in

“กรมชลประทาน” เนรมิตเมืองอัจฉริยะเหนือน้ำสุดล้ำ ผ่านนิทรรศการเสมือนจริง

“กรมชลประทาน” เนรมิตเมืองอัจฉริยะเหนือน้ำสุดล้ำ ผ่านนิทรรศการเสมือนจริง เฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 119 ปี

กรมชลประทาน เนรมิตเมืองอัจฉริยะเหนือน้ำในชื่อ “RID Floating City” ที่นำเสนอความหลากหลายของนวัตกรรมสู่สายตาประชาชนให้ได้ตื่นตาตื่นใจไปกับนิทรรศการเสมือนจริงรูปแบบ 360 องศา ภายใต้งาน “RID TEAM สานพลังน้ำเป็น 1 เพื่อทุกคน” การเรียนรู้ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานของเรื่องราวเกี่ยวกับสายน้ำ และการบริหารจัดการน้ำที่สร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนให้กับคนไทยมาตลอด 119 ปี ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายนนี้ ทางเว็บไซต์กรมชลประทาน http://119year.rid.go.th/นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า “กรมชลประทานจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 119 ปี ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง 360 องศา ภายใต้งาน RID TEAM สานพลังน้ำเป็น 1 เพื่อทุกคน โดยมีแนวคิด “สนุกไปกับนวัตกรรมแห่งสายน้ำ” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจที่กรมชลประทานต้องการนำเสนอศักยภาพความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในเรื่องการจัดหา พัฒนาและบริหารจัดการน้ำ”

“นิทรรศการถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กรมชลประทานจึงปรับรูปแบบการนำเสนอเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม โดยเชื่อว่านิทรรศการนี้จะสร้างความเพลิดเพลินให้กับทุกคนด้วยการเดินทางผ่านสายน้ำสู่เมืองอัจฉริยะเหนือน้ำ (RID Floating City) ที่จัดแสดงเรื่องราวของการบริหารจัดการน้ำ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ตลอดระยะเวลา 119 ปี ของกรมชลประทาน กับความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสร้างวิถีชีวิตและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงการเตรียมพร้อมสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580 โดยเป็นการสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานผ่าน Virtual Exhibition 360 องศา ทางเว็บไซต์กรมชลประทาน http://119year.rid.go.th/”

นิทรรศการแบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้ โซนที่ 1 : ปณิธานแห่งสายน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านโมเดลจำลอง 3 มิติ, โซนที่ 2 : การเดินทางแห่งสายน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน นำเสนอแผนงานและโครงการภายใต้การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ในการกระจายนํ้า โดยการขุดคลองเชื่อมโยงนํ้าระหว่างแม่นํ้าสายหลักและต่อยอดสู่การสร้างประตูระบายน้ำ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ ด้วยเทคนิคโฮโรแกรม 3 มิติ, โซนที่ 3 : เรื่องเล่าจากสายน้ำ การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน นำเสนอการบริหารจัดการน้ำและมาตรการเตรียมรับมือปัญหาตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center ) หรือ SWOC เพื่อทำหน้าที่ติดตาม รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ำในแม่น้ำแบบเรียลไทม์, โซนที่ 4 : ชีวิตกับสายน้ำ การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ มีส่วนร่วมและเข้าใจขั้นตอนการส่งน้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ผ่านการเล่นเกมตอบคำถาม ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้หลักคิดว่า

การจัดการน้ำอย่างสมดุลเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ โซนที่ 5 : นวัตกรรมแห่งสายน้ำ กรมชลประทานกับการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ นำเสนอนวัตกรรมเด่นที่จะนำพาให้ กรมชลประทานก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ 4.0 ผ่านเทคนิควิดีโอ 360 องศาเสมือนจริง อาทิ กระบวนการสำรวจภาคพื้นดินด้วยสัญญานดาวเทียม กระบวนการสำรวจพื้นผิวน้ำ ด้วยเทคโนโลยี Echo Sounder แบบ Multi beam กระบวนการสำรวจทางอากาศโดยใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพทางอากาศ เป็นต้น

สำหรับนิสิตนักศึกษา นักเรียน เกษตรกร และผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริง 360 องศา : “RID TEAM : สานพลังน้ำ เป็น 1 เพื่อทุกคน” อย่างใกล้ชิด ในรูปแบบออนไลน์ และร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ เพื่อลุ้นรับของรางวัลส่งตรงถึงบ้าน กว่า 10,000 ชิ้น ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-13 มิถุนายนนี้ ได้ที่ https://www.rid.go.th/main/

 


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - “กรมชลประทาน” เนรมิตเมืองอัจฉริยะเหนือน้ำสุดล้ำ ผ่านนิทรรศการเสมือนจริง


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

TACC 150x150 150x150 - TACC ส่ง “Warbie Yama” เจ้านกจอมกวน บุกตลาด ดันรายได้โค้งหลังโตต่อเนื่อง

TACC ส่ง “Warbie Yama” เจ้านกจอมกวน บุกตลาด ดันรายได้โค้งหลังโตต่อเนื่อง

Goldman Prize 2021: Gloria Majiga-Kamoto ต่อสู้กับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในมาลาวีและได้รับรางวัล