in

กทม. ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด 70% ภายใน 2 เดือน 

EM120090 scaled - กทม. ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด 70% ภายใน 2 เดือน 

กรุงเทพมหานครฯ ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิดอย่างน้อย 70% ภายใน 2 เดือน 

18 พฤษภาคม 2564 (16.00 น.) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำแผนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม กลุ่มปฏิบัติการสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต สำนักงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานครกำหนดแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (herdimmunity) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากรตามทะเบียนราษฎร์ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และประชากรแฝงในพื้นที่ 50 เขต ภายใน 2 เดือน 

โดยในที่ประชุมได้พิจารณาแผนการให้บริหารฉีดวัคซีน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับจัดสรรวัคซีนตั้งแต่เดือนมี.ค.-พ.ค.64 เพื่อการควบคุมโรคในกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดสรรให้กับโรงพยาบาล สถานพยาบาล หน่วยงาน จำนวน 231 แห่ง แบ่งเป็นวัคซีน Sinovac จำนวน 522,600 โดส วัคซีน AstraZeneca จำนวน 35,000 โดส รวมทั้งสิ้น 557,600 โดส 

ผู้รับวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสะสม 473,691 โดส (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค.64 เวลา 08.00 น.) 

ที่ประชุมได้มอบหมายให้กลุ่มปฏิบัติการสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขตในพื้นที่ตั้งสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง 25 แห่ง เตรียมความพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ได้เปิดทดลองระบบแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ 1.เซ็นทรัล ลาดพร้าว 2.สามย่านมิตรทาวน์ 3.เดอะมอลล์ บางกะปิ  และ 4.บิ๊กซี บางบอน 

โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง ได้แก่ บุคลากรด่านหน้าและอาชีพที่มีความเสี่ยงที่ให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำนักอนามัยได้นำเข้าข้อมูลไว้ในระบบของกรุงเทพมหานครแล้ว 

นอกจากนี้จะให้บริการวัคซีนแก่ผู้ที่ขับรถยนต์สาธารณะ พนักงานเก็บค่าโดยสารสาธารณะ พนักงานเก็บขยะ พนักงานกวาด คนขับแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้าง รวมถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอาชีพ และศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก 

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนผ่านระบบแอปพลิเคขั่น “หมอพร้อม” เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มฉีดวัคซีนทั้งระบบเป็นวาระแห่งชาติ กำหนดฉีดวัคซีนระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 เป็นต้นไป 

เป็นการฉีดตามการลงทะเบียนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น ครู และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง วางแผนการทำงานให้เรียบร้อย รวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน เพื่อให้สามารถบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมากที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่จะมารับวัคซีนเป็นสำคัญ


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - กทม. ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด 70% ภายใน 2 เดือน 


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

576ff44f ebdd 463c 82ea ab41ac332fca image 150x150 - ตำรวจการ์ดเนอร์กำลังมองหาคนขับรถที่หลบหนีไปหลังพบเด็กชายที่เดินอยู่บนถนน

ตำรวจการ์ดเนอร์กำลังมองหาคนขับรถที่หลบหนีไปหลังพบเด็กชายที่เดินอยู่บนถนน

ขนส่ง ขีดเส้น 21 พ.ค. ขอฉีดวัคซีน “หน้างานรถสาธารณะ” ก่อนฉีดจริง 24-31 พ.ค.