in

กรุงศรีออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าระยะที่ 3

กรุงศรีออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าระยะที่ 3

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการประเมินสถานการณ์ กรุงศรีพบว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างต่อเนื่องต่อลูกค้าทุกกลุ่ม โดยธนาคารเล็งเห็นว่าลูกค้าจำนวนมากยังคงอยู่ในภาวะเปราะบางและต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในครั้งนี้ ซึ่งธนาคารพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มด้วยมาตรการที่เหมาะสมอย่างตรงจุด”

รายละเอียดความช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือ ประกอบด้วย

สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล

 • เปลี่ยนจากวงเงินหมุนเวียนเป็นผ่อนชำระค่างวด
 • ปรับลดเงินผ่อนชำระค่างวด
 • รวมหนี้ ตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้

สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

 • พักชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย)
 • พักเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน
 • ลดค่างวด
 • รวมหนี้ ตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้

สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ

 • ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบผ่าน 2 มาตรการ ได้แก่ “สินเชื่อฟื้นฟู” และ “โครงการพักทรัพย์ พักหนี้” แล้วแต่กรณี

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านและสินเชื่อส่วนบุคคลสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับมาตรการช่วยเหลือได้ที่ www.krungsri.com หรือสอบถามรายละเอียดที่ Krungsri Call Center 1572 และสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ และสำหรับลูกค้าธุรกิจ ติดต่อผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) หรือ Business Center โทร. 02 296 6262 หรือ 02 626 2626

สำหรับลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

สินเชื่อเช่าซื้อ

 • รถยนต์: ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ และสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง พักชำระค่างวด
 • รถจักรยานยนต์: ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

 • รถยนต์: ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ และสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง พักชำระค่างวด
 • รถจักรยานยนต์: ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ

สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร 02 740 7400 กด 3 หรือ กด 5

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ มีรายละเอียดดังนี้

มาตรการที่ 1: มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าทุกราย – ลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน

 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5ตามรอบบัญชี ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง
 • ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชี ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง

มาตรการที่ 2 : มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ และขยายเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ โดยลูกค้าต้องลงทะเบียนแจ้งความจำนง และจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน
 • ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล

กรณียอดสินเชื่อคงค้างน้อยกว่า 30,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3%

กรณียอดสินเชื่อคงค้าง 30,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับพิจารณาความช่วยเหลือดังกล่าว ผ่านแอปพลิเคชั่น UCHOOSE ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2564 นี้

มาตรการที่ 3: มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกหนี้ค้างชำระ ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือน ด้วยการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน (ปรับปรุงโครงสร้างหนี้) พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล โดยลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงมายังบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการตามมาตรการความช่วยเหลือดังกล่าว สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา                      
02-646-3555         www.krungsricard.com                      facebook: krungsricard

ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน                
02-627-8111         www.centralthe1card.com                 facebook: centralthe1creditcard

ศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์                           
02-345-6789        www.firstchoice.co.th                          facebook: Krungsri.first.choice

ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

1712                       www.tescolotusmoney.com               facebook: tescolotusmoney

kr2 - กรุงศรีออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าระยะที่ 3


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - กรุงศรีออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าระยะที่ 3


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

ที่มาของข่าว
thaiadnet.com thailand advertisement network platform แพลตฟอร์ม เครือข่ายโฆษณาบนสื่อออนไลน์ และบนเว็บไซต์ ผู้ต้องการลงโฆษณา สามารถสร้างแบนเนอร์ ไว้ให้กับผู้ที่ต้องการนำไปเผยแพร่ โดยผู้เผยแพร่สามารถสร้างรายได้ และรับผลกำไร เป็นเงินตอบแทนค่าโฆษณาโปรโมตประชาสัมพันธ์ จากผู้ที่สร้างแบนเนอร์ไว้ เช่นเดียวกับสปอนเซอร์โฆษณา ที่ผู้เผยแพร่สามารถเลือกได้ เพียงก๊อบปี้โค้ด html ของแบนเนอร์โฆษณา ไปใส่ที่เว็บไซต์
comeonstore.com คัมมอนสโตร์ รับฝากสั่งสินค้าจีน รับนำเข้าสินค้าจีน สั่งสินค้าจีนมาขาย เราเข้าติดต่อกับโรงงานจีนโดยตรง ราคาดีที่สุด คัดคุณภาพทุกสินค้า ราคาขายส่ง และไม่มีขั้นต่ำ ใช้เวลาขนส่งไม่เกิน 15วัน และไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิก ไม่ต้องคำนวนค่าส่ง คำนวนภาษีให้ยุ่งยาก จ่ายยอดเดียวจบ จัดส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้าน

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

728x485 1 150x150 - กทม. ติว 409 แคมป์คนงานก่อสร้างทั่วกรุง ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

กทม. ติว 409 แคมป์คนงานก่อสร้างทั่วกรุง ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

true1 150x150 - ทรูไอดี จับมือ iQiyi (อ้ายฉีอี้) ให้ลูกค้าดูฟรี ซีรีส์และวาไรตี้ชื่อดังทั่วเอเชีย

ทรูไอดี จับมือ iQiyi (อ้ายฉีอี้) ให้ลูกค้าดูฟรี ซีรีส์และวาไรตี้ชื่อดังทั่วเอเชีย