in

การประปา ปิดจราจร 3 เดือน วางท่อน้ำเชื่อมไฮสปีดสามสนามบิน ถึง 30 ก.ย. 64

การประปาปิดจราจร 3 เดือน วางท่อน้ำเชื่อมไฮสปีดเทรนเชื่อมสามสนามบิน วันนี้-30 กย.64

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 กปน. รื้อย้ายและวางท่อประปาทดแทน ร่วมกับ งานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ของ รฟท. จำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจร เพื่อการก่อสร้างบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ลาดกระบัง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2564 วอนประชาชนใช้ความระมัดระวังในการขับขี่

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2564 กปน. จะดำเนินการก่อสร้างรื้อย้ายและวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริเวณถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) (ตั้งแต่ กม.11+350 ถึง กม.11+580) 

ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท ดี.วี.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด ความยาวท่อประมาณ 230 เมตร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนของประเทศ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสะดวก รวดเร็ว ในการเดินทางของประชาชน เป็นต้น ซึ่งในระหว่างดำเนินการ มีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจร 1 ช่องทาง (ติดทางเท้า) บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ลาดกระบัง แต่ทั้งนี้ ผู้ใช้รถใช้ถนนยังสามารถสัญจรได้ตามเดิม อย่างไรก็ตาม เมื่อดำเนินการถึงขั้นตอนการตัดบรรจบท่อประปา อาจมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ซึ่ง กปน. จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

การประปานครหลวง ขอเรียนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว พร้อมกันนี้ ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวก หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - การประปา ปิดจราจร 3 เดือน วางท่อน้ำเชื่อมไฮสปีดสามสนามบิน ถึง 30 ก.ย. 64


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

AEUDW1 150x150 - อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านพลังงานกับ “AEUDW” 30 มิ.ย.- 9 ก.ค.ศกนี้

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านพลังงานกับ “AEUDW” 30 มิ.ย.- 9 ก.ค.ศกนี้

5f7775614a717.image  150x150 - เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเกือบ 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐมอบให้สนามบินกลางมิชิแกน |  ข่าว

เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเกือบ 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐมอบให้สนามบินกลางมิชิแกน | ข่าว