in

“จุรินทร์” เสนอเร่งฉีดวัคซีนคนพิการ 8 แสนคนทั่วประเทศ

%E0%B8%A0%E0%B8%9B %E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 e1590990505426 - "จุรินทร์" เสนอเร่งฉีดวัคซีนคนพิการ 8 แสนคนทั่วประเทศ

“จุรินทร์ ” เสนอเร่งฉีดวัคซีนคนพิการ 8 แสนคนทั่วประเทศ พร้อมต้ัง รพ.สนามที่ปทุมธานี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางพัชรี อาระยะกุล และ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร เพื่อคนพิการ ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร อุทยาน วิทยาศาสตร์ประเทศไทย อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายสาธิต ปิตุเตชะ กล่าวว่า การระบาดในระลอกนี้ต้องยอมรับว่าได้กระจายตัวอยู่ในสังคมและในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนในครอบครัว แต่ละกลุ่มต้องการการดูแลที่แตกต่างกันออกไป 

สำหรับการดูแลคนพิการต้องใช้ผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันสิรินธร มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการดูแลคนพิการจึงเข้ามาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้ดูแลผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้พิการร่วมกันกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินที่ต้องจัดการแบบพิเศษ 

ด้านนายจุรินทร์กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่า ได้ติดตามให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้พิการ ในฐานะหน่วยงานสำคัญที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการฯได้มีมติในหลายเรื่องเช่น ขยายอายุบัตรประจำตัวผู้พิการอีก 6 เดือน, ขยายเวลาขอกู้ปลอดดอก ปลอดกลักทรัพย์ผ่านกองทุนคนพิการเพื่อเป็นเงินทุนไปประกอบอาชีพในช่วงวิกฤติโควิดถึง 30 กันยายน 2564, ผู้ที่เป็นหนี้กองทุนผู้พิการให้สามารถพักหนี้ได้ถึง 31 มีนาคม 2565 ซึ่งมีผู้ยื่นพักหนี้แล้ว 10,000 กว่าคนทั่วประเทศ

รวมทั้งเสนอให้ ศปก. ศบค.จัดลำดับความสำคัญในการได้รับวัคซีนให้กับผู้พิการทั่วทั้งประเทศให้ต่อจากผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรค เพราะผู้พิการจำนวนหนึ่งอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 7 โรคแต่ยังมีอีก 800,000 คนทั่วประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้และควรได้รับการฉีดวัคซีนในลำดับต้น

“วันนี้ผมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ โดยตั้งเป้าเปิดให้บริการวันที่ 1 มิถุนายน 2564”


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - "จุรินทร์" เสนอเร่งฉีดวัคซีนคนพิการ 8 แสนคนทั่วประเทศ


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

FB แผนพัฒนา 150x150 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13 นำไทยกลับสู่ภาวะปกติก่อนโควิด-19

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13 นำไทยกลับสู่ภาวะปกติก่อนโควิด-19

210504164008 metro line collapsed in mexico city super tease 150x150 - การล่มสลายของ 'Golden Line' ของเม็กซิโกซิตีเป็นโศกนาฏกรรมที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า

การล่มสลายของ ‘Golden Line’ ของเม็กซิโกซิตีเป็นโศกนาฏกรรมที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า