in

กทม. ติวเข้ม ผอ. 50 เขต-เจ้าของแคมป์ก่อสร้าง เข้ม “ตรวจซ้ำ” คุมคลัสเตอร์โควิด

Photo by Romeo GACAD / AFP

กทม. ติวเข้ม ผอ. 50 เขต และเจ้าของแคมป์ก่อสร้างมาตรการ “ตรวจซ้ำ” หวังคุมคลัสเตอร์โควิด

วันที่ 15 มิ.ย. 64 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการ Bubble Protocol และ Bubble & Sealed ในแคมป์คนงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง โดยมีคณะผู้บริหาร กทม.และ ผู้อำนวยการ 50 สำนักงานเขต ผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) ในแคมป์คนงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้างหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ กทม.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง

โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินมาตรการ Bubble Protocol ตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งสำนักอนามัยจะจัดส่งคู่มือและแบบตรวจสอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทั้งที่พัก และสถานที่ทำงาน ให้แก่สำนักงานเขตต่างๆ เพื่อนำไปส่งต่อไปยังผู้ประกอบการก่อสร้าง

ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินงานตามมาตรการ Bubble Protocol ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบตามแบบตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานเขตเพื่อตรวจซ้ำว่าเป็นไปตามที่ผู้ประกอบการตรวจสอบหรือไม่ จากนั้นจัดส่งผลการตรวจของสำนักงานเขตไปยังศูนย์ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระดับกลุ่มเขตเพื่อตรวจกำกับอีกลำดับชั้น เพื่อให้เกิดความรัดกุมในการปฏิบัติสูงสุด

พร้อมกันนี้กรุงเทพมหานคร และ สปคม. จะสุ่มตรวจเชิงรุกคนงานก่อสร้างทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวทุกแคมป์ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป้าหมายแคมป์ที่มีคนงาน 100 คนขึ้นไป จะสุ่มตรวจ 75 คน แคมป์ฯ ที่มีคนงาน 50-99 คน สุ่มตรวจ 50 คน ส่วนแคมป์ฯ ที่มีคนงานน้อยกว่า 50 คน จะตรวจทุกคน

หากพบผู้ติดเชื้อ 2 คนขึ้นไป แคมป์ดังกล่าวจะต้องดำเนินมาตรการ “Bubble and Seal” ซึ่งจะมีความเข้มข้นและมีมาตรการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนยิ่งขึ้น ส่วนแคมป์ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเกินกว่าที่กำหนดข้างต้นให้ยังคงดำเนินมาตรการ Bubble Protocol ทั้งนี้เพื่อแยกผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงออกจากชุมชน อันเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่อไป


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - กทม. ติวเข้ม ผอ. 50 เขต-เจ้าของแคมป์ก่อสร้าง เข้ม “ตรวจซ้ำ” คุมคลัสเตอร์โควิด


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210614221302 olympic runner shelby houlihan steroid super tease 150x150 - Shelby Houlihan เชื่อว่า Burrito นำไปสู่การทดสอบสเตียรอยด์ที่เป็นเท็จซึ่งทำให้เกิดการห้ามวิ่ง

Shelby Houlihan เชื่อว่า Burrito นำไปสู่การทดสอบสเตียรอยด์ที่เป็นเท็จซึ่งทำให้เกิดการห้ามวิ่ง

1623790910 unnamed file 150x150 - ม็อบแท็กซี่ โผล่ต้านกฎกระทรวง “เรียกรถผ่านแอป” ทำเนียบนัดถกคมนาคม 17 มิ.ย.

ม็อบแท็กซี่ โผล่ต้านกฎกระทรวง “เรียกรถผ่านแอป” ทำเนียบนัดถกคมนาคม 17 มิ.ย.