in

ครม. สั่งลดค่าเทอม สถาบันรัฐ-เอกชน พร้อมร่วมสมทบส่วนลดให้

ครม. สั่งลดค่าเทอมทั้งสถาบันรัฐ-เอกชนในภาคเรียนที่ 1 ปี 64 เป็นกรณีพิเศษ และสั่ง ศธ.-อว. เตรียมโครงการให้รัฐร่วมสมทบภาระส่วนลดให้กับสถานศึกษา เพื่อพิจารณาภายใน 1 สัปดาห์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 เห็นชอบในหลักการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงาน และผู้ประกอบการ อันเนื่องมาจากข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)

โดยในส่วนของการศึกษาได้ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หารือกับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อกำหนดแนวทางการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เช่น พิจารณาให้ส่วนลดเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นกรณีพิเศษ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ ส่งผลให้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ซึ่งที่ผ่านมา ศธ. และ อว. ได้มีการประกาศให้สถานศึกษาภาครัฐพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ในการให้ส่วนลดเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองตามความจำเป็นและความเหมาะสมแล้ว

แต่เพื่อให้การให้ความช่วยเหลือภายใต้มาตรการดังกล่าวมีความครอบคลุมสถานศึกษาของเอกชนด้วย มติ ครม. จึงเห็นควรมอบหมายให้ ศธ. และ อว. หารือกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อกำหนดแนวทางการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อาทิ พิจารณาให้ส่วนลดเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองตามความจำเป็นและความเหมาะสม

พร้อมทั้งมอบหมายให้ ศธ. และ อว. จัดทำข้อเสนอโครงการในลักษณะที่กำหนดให้รัฐร่วมสมทบภาระส่วนลดให้แก่สถานศึกษาบางส่วน เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนโดยเร็วต่อไป โดยให้รายงานข้อสรุปแนวทางการดำเนินการและวงเงินที่จะใช้ดำเนินการภายใน 1 สัปดาห์

นอกจากนี้ ในกรณีที่สถานศึกษาภาคเอกชนประสบปัญหาทางการเงิน เห็นควรให้ ศธ. และ อว. รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการดังกล่าว และหารือร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ในการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเงินให้แก่สถานศึกษาภาคเอกชนที่มีความเหมาะสมต่อไป

อ่านข่าวต้นฉบับ: ครม. สั่งลดค่าเทอม สถาบันรัฐ-เอกชน พร้อมร่วมสมทบส่วนลดให้


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ครม. สั่งลดค่าเทอม สถาบันรัฐ-เอกชน พร้อมร่วมสมทบส่วนลดให้


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210713133236 03 south africa protests super tease 150x150 - ประท้วงในแอฟริกาใต้ มีผู้เสียชีวิตกว่า 70 รายในเหตุรุนแรง หลังจาค็อบ ซูมา อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ถูกจำคุก

ประท้วงในแอฟริกาใต้ มีผู้เสียชีวิตกว่า 70 รายในเหตุรุนแรง หลังจาค็อบ ซูมา อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ถูกจำคุก

210714051427 01 wildfires 0712 washington super tease 150x150 - โอเรกอนและวอชิงตันเข้าสู่ระดับความพร้อมสูงสุดเนื่องจากไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐแผดเผาภูมิภาค

โอเรกอนและวอชิงตันเข้าสู่ระดับความพร้อมสูงสุดเนื่องจากไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐแผดเผาภูมิภาค