าสู่ระบบการเฝ้าสังเกตอาการ ณ ที่พัก โดยกำชับและเน้นย้ำทุกอำเภอในการจัดเก็บข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้านหรือชุมชน อย่างใกล้ชิด และบันทึกข้อมูลในระบบรายงานข้อมูล ให้ถูกต้อง และครบถ้วน

รวมทั้งกรณีพบผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดติดเชื้อ ให้บันทึกเข้าในระบบฯ ด้วยเช่นกัน สำหรับระบบการส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งรัฐบาลจัดระบบส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ที่ต้องการกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนา สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://crmdci.nhso.go.th/ สปสช.จะประสาน กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดรถรับผู้ป่วยกลับไปรักษา พร้อมมีแพทย์วีดิโอคอลให้คำปรึกษาระหว่างการเดินทาง

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีข้อสั่งการประเด็นการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ เช่น การจัดตั้งโรงครัวสนาม โรงครัวพระราชทาน การแจกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และยารักษาโรค รวมถึงประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคด้วย

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานทำทุกทางเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อในบ้าน และผู้ที่คอยรถมารับไม่ให้ไปอยู่ตามถนนหนทาง ต้องไม่ให้เห็นภาพนี้อีกต่อไป ถือเป็นความรับชอบของทุกหน่วยงาน ไม่ใช่แค่สาธารณสุขเพียงอย่างเดียว


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - จ.สงขลาเผย มท.1 ประชุม zoom ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ สั่งตั้ง รพ.สนามเพิ่ม


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210723144225 amalfi coast via car stock super tease 150x150 - Europe's 2021 car rental crisis

Europe’s 2021 car rental crisis

210723065712 lebanon water shortage 0623 super tease 150x150 - ระบบน้ำในเลบานอนใกล้พังทลาย UN กล่าว

ระบบน้ำในเลบานอนใกล้พังทลาย UN กล่าว