in

ค้าชายแดนแม่สอดโตแสนล้าน จี้รัฐปลดพื้นที่สีแดงเข้ม-เยียวยาธุรกิจ

ค้าชายแดนแม่สอดโตกว่า 1 แสนล้านบาท สร้างสถิติใหม่ในรอบ 10 ปี ด้านหอการค้าจังหวัดตากร้องรัฐปลดจังหวัดตากออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม เร่งเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจ เหตุกระทบภาคธุรกิจสูญเสียรายได้มหาศาล ทั้งที่จังหวัดมีคนติดเชื้อโควิดวันละไม่ถึง 100 คน

นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ภาพรวมการส่งออกผ่านด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ปี 2564 คาดการณ์มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท

เพราะปัจจุบันตัวเลขการส่งออกโดยรวม 10 เดือน ส่งออกไปแล้วกว่า 7-8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นสถิติใหม่ที่เกิดขึ้นในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าส่งออกหลัก ๆ คือ

หมากแห้ง, โทรศัพท์มือถือ, เครื่องดื่ม, น้ำมันเบนซิน ดีเซล, ผ้าฝ้ายพิมพ์, ปุ๋ยเคมี ฯลฯ ส่วนสินค้านำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 50% ของมูลค่านำเข้าทั้งหมด

“ด่านแม่สอดถือว่ามีความชัดเจนในเรื่องการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยสถานการณ์การนำเข้า-ส่งออกค่อนข้างไปได้ดี เพราะเดิมทีเราส่งออก 100% นำเข้า 5% แต่ปัจจุบันเราส่งออก 100% นำเข้า 20-30%

ซึ่งเป็นข้อดีต่อการเจรจาการค้า ที่ผ่านมาการเจรจาระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยกับหน่วยงานภาครัฐเมียนมาพูดกันเสมอว่า อยากให้ตัวเลขการนำเข้า-ส่งออกสมดุลกัน อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ค่อนข้างเจรจาลำบาก เพราะการเมืองฝั่งเมียนมายังไม่นิ่ง”

ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดตากยังถูกจัดอยู่ใน 6 กลุ่มจังหวัดพื้นที่สีแดง ซึ่งไม่แน่ใจว่ารัฐบาลนำปัจจัยส่วนไหนมาพิจารณา ทั้งที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันไม่ถึง 100 คน และผู้ติดเชื้อน้อยกว่าจังหวัดอื่น ๆ ที่ถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดง

อีกทั้งภาพรวมการฉีดวัคซีนในจังหวัดอยู่ที่ประมาณ 50-60% และกำหนดให้ทั้งจังหวัดได้รับวัคซีนเข็มแรกอย่างน้อย 80% ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 เพราะฉะนั้น มั่นใจว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับการฉีดวัคซีนค่อนข้างมาก

แต่การถูกจัดเป็นจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ส่งผลกระทบให้จังหวัดตากสูญเสียรายได้จำนวนมาก โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวคนไม่กล้าเข้ามาเที่ยว

“จังหวัดตากถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้จังหวัดตากเสียหายเยอะมาก ประชาชนคนตากเดินทางไปที่ไหน ทุกคนก็กลัวไม่ค่อยอยากต้อนรับ

อีกทั้งยอมปิดจังหวัดเพื่อป้องกันให้จังหวัดชั้นในเป็นสีเขียวให้เขาทำงานได้ แต่เราทำงานไม่ได้ ถ้านับตัวเลขผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในจังหวัดตอนนี้โดยรวมถือว่าน้อยมาก

และหากดูภาพรวมการฉีดวัคซีนในจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่แม่สอด มีการฉีดวัคซีนแล้วกว่า 70% ทำให้มั่นใจว่าการฉีดวัคซีนอยู่ในอัตราที่เยอะและรวดเร็ว ยกเว้นในกลุ่มชนเผ่าที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนซึ่งเข้าถึงได้ยาก

เพราะว่ามีความเชื่อหลาย ๆอย่างทำให้ไม่ยอมรับการฉีดวัคซีน หากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในหมู่บ้าน เขาจะปิดหมู่บ้านทันที คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า ทำให้ตัวเลขการฉีดวัคซีนตามตะเข็บชายแดนไม่ค่อยขยับ”

ขณะเดียวกัน หลายคนมีการตั้งข้อสังเกตว่า จังหวัดตากเป็นพื้นที่ติดชายแดนและเป็นพื้นที่นำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย หรือมีการลักลอบนำเข้าแรงงานจากต่างด้าวเข้ามาบ้าง

ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าในจังหวัดตากมีแรงงานต่างด้าวเดินอยู่ทั่วเมือง แต่ข้อเท็จจริงคือ แรงงานเมียนมาที่ข้ามมา เข้ามาตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างรัฐไทยและเมียนมาและมีกระบวนการนำเข้าอย่างรัดกุม

ที่ผ่านมาตัวเลขการลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าวถือว่ามีไม่มาก เพราะฝ่ายความมั่นคงค่อนข้างเข้มงวด จะเห็นได้ว่าแรงงานกลุ่มนี้ไม่ค่อยเข้าทางแม่สอด แต่มีการลักลอบผ่านจุดอื่น ๆ ตามจังหวัดต่าง ๆ แต่จังหวัดเหล่านั้นก็ไม่ใช่จังหวัดสีแดงเข้ม

“แรงงานที่มีการ MOU คือฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม กักตัว 14 วันก่อนเดินทางข้ามมาทางด่านแม่สอด เมื่อข้ามมาแล้วจะมีรถรับส่งไปยังพื้นที่กักตัวอีก 7 วัน และตรวจ RT-PCR

เพราะฉะนั้น แรงงานกลุ่มนี้จะไม่โอกาสออกมาข้างนอก และก่อนเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ จะมีการตรวจหาโรคทั้งหมด 6 โรค ได้แก่ 1) อหิวาตกโรค 2) มาลาเรีย 3) วัณโรค ดื้อยา 4) HIV/AIDS 5) EPI (การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค)

และ 6) แคดเมียม และเมื่อถึงโรงงานจะมีการตรวจ RT-PCR อีกรอบ นี้คือกระบวนการทำงานซึ่งประชาชนทั่วอาจจะยังไม่เข้าใจ ฉะนั้น ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หากไม่ทำ จังหวัดตากก็จะเสียหาย และขอให้ภาครัฐเห็นใจจังหวัดตากด้วย”

ตอนนี้ประชาชนในจังหวัดตากเริ่มมองว่า ตนเองเป็นประชาชนชั้นสอง เพราะว่า 1.เป็นพื้นที่สีแดงเข้มมาตลอด 2.ตั้งแต่มีการระบาดโรคโควิด-19 ได้รับการเยียวยาเพียง 1 ครั้ง

จึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาปรับพื้นที่ของจังหวัดตากจากสีแดงเข้มเป็นสีแดง ให้เหมือนกับจังหวัดอื่น ๆ ส่วนเรื่องการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดขอให้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เช่น งบประมาณ หรือโครงการเยียวยาเศรษฐกิจในพื้นที่โดยตรง เพราะว่าจังหวัดตากสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศค่อนข้างสูง รวมถึงเรื่องการท่องเที่ยว อยากให้รัฐบาลบรรจุให้จังหวัดตากเป็นสถานที่ปลายทางที่แนะนำไปตามโครงการต่าง ๆ อาทิ เราเที่ยวด้วยกัน ไทยเที่ยวไทย

“สิ่งที่ร้องขอไปก็น่าจะทำให้ประชาชนในพื้นที่สบายใจขึ้น และไม่มองตนเองว่าเป็นประชาชนชั้นสองอย่างที่ผ่านมา ตอนนี้ขอให้เราได้ทำมาหากินบ้าง”

เช็ก 13 แอปฯ รีบลบ มีมัลแวร์อันตราย ดูดเงิน อ่านข้อความ ในมือถือ
ออมสินปล่อยกู้ คนหาเช้ากินค่ำ รายละ 3 แสน ใครมีสิทธิได้บ้าง ?
ครม.อนุมัติ 1.5 พันล้าน ให้ออมสินปล่อยกู้ คนหาเช้ากินค่ำ รายละ 3 แสน

 

อ่านข่าวต้นฉบับ: ค้าชายแดนแม่สอดโตแสนล้าน จี้รัฐปลดพื้นที่สีแดงเข้ม-เยียวยาธุรกิจ


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ค้าชายแดนแม่สอดโตแสนล้าน จี้รัฐปลดพื้นที่สีแดงเข้ม-เยียวยาธุรกิจ


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

1638124912 211105063243 abiy ahmed 06 13 2021 super tease 150x150 - ผู้นำเอธิโอเปียมุ่งหน้าสู่แนวหน้าของสงครามขณะที่นักกีฬาโอลิมปิกเข้าร่วมกองทัพ

ผู้นำเอธิโอเปียมุ่งหน้าสู่แนวหน้าของสงครามขณะที่นักกีฬาโอลิมปิกเข้าร่วมกองทัพ

210715012410 amazon rainforest carbon emission intl hnk scn super tease 150x150 - บราซิลประกาศความร่วมมือกับ SpaceX เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ชนบทและตรวจสอบป่าอเมซอน

บราซิลประกาศความร่วมมือกับ SpaceX เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ชนบทและตรวจสอบป่าอเมซอน