1623712838 1 150x150 - ธรรมนัส ถก EEC นำร่องใช้ที่ สปก. หมื่นไร่ ผลิตสมุนไพรแทนนำเข้า

ธรรมนัส ถก EEC นำร่องใช้ที่ สปก. หมื่นไร่ ผลิตสมุนไพรแทนนำเข้า

11 150x150 - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้ง 6,938 องค์กร 3.18 ล้านคน จองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้ง 6,938 องค์กร 3.18 ล้านคน จองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”