in

กทม.เล็งทำ Bubble&seal-LQ คุมคลัสเตอร์ โควิดย่านโบ๊เบ๊

กรุงเทพมหานคร เล็งทำ Bubble&seal-LQ ควบคุม Cluster โควิดย่านโบ๊เบ๊ เพื่อแยกกักกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และกลุ่มกรุงเทพกลาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) เกิดขึ้นในย่านโบ๊เบ๊ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นลูกจ้าง ซึ่งมีการอยู่อาศัยอย่างแออัด และมีโอกาสนำเชื้อมาติดนายจ้างหรือผู้ร่วมงานชาวไทย

ที่ผ่านมามีข้อจำกัดในการสื่อสาร และการเข้าถึงการตรวจและรักษาพยาบาลต่าง ๆ ที่ประชุมในวันนี้จึงได้หารือเพื่อหาแนวทางร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอสนับสนุนการตรวจหาเชื้อในชาวต่างชาติโดยไม่จำกัดสิทธิในการรักษา ขอสนับสนุนการรักษาพยาบาลหรือขอให้มีโรงพยาบาลสนามสำหรับชาวต่างชาติ ขอให้พิจารณาสนับสนุนวัคซีนสำหรับพื้นที่แพร่ระบาด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ สร้างความปลอดภัยทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อ และเพื่อให้การค้าต่าง ๆ สามารถดำเนินการต่อไปได้

สำหรับแนวทางในการควบคุม Cluster ย่านโบ๊เบ๊ ที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและผู้ค้ารับทราบแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของตลาด ตลาดนัด ตลาดสด ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

ในส่วนของการจัดทำทะเบียน ผู้ค้าให้เพิ่มเติมข้อมูลผลการตรวจหาเชื้อในทางเดินหายใจ (PCR) ครั้งล่าสุด และวันที่ตรวจ พร้อมทั้งจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับผ่านเข้าออกพื้นที่ให้แก่ผู้ค้า ทั้งในส่วนของเจ้าของแผงค้าและลูกจ้างแผงค้าที่มีผลตรวจเป็นลบ

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลตรวจ PCR ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจ PCR ให้เจ้าของแผงค้า ลูกจ้างทั้งชาวไทยและต่างด้าว ประการสำคัญให้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคง และผู้ประกอบการในการตรวจสอบบัตรผ่านเข้าออกของผู้ให้บริการประจำแผงค้า รวมทั้งตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ต้องการเข้าไปซื้อสินค้าด้วย

ทั้งนี้หากร้านค้าหรือแผงค้าใดมีผู้ติดเชื้อให้ปิดกิจการ 14 วัน และกักผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดที่หน่วยงานราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ในส่วนชุมชนรอบโดยรอบ ให้สำรวจหอพักหรือบ้านเช่าที่มีสภาพเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น มีผู้พักอาศัยจำนวนมาก มีการใช้ห้องน้ำรวม เป็นต้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควด-19 รวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด

ทั้งนี้หากเป็นที่พักอาศัยของผู้ทำงานส่วนใหญ่ในย่านตลาดโบ๊เบ๊ อาจนำมาตรการ Bubble and Seal มาปรับใช้ โดยจะต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยก่อนการ Seal อย่างไรก็ดีหากที่พักดังกล่าวมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอาศัยร่วมอยู่ด้วย และไม่สามารถแยกกักได้ อาจจำเป็นต้อง Local Quarantine (LQ) เพิ่มเติม เพื่อแยกกักกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว

อนึ่ง ที่ประชุมได้ให้การสนับสนุนล่ามจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) โดยให้สำนักงานเขตประสานผ่านกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พร้อมให้สำนักงานเขตสำรวจผู้ประกอบการหรือลูกจ้าง โดยให้จัดทำรายชื่อแรงงานต่างชาติอย่างเป็นระบบ ทั้งในอาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ตลาดผลไม้ และแผงลอยบริเวณโดยรอบ เพื่อเตรียมการเข้าตรวจเชิงรุกเพิ่มเติม

นอกจากนี้ให้มีการลงพื้นที่ให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้ดำเนินกิจการต่าง ๆ ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อต่อไป

อ่านข่าวต้นฉบับ: กทม.เล็งทำ Bubble&seal-LQ คุมคลัสเตอร์ โควิดย่านโบ๊เบ๊


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - กทม.เล็งทำ Bubble&seal-LQ คุมคลัสเตอร์ โควิดย่านโบ๊เบ๊


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

เงินบาทขยับอ่อนค่า 31.60 บาท จับตาประชุมกนง.คงดอกเบี้ย 0.50%

210609102305 01 jose adan aguerri 0602 super tease 150x150 - นิการากัว: ผู้นำฝ่ายค้าน 7 คนถูกจับก่อนการเลือกตั้ง

นิการากัว: ผู้นำฝ่ายค้าน 7 คนถูกจับก่อนการเลือกตั้ง